Gunnar Strömmer hos Kriminologiska institutionen

Justitieminister Gunnar Strömmer besökte i veckan Kriminologiska institutionens forskare och studenter under några timmar. Under besöket presenterades kriminologisk forskning och studenter ställde flera kritiska kriminalpolitiska frågor till ministern.

Besöket inleddes med forskarpresentationer där docent Susanne Alm presenterade effekter av straff, fängelse och alternativa påföljder och doktorand Enes Al Weswasi följde med forskning om fotboja som påföljdsalterniativ. Professor Tove Pettersson presenterade forskningen från sin senaste rapport kring åtgärder mot unga lagöverträdare och forskare Julia Sandahl presenterade forskningsreslutat om skolans brottsförebyggande. Forskardialogen avslutades med professor Johan Edmans presentation om kunskapsbruk i svensk kriminal-och narkotikapolitik. 

- I relation till det som forskardialogen tog upp så tar jag med mig skolans roll i det preventiva arbetet. Jag fick ganska mycket från det, säger Justitieminister Gunnar Strömmer under en intervju efter besöket. 

- Det är ingen hemlighet att vår forskning ofta problematiserar nyttan av de hårdare tag som präglar Tidöpolitiken. Vi är därför glada att justitieministern besökte institutionen och också tog sig tid att lyssna på slutsatserna från en del av alla de forskningsprojekt som bedrivs, säger Prefekt Felipe Estrada efter besöket.

Gunnar Strömmer säger vidare att han också tar med sig diskussionen om inlåsning av unga lagöverträdare och den forskning som presenterades kring det under forskardialogen, bland annat i relation till det ökade säkerhetsfokuset på SiS.  

Det var intressant att träffa forskare över en kopp kaffe, det vi diskuterade är sådant man kan följa upp sen.

KRÄM:s, Kriminologiska Ämnesrådets, organiserade frågestund skedde inför 120 studenter och forskare i en av universitetets hörsalar. Under frågestunden ställdes flera kritiska frågor kring den svenska kriminalpolitiken från studenterna. Frågorna rörde bland annat unga lagöverträdare, visitationszoner och strukturell diskriminering. 

- Det känns kul att vara här, intressant och viktigt. Det är kul att träffa er och höra om vilka frågor ni tycker är viktiga, inledde Strömmer frågestunden. 

Gunnar Strömmer
Gunnar Strömmer under frågestunden med studenterna som hölls av representanter från KRÄM. Foto: Ellen Ingren

Vad tar du med dig från dagens frågestund med studenterna?

- Ett, det var väldigt roligt att vara här, två det var väldigt kul att träffa alla studenter och inte bara forskare, även om det var kul att träffa dem också.  Om vi lägger ihop det här [frågestunden] med forskardialogen så tar jag med mig de spetsiga och smarta frågor [som ställdes], framför allt när det gäller barn och unga. Framför allt hur vi ska se till genom sociala insatser så att de inte hamnar i en grov kriminalitet, säger Strömmer efter besöket.

- Det jag framförallt tar med mig från gårdagen är nog justitieministerns möte med våra studenter – ingen kan ju ha missat att kriminalpolitiken är ett område där det händer mycket just nu, och det är också något som tas upp och diskuteras i undervisningen. Under frågestunden förhöll sig studenterna till det, men även till egna erfarenheter av att ha jobbat inom kriminalvården och problemen där med en allt svårare arbetssituation, inte minst orsakat av överbeläggningar, förklarar ställföreträdande prefekt Anders Nilsson.

Frågan om hur den situationen ska lösas - samtidigt som det planeras för ytterligare straffskärpningar - var både befogad och svår att ge svar på.

Du kan läsa mer om Kriminologiska institutionens forskning här.