Profiles

Tove Pettersson

Prefekt

View page in English
Arbetar vid Kriminologiska institutionen
Telefon 08-674 70 53
E-post tove.pettersson@criminology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 6
Rum C 670
Postadress Kriminologiska institutionen 106 91 Stockholm

Undervisning

Undervisningsområden: Kvalitativa metoder, genus och brott.

Forskning

Forskningsområden: Genus och brott, diskriminering inom rättsväsendet, sluten ungdomsvård, poliser och ungdomar.

Nuvarande forskningsprojekt:

Kvinnors brottslighet som socialt problem

Användning av SiS Trygghetsplan för konflikthantering inom social tvångsvård

Tvångsomhändertaganden av unga – betydelse av genus, etnicitet och klass för bedömningar i LVU-mål

Publikationer

Bäckman, O., Hjalmarsson, R., Lindquist, M.J., & Pettersson, T. (2018). "Könsskillnader i brottslighet - hur kan de förklaras?" Ekonomisk Debatt 4/2018.

Pettersson, Tove (2017) “Open custody for criminal youth hold back re-offending”  Sociologisk forskning. Vol 54(4).

Pettersson, Tove (2017) Betydelse av öppenhet under institutionstiden för ungdomar dömda till sluten ungdomsvård. Hur påverkas vardagen vid institutionen och återfall i brott? (Insitutionsvård i fokus: 8 2017) Stockholm: Statens institutionsstyrelse.

Pettersson, Tove (2017) ”När hjälpen gör ont värre – om (oönskade?) konsekvenser av att undvika häkte för unga lagöverträdare” I (red) P. Leviner & T. Lundström Tvångsvård av barn och unga. Rättigheter, utmaningar och gränszoner. Stockholm: Wolters Kluwer

Pettersson, T. (2017). Young offenders and open custody. London: Routledge

Pettersson, Tove (2015) ”Invandrare och brott” i (red) M. Davispoor & C. Westin Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige Lund: Studentlitteratur

Pettersson, Tove (2014). ”Doing masculinity in youth institutions” I (red.) Lander, I, Ravn, S & Jon, N. Masculinities in the Criminological Field: Control, Vulnerability and Risk-Taking Farnham, Surrey: Ashgate.

Pettersson, Tove (2014) "Complaints as Opportunity for Change in Encounters between Youths and Police Officers", Social Inclusion, Vol 2, No 3, pp. 102-112

Pettersson, Tove (2013) ”Utländsk bakgrund och ungdomsbrottslighet” i (red) F. Estrada och J. Flyghed Den svenska ungdomsbrottsligheten Lund: Studentlitteratur.

Pettersson, Tove (2013) ”Genusperspektiv inom svensk forskning om ungdomsbrottslighet” i (red) F. Estrada och J. Flyghed Den svenska ungdomsbrottsligheten Lund: Studentlitteratur.

Pettersson, Tove (2013) Fördjupning: Grupper, maskuliniteter och våld. i Fokus 13 – unga och jämställdhet Stockholm: Ungdomsstyrelsen.

Pettersson, Tove (2013) Belonging and Unbelonging in Encounters Between Young Males and Police Officers: The Use of Masculinity and Ethnicity/Race, Critical Criminology,

Bäcklin, E., Carlsson, C. & Pettersson, T. (2013) ”Maskuliniteter som livsloppsprocesser – våld i genusteorietisk belysning” I: Ungdomsstyrelsen Unga och våld – en analys av maskulinitet och förebyggande verksamhet. Stockholm: Ungdomsstyrelsen.

Pettersson, Tove (2013). "Att hantera anklagelser om rasism i polisarbete. I (red.) Peterson, A & Åkerström, M., Den sorterande ordningsmakten. Studier av etnicitet och polisiär kontroll. Malmö: Bokbox förlag.

Pettersson, Tove (2012) Att balansera mellan kontroll och kontakt. Lokala polisers arbete med ungdomar. Lund: Studentlitteratur.

Pettersson, Tove (2012) “Polis och ungdomar i Förorten” i (red.) Pettersson, Lotta & Pettersson, Tove Kontrollens variationer Lund: Studentlitteratur.

Estrada, Felipe, Pettersson, Tove & Shannon, Dave (2012) ”Crime and Criminology in Sweden” European Journal of Criminology Vol 9, Issue 6.

Pettersson, Tove (2010) "Recidivism Among Young Males Sentenced to Prison and Youth Custody" (ej fulltext i länk) Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention Vol 11 No 2, s. 151-168

Pettersson, Tove (2010) Återfall i brott hos ungdomar dömda till fängelse respektive sluten ungdomsvård. SiS följer upp och utvecklar 2010:2 Stockholm: Statens institutionsstyrelse.

Pettersson, Tove (2009) Att arbeta på enkönade eller blandade avdelningar. Betydelse för vårdens utformning. SiS följer upp och utvecklar 2009:1. Stockholm: Statens institutionsstyrelse.

Kardell, Johan och Pettersson, Tove (2006) ”Vem får rätt i rätten” (ej fulltext i länk) i Invandrare och Minoriteter Nr 3, s 29-32

Karlsson, Jenny och Pettersson, Tove (2006) ”Det blir vad vi gör det till! Om att skapa och analysera ett intervjumaterial” i (red) L. Roxell och E. Tiby Frågor, fält och filter. Kriminologisk metodbok. Lund: Studentlitteratur

Pettersson, Tove (2006) ”Representation av religiös och/eller etnisk bakgrund i domar” i (red) J. Sarnecki Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet SOU 2006: 30 Stockholm: Fritzes

Pettersson, Tove (2006) ”Särbehandlas gärningspersoner med utländsk bakgrund vid anmälningar om våldtäkt, grov misshandel och eget bruk av narkotika?” i (red) J. Sarnecki Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet SOU 2006: 30 Stockholm: Fritzes

Karlsson, Jenny och Pettersson, Tove (2005): “Focus Group Interviews with Youngsters about Gender and Violence – Two Studies” i (eds.) L. Suurpää och T. Hoikkala Masculinities and Violence in Youth Cultures. Helsingfors: Finish Youth Research Network/ Finish Youth Research Society Publication 53

Pettersson, Tove (2005) Polisingripanden vid eget bruk av narkotika. Särbehandlas personer med utländsk bakgrund? Rapport 2005:2, Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

Pettersson, Tove (2005) “Kriminologiskt perspektiv. Diskrimineras personer med utländsk bakgrund av rättsväsendet?” I Likhet inför lagen. C. Diesen, C. Lernestedt, T.Lindholm och T. Pettersson. Stockholm: Natur och Kultur.

Pettersson, Tove (2005)“Gendering delinquent networks. A gendered analysis of violent crimes and the structure of boys and girls co-offending networks (ej fulltext i länk) i YOUNG Aug 13, s 247 - 267.

Karlsson, Jenny och Pettersson, Tove (2003): Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld. Konstruktioner av gärningspersoner och offer. Rapport 2003:2, Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

Lander, Ingrid, Pettersson, Tove och Tiby, Eva (2003): ”Presentation av antologin och en feministisk kritik av kriminologin” i (red) I. Lander, T. Pettersson och E. Tiby Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv inom svensk kriminologi. Lund: Studentlitteratur

Pettersson, Tove (2003): ”Våld som iscensättning av femininitet i (red) I. Lander, T. Pettersson och E. Tiby Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv inom svensk kriminologi. Lund: Studentlitteratur

Pettersson, Tove (2003): ”Feminismrisk som analyshämmare” i (red) I. Lander, T. Pettersson och E. Tiby Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv inom svensk kriminologi. Lund: Studentlitteratur

Pettersson, Tove (2003) “Ethnicity and violent crime. The ethnic structure of networks of youths suspected of violent offences in Stockholm” I Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention Vol 3 No 2, s. 154-172

Pettersson, Tove (2002): Tre perspektiv på brottsliga nätverk. Supporterbråk, etnicitet och genus. Akademisk avhandling. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet: Stockholm.

Pettersson, Tove (2001). Försök med case-undervisning vid Kriminologiska institutionen.  PU-rapport (537 Kb) 2001:2, Stockholm: Pedagogiska enheten, Stockholms universitet.

Sarnecki, Jerzy och Pettersson, Tove (2001): “Criminal Networks in Stockholm” i (edt) M. Klein, J. Kerner, C. Maxon och E. Weitkamp The Eurogang Paradox: Street Gangs and Youth Groups in the U.S. and Europe Boston : Kluwer Academic Publishers

Pettersson, Tove och Tiby, Eva (2003): ”Skapande och återskapande av prostitution” i (red) I. Lander, T. Pettersson och E. Tiby Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv inom svensk kriminologi. Lund: Studentlitteratur

Pettersson, Tove och Tiby, Eva (2002): “Production and reproduction of prostitution” Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention Vol 3 No 2.

Senast uppdaterad: 29 juni 2018

Bokmärk och dela Tipsa