Profiles

Tove Pettersson

Professor

View page in English
Arbetar vid Kriminologiska institutionen
E-post tove.pettersson@criminology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 6
Rum C 670
Postadress Kriminologiska institutionen 106 91 Stockholm

Undervisning

Undervisningsområden: Kvalitativa metoder, genus och brott.

Forskning

Forskningsområden: Genus och brott, diskriminering inom rättsväsendet, sluten ungdomsvård, poliser och ungdomar.

Nuvarande forskningsprojekt:

Kvinnors brottslighet som socialt problem

Användning av SiS Trygghetsplan för konflikthantering inom social tvångsvård

Tvångsomhändertaganden av unga – betydelse av genus, etnicitet och klass för bedömningar i LVU-mål

Publikationer

Pettersson, T (2018) ”Sluten ungdomsvård och rätten till en ny chans” i (red) Dahlstedt, M. & Lalander, P. Manifest – för ett socialt arbete i tiden. Lund: Studentlitteratur.

Bäckman, O., Hjalmarsson, R., Lindquist, M.J., & Pettersson, T. (2018). "Könsskillnader i brottslighet - hur kan de förklaras?" Ekonomisk Debatt 4/2018.

Pettersson, Tove (2017) “Open custody for criminal youth hold back re-offending”  Sociologisk forskning. Vol 54(4).

Pettersson, Tove (2017) Betydelse av öppenhet under institutionstiden för ungdomar dömda till sluten ungdomsvård. Hur påverkas vardagen vid institutionen och återfall i brott? (Insitutionsvård i fokus: 8 2017) Stockholm: Statens institutionsstyrelse.

Pettersson, Tove (2017) ”När hjälpen gör ont värre – om (oönskade?) konsekvenser av att undvika häkte för unga lagöverträdare” I (red) P. Leviner & T. Lundström Tvångsvård av barn och unga. Rättigheter, utmaningar och gränszoner. Stockholm: Wolters Kluwer

Pettersson, T. (2017). Young offenders and open custody. London: Routledge

Pettersson, Tove (2017) ”Utländsk bakgrund och ungdomsbrottslighet” i (red) F. Estrada och J. Flyghed Den svenska ungdomsbrottsligheten Lund: Studentlitteratur.

Pettersson, Tove (2017) ”Genusperspektiv inom svensk forskning om ungdomsbrottslighet” i (red) F. Estrada och J. Flyghed Den svenska ungdomsbrottsligheten Lund: Studentlitteratur.

Pettersson, Tove (2015) ”Invandrare och brott” i (red) M. Davispoor & C. Westin Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige Lund: Studentlitteratur

Pettersson, Tove (2014). ”Doing masculinity in youth institutions” I (red.) Lander, I, Ravn, S & Jon, N. Masculinities in the Criminological Field: Control, Vulnerability and Risk-Taking Farnham, Surrey: Ashgate.

Pettersson, Tove (2014) "Complaints as Opportunity for Change in Encounters between Youths and Police Officers", Social Inclusion, Vol 2, No 3, pp. 102-112

Pettersson, Tove (2013) Fördjupning: Grupper, maskuliniteter och våld. i Fokus 13 – unga och jämställdhet Stockholm: Ungdomsstyrelsen.

Pettersson, Tove (2013) Belonging and Unbelonging in Encounters Between Young Males and Police Officers: The Use of Masculinity and Ethnicity/Race, Critical Criminology.

Bäcklin, E., Carlsson, C. & Pettersson, T. (2013) ”Maskuliniteter som livsloppsprocesser – våld i genusteorietisk belysning” I: Ungdomsstyrelsen Unga och våld – en analys av maskulinitet och förebyggande verksamhet. Stockholm: Ungdomsstyrelsen.

Pettersson, Tove (2013). "Att hantera anklagelser om rasism i polisarbete. I (red.) Peterson, A & Åkerström, M., Den sorterande ordningsmakten. Studier av etnicitet och polisiär kontroll. Malmö: Bokbox förlag.

Pettersson, Tove (2012) Att balansera mellan kontroll och kontakt. Lokala polisers arbete med ungdomar. Lund: Studentlitteratur.

Pettersson, Tove (2012) “Polis och ungdomar i Förorten” i (red.) Pettersson, Lotta & Pettersson, Tove Kontrollens variationer Lund: Studentlitteratur.

Estrada, Felipe, Pettersson, Tove & Shannon, Dave (2012) ”Crime and Criminology in Sweden” European Journal of Criminology Vol 9, Issue 6.

Pettersson, Tove (2010) "Recidivism Among Young Males Sentenced to Prison and Youth Custody" (ej fulltext i länk) Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention Vol 11 No 2, s. 151-168

Pettersson, Tove (2010) Återfall i brott hos ungdomar dömda till fängelse respektive sluten ungdomsvård. SiS följer upp och utvecklar 2010:2 Stockholm: Statens institutionsstyrelse.

Pettersson, Tove (2009) Att arbeta på enkönade eller blandade avdelningar. Betydelse för vårdens utformning. SiS följer upp och utvecklar 2009:1. Stockholm: Statens institutionsstyrelse.

Kardell, Johan och Pettersson, Tove (2006) ”Vem får rätt i rätten” (ej fulltext i länk) i Invandrare och Minoriteter Nr 3, s 29-32

Karlsson, Jenny och Pettersson, Tove (2006) ”Det blir vad vi gör det till! Om att skapa och analysera ett intervjumaterial” i (red) L. Roxell och E. Tiby Frågor, fält och filter. Kriminologisk metodbok. Lund: Studentlitteratur

Pettersson, Tove (2006) ”Representation av religiös och/eller etnisk bakgrund i domar” i (red) J. Sarnecki Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet SOU 2006: 30 Stockholm: Fritzes

Pettersson, Tove (2006) ”Särbehandlas gärningspersoner med utländsk bakgrund vid anmälningar om våldtäkt, grov misshandel och eget bruk av narkotika?” i (red) J. Sarnecki Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet SOU 2006: 30 Stockholm: Fritzes

Karlsson, Jenny och Pettersson, Tove (2005): “Focus Group Interviews with Youngsters about Gender and Violence – Two Studies” i (eds.) L. Suurpää och T. Hoikkala Masculinities and Violence in Youth Cultures. Helsingfors: Finish Youth Research Network/ Finish Youth Research Society Publication 53

Pettersson, Tove (2005) Polisingripanden vid eget bruk av narkotika. Särbehandlas personer med utländsk bakgrund? Rapport 2005:2, Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

Pettersson, Tove (2005) “Kriminologiskt perspektiv. Diskrimineras personer med utländsk bakgrund av rättsväsendet?” I Likhet inför lagen. C. Diesen, C. Lernestedt, T.Lindholm och T. Pettersson. Stockholm: Natur och Kultur.

Pettersson, Tove (2005)“Gendering delinquent networks. A gendered analysis of violent crimes and the structure of boys and girls co-offending networks (ej fulltext i länk) i YOUNG Aug 13, s 247 - 267.

Karlsson, Jenny och Pettersson, Tove (2003): Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld. Konstruktioner av gärningspersoner och offer. Rapport 2003:2, Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

Lander, Ingrid, Pettersson, Tove och Tiby, Eva (2003): ”Presentation av antologin och en feministisk kritik av kriminologin” i (red) I. Lander, T. Pettersson och E. Tiby Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv inom svensk kriminologi. Lund: Studentlitteratur

Pettersson, Tove (2003): ”Våld som iscensättning av femininitet i (red) I. Lander, T. Pettersson och E. Tiby Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv inom svensk kriminologi. Lund: Studentlitteratur

Pettersson, Tove (2003): ”Feminismrisk som analyshämmare” i (red) I. Lander, T. Pettersson och E. Tiby Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv inom svensk kriminologi. Lund: Studentlitteratur

Pettersson, Tove (2003) “Ethnicity and violent crime. The ethnic structure of networks of youths suspected of violent offences in Stockholm” I Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention Vol 3 No 2, s. 154-172

Pettersson, Tove (2002): Tre perspektiv på brottsliga nätverk. Supporterbråk, etnicitet och genus. Akademisk avhandling. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet: Stockholm.

Pettersson, Tove (2001). Försök med case-undervisning vid Kriminologiska institutionen.  PU-rapport (537 Kb) 2001:2, Stockholm: Pedagogiska enheten, Stockholms universitet.

Sarnecki, Jerzy och Pettersson, Tove (2001): “Criminal Networks in Stockholm” i (edt) M. Klein, J. Kerner, C. Maxon och E. Weitkamp The Eurogang Paradox: Street Gangs and Youth Groups in the U.S. and Europe Boston : Kluwer Academic Publishers

Pettersson, Tove och Tiby, Eva (2003): ”Skapande och återskapande av prostitution” i (red) I. Lander, T. Pettersson och E. Tiby Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv inom svensk kriminologi. Lund: Studentlitteratur

Pettersson, Tove och Tiby, Eva (2002): “Production and reproduction of prostitution” Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention Vol 3 No 2.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2019. Felipe Estrada, Anders Nilsson, Tove Pettersson.

    This article examines how women’s crime has been reflected in crime statistics and media crime reporting. We employ a long-term historical perspective, looking at developments from the beginning of the 20th century until the present. We describe the overarching processes that underlie the decline in the gender gap in convictions for theft and violent crime, respectively, at different times during the past century. The study also use a new data set comprised of newspaper articles on women’s and men’s offending published by the Swedish press between 1905 and 2015. We compare the trend in the number of articles focused on offences committed by women and men respectively, variations in the offence types that the daily press choose to report on and the overarching explanations for crime that are discussed in the articles. The results show that levels of coverage and the types of crime that attract media attention are strikingly similar for men and women, but throughout the whole period there is a greater need for the newspapers to find reasons for women’s offending. Moreover, there has been no marked increase in the press focus on women’s crime as women have comprised an increasing proportion of those convicted of criminal offences.

Visa alla publikationer av Tove Pettersson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 23 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa