Institutionen för Molekylär Biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver internationellt erkänd forskning och undervisning i Infektion- och immunobiologi, Integrativ biologi och Molekylär cellbiologi. MBW förenar mer än 30 oberoende forskargrupper som strävar mot det gemensamma målet att söka svar på fundamentala biologiska problem på molekylär nivå. Kort sagt, vi studerar funktionen hos gener och celler i vävnader och organismer som försöker lösa livets mysterier.

Ämnesområdena biologi och medicin genomgår för närvarande en renässans. Tillsammans har forskarna i dag tillgång till en stor och snabbt växande arsenal av verktyg som ger enorma experimentella möjligheter att utöka vår förståelse av komplexa biologiska processer. Människans arvsmassa är nu känd i detalj. Så är också fallet för en lång rad olika slags livsformer, från bakterier till däggdjur. Ännu känner vi långt ifrån till alla detaljer om hur olika slags enheter i arvsmassan fungerar. Trots det finns redan verktyg för att i detalj studera arvsmassans funktioner i många olika slags organismer. Framstegen inom biologi och medicin, frukten av mer än ett århundrades forskningsinsatser, hör till mänsklighetens största bedrifter. Våra möjligheter att förstå hur vi själva och andra organismer fungerar är större än någonsin tidigare. Det är därför en spännande tid att arbeta som experimentell forskare inom biologi.

Läs mer här (på engelska) om det spännande arbete som utförs av MBWs forskargrupper och tveka inte att kontakta gruppledare direkt om du önskar mer information eller är intresserad av examensarbete, forskarutbildning eller postdoktoral utbildning.