Nyheter

Mattias Mannervik

Projektbidrag till forskningssamarbete med Kina

Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag inom forskningssamarbete mellan Kina och Sverige. Stockholms universitet ska tillsammans med ett kinesiskt universitet vara värd för ett projekt.

Johan Seijsing vann vetenskapspitchtävlingen "Skolar Awards" vid entreprenörskonferensen "Slush" i Helsingfors. Foto: Vilja Pursiainen, Kaskas Media

MBW-forskare vann vetenskapspitchtävling i Finland

Arrheniuslab Hus F

 Besöksadress:
 Svante Arrhenius väg 20C
 
 Postadress:
 Stockholms universitet
 Institutionen för molekylär biovetenskap,
 Wenner-Grens institut
 106 91 Stockholm
 
 Tel: 08-16 2000
 Fax: 08-16 4209
 
 Prefekt:
 Per Ljungdahl  08-16 4101
 per.ljungdahl@su.se

 Ställföreträdande prefekt:
 Ann-Beth Jonsson  08-16 4154
 
 Administrativ chef:
 Lina Berggren 08-16 3509
 lina.berggren@su.se
 
 Intendent:
 Heinrich von Fircks 08-16 2913
 heinrich.vonfircks@su.se
 
 Lab manager: 
 Beatriz Campos 08-16 4119
 beatriz.campos@su.se
 
 Föreståndare ECF:
 Stina Tucker 08-16 4014
 stina.tucker@su.se