Stockholms universitet

ERC Advanced Grant till Stockholms universitet

Stephan Rosswog, professor i astronomi vid Stockholms universitet, är en av de forskare som tilldelas ett prestigefyllt ERC Advanced Grant. Professor Love Dalén vid Centrum för paleogenetik tilldelas även ett bidrag.

Europeiska forskningsrådet, ERC, har beslutat om vilka forskare som beviljas medel i 2021 års utlysning av Advanced Grant. Bidragen går till genombrottsforskning som bedrivs av väletablerade och världsledande forskare verksamma i Europa. Av de totalt 253 forskare som beviljas bidrag är sex baserade i Sverige.

Stephan Rosswog
Stephan Rosswog, professor i astronomi. Foto: Bastian Werner

En av de svenska forskare som tilldelas bidrag är Stephan Rosswog som är professor vid Institutionen för astronomi, Stockholms universitet. Han beviljas ett ERC Advanced Grant 2021 på cirka 2,5 miljoner euro för projektet “INSPIRATION”. Det rör sig om forskning inom astrofysik där olika metoder ska användas för att studera bland annat neutronstjärnor, gravitationsvågor och svarta hål. I detta arbete blir ett viktigt verktyg en ny simulationsmetod som Stephan Rosswog utvecklat.

Stephan Rosswog ska i sommar flytta huvuddelen av sin forskning till Hamburgs universitet, vilket innebär att ERC-bidraget kommer att överföras dit (även om bidraget formellt tilldelas Stockholms universitet, som står bakom ansökan). Men Stephan Rosswog kommer fortsatt att bedriva en del av sin forskning i Stockholm och hålla nära kontakt med Institutionen för astronomi och Oskar Klein Centre.
Läs mer om Stephan Rosswogs forskning
Läs artikel på KAW:s webb om projektanslaget till ”Gravity meets light”
Stjärnkrock visar hur guld bildas 

 

ERC Advanced Grant till Love Dalén

Love Dalén
Love Dalén. Foto: Pete Allibone

Love Dalén, professor och forskningsledare vid Centrum för paleogenetik, tilldelas även ett ERC Advanced Grant om 2,5 miljoner euro. Bidraget beviljas till projektet PrimiGenomes för DNA-analyser på förhistoriskt material i syfte att studera olika djurarters evolution under de senaste 2,5 miljoner åren. Bidraget beviljas till Naturhistoriska riksmuseet, där Love Dalén är anställd.

Centrum för paleogenetik (CPG) är ett gemensamt forskningscentrum inrättat av Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet (NRM). Love Dalén tilldelades 2021 en rådsprofessur från Vetenskapsrådet. Han kommer från den 1 juli 2022 påbörja en anställning som professor vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, vilket också blir värdinstitution för ERC-projektet. Love Dalén kommer fortsätta som forskningsledare vid CPG och kommer även att vara affilierad till NRM.

Läs mer om Love Daléns forskning.

Läs mer om samtliga bidrag till svenska forskare på Vetenskapsrådets webb.