Stockholms universitet

Riktiga case på vetenskaplig grund & Åtgärder för att stärka stödet för magister- och mastersstudent

Totalt 250.000 kr av Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning har tilldelats Institutionen för svenska och flerspråkighet för två projekt: Riktiga case på vetenskaplig grund respektive Åtgärder för att stärka stödet för magister- och mastersstudenters uppsatsskrivande med syfte att höja den vetenskapliga kvalitén.

Läs mer på:

Riktiga case på vetenskaplig grund & Åtgärder för att stärka stödet för magister- och mastersstudent