Stockholms universitet logo, länk till startsida

Speciellt uppdrag för R/V Electra

Stockholms universitets forskningsfartyg R/V Electra af Askö deltog i undersökningen av vraket efter M/S Estonia under sommaren 2021. Uppdraget kom från Statens haverikommission, där Electra valdes eftersom hon är ett av få fartyg som har den utrustning som krävs.

R/V Electra af Askö
R/V Electra af Askö

Forskningsfartyget R/V Electra af Askö är stationerat vid Stockholms universitets fältstation Askölaboratoriet i Trosa skärgård. Det är ett specialbyggt och välutrustat forskningsfartyg som varit i tjänst sedan sommaren 2016. 

– För denna undersökning var det främst Electras tre avancerade ekolod som efterfrågades, säger Thomas Strömsnäs som är befälhavare på R/V Electra. De tre ekoloden kunde tillsammans med strömmätare ge en komplett tredimensionell bild av områdets topografi, geologiska sammansättning och vattentransporter vid tillfället för mätningarna. Det är ganska få fartyg som har den typen av avancerad utrustning.

En bild av världen under ytan

Electras skärmar i kontrollrummet
Informationen från R/V Electras instrument syns direkt på skärmarna och kan övervakas av forskarna. Foto: Jonas Hentati Sundberg

Med hjälp av dessa sonarsystem går det att skapa mycket detaljerade bilder av hur havsbottnen ser ut, både på ytan och längre ner. Mätningarna kan följas i realtid via ett stort antal skärmar i ett särskilt rum ombord. Det här är forskningsutrustning som är intressant för främst geologer, men i allt större utsträckning intresserar även biologer, oceanografer och marinarkeologer. 

– Med Electra kan vi få en bild av världen under ytan redan medan expeditionen pågår, säger Christoph Humborg, vetenskapligt ansvarig vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, som är den organisation som har det praktiska ansvaret för både Electra och Askölaboratoriet. Fartyget har skapat helt nya förutsättningar för hur forskarna kan arbeta med olika forskningsfrågor, och gynnar verkligen samarbetet mellan olika forskningsdiscipliner.

Electra analyserar botten
En bild från hur botten kan se ut på skärmen

Kan gå nära land

Den drygt 24 meter långa och sju meter breda Electra härbärgerar även andra mätinstrument av yppersta klass för både vatten- och sedimentprovtagning. Fartyget styrs med en joy-stick och kan vända på en femöring. För att hålla fartyget stadigt vid känsliga provtagningar finns ett dynamiskt positionssystem och två klotgyros på 700 kilo styck.

– Electra är ett topputrustat fartyg som verkar i en helt egen nisch. Eftersom hon bara sticker två meter djupt kan hon provta och mäta även i de grunda, kustnära områden som andra fartyg är för stora för, säger Christoph Humborg.

Ett lyckat bygge

Bygget av Electra kunde genomföras tack vare finansiering av Familjen Erling-Perssons stiftelse. Östersjöcentrum fick en mycket ändamålsenlig organisation på plats; erfarna medarbetare från Askölaboratoriet, flera forskare med visioner om vad som borde utvecklas, tidigare tjänstemän från Sjöfartsverket med lång erfarenhet av upphandling och byggnation av fartyg, och professor Lena Kautsky som noggrant höll ihop hela projektet. Fartyget levererades i tid och har sedan dess fungerat utmärkt för mängder av olika sorters forskningsuppdrag.

Ett speciellt namn

Mossdjuret Electra crustulenta, Foto: Niclas Wijkmark/Azote. 

Namnet Electra är en hommage till professor Lars Silén, som grundade Askölaboratoriet, Sveriges första marina fältstation vid Östersjökusten år 1961. Han var också en framstående internationell auktoritet på mossdjur, Bryozoa. Den vanligaste arten av mossdjur i Östersjön heter Electra crustulenta, eller tångbark. Den sitter som ett tunt vitt nätöverdrag på alger, båtbottnar, musslor och stenar.

 

Kontakt:
Frågor om R/V Electra och Östersjöcentrum
Befälhavare Thomas Strömsnäs eller vetenskaplig ledare
Christoph Humborg

Frågor om undersökningen av M/S Estonia hänvisas till Haverikommissionen
 (Jonas Bäckstrand jonas.backstrand@havkom.se)
Länk till pressmeddelandet från Haverikommissionen