Stockholms universitet

EU:s ramprogram inklusive ERC

EU är en stor och viktig forskningsfinansiär genom ERC och bidrag som Advanced Grants, Consolidator Grants, Starting Grants och projektmedel.

ERC främjar forskardriven forskning av högsta kvalitet genom omfattande och långsiktig finansiering. ERC stödjer spetsforskning, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer i nya och framväxande områden.

ERC utlyser årligen tre forskningsanslag. Dessa anslag är specifikt riktade mot unga forskare (ERC Starting Grant), etablerade forskare (ERC Consolidator Grant), och forskare som är experter inom sina respektive forskningsfält (ERC Advanced Grant).

Läs mer om ERC här

 

Mottagare av ERC Advanced Grant

ERC Advanced Grant riktar sig till redan etablerade forskare i världsklass med betydande forskningsinsatser under de senaste 10 åren. 

Stephan Rosswog, 2021-2026

INSPIRATION: From inspiral to kilonova

Stephan Rosswog är professor vid Institutionen för astronomi. Projektet startar inte vid SU, utan vid University of Hamburg.
Period: 2021–2026
Budget: 2 499 675  euro (preliminär)

Läs mer om Stephan Rosswogs forskning här

Love Dalén, 2021-2026

Investigating mammalian evolution using million-year genomic transects

Love Dalén är verksamhetsledare för Centrum för paleogenetik och sedan 1 juli 2022 anställd som professor vid Zoologiska institutionen. Innan dess var han verksam vid Nordiska riksmuseet.

Period: 2021–2026
Budget: 2 500 000  

Lär mer om Love Daléns forskning här

 

David Strömberg, 2018–2023 

Social Media and Traditional Media in China: Political and Economic Effects (MEDIACHINA).

David Strömbergs forskningsinriktning är massmedias påverkan på ekonomiska och politiska utfall.

Period: 2018–2023
Budget: 1 716 970 euro        

Läs mer om David Strömbergs forskning här

 

Johan Rockström, 2017–2022 

Earth Resilience in the Anthropocene (ERA) Integrating non-linear biophysical and social determinants of Earth-system stability for global sustainability through a novel community modelling platform.

Johan Rockström är professor i miljövetenskap med tonvikt på vattenresurser och global hållbarhet. Rockström är en internationellt erkänd forskare för sitt arbete med globala hållbarhetsfrågor.

Period: 2017–2022
Budget: 2 492 834 euro

Läs mer om Johan Rockströms forskning här

 

Frank Wilczek, 2017–2022 

Axions: From Heaven to Earth (AXION).Frank Wilczek, professor vid Fysikum, Stockholms universitet, har beviljats ERC Advanced Grant för att försöka upptäcka förekomsten av axioner. Det är hypotetiska partiklar vars existens skulle lösa problemet med den mörka materian.

Period: 2017–2022
Budget: 2 324 391 euro

Läs mer om Frank Wilczeks forskning här

 

Torsten Persson, 2016–2021 

Social and Political Economics: Theory and Evidence (ECOSOCPOL).

Perssons forskning kan beskrivas som en syntes av olika skolbildningar som public choice, makroekonomisk teori med rationella policyförväntningar, och statsvetenskaplig rational choice. I regel relateras formell ekonomisk teori med empiriska mönster och mer avancerade statistiska metoder. Perssons kanske viktigaste bidrag är att visa på samband mellan länders politiska konstitutioner och ekonomisk-politiska utfall. Bland forskningsresultaten märks att länder med parlamentarism har större offentlig sektor än länder med presidentstyre.

Period: 2016–2021
Budget: 1 100 000 euro

Läs mer om Torsten Perssons forskning här

 

Örjan Gustavsson, 2016–2021 

Cryosphere-Carbon on Top of the Earth (CC-Top): Decreasing Uncertainties of Thawing Permafrost and Collapsing Methane Hydrates in the Arctic. 

Period: 2016–2021
Budget: 2 499 756 euro

Läs mer om Örjan Gustavssons forskning här

 

Anders Nilsson, 2015–2020 

Probing the structure and dynamics of water in its various states (WATER).

Anders Nilsson är fysiker och forskar om vattnets struktur i olika stadier.

Period: 2015–2020
Budget: 2 486 951 euro

Läs mer om Anders Nilssons forskning här

 

Konstantin Zarembo, ERC Advanced Grant, 2014–2019

Integrable systems in gauge and string theory (INTEGRAL)
        
Konstantins forskningsfält är teoretisk högenergifysik, med huvudintresse i kvantfältteori, strängteori och integrerade system.

Läs mer om Konstantins forskning här

Period: 2014–2019
Budget: 1 693 692 euro, transferred from KTH.

Torsten Persson, ERC Advanced Grant, 2010–2015

State capacity, conflict and development (STATECAP).

Perssons forskning kan beskrivas som en syntes av olika skolbildningar som public choice, makroekonomisk teori med rationella policyförväntningar, och statsvetenskaplig rational choice. I regel relateras formell ekonomisk teori med empiriska mönster och mer avancerade statistiska metoder. Perssons kanske viktigaste bidrag är att visa på samband mellan länders politiska konstitutioner och ekonomisk-politiska utfall. Bland forskningsresultaten märks att länder med parlamentarism har större offentlig sektor än länder med presidentstyre.

Läs mer om Torsten Perssons forskning här

Period: 2010–2015
Budget: 1 489 744 EUR

Jan-Ehrling Bäckvall, ERC Advanced Grant, 2010–2015 

Oxidation via low-energy electron transfer. Development of green oxidation methodology via a biomimetic approach (OXLEET).

Jan-Ehrling Bäckvall är professor i organisk kemi och forskar bland annat om oxidation via elektronisk överföring med låg energi.

Läs mer om Jan-Ehrlings forskning här

Period: 2010–2015
Budget: 1 722 000 euro 

Per Krusell, ERC Advanced Grant, 2009–2013

Quantitative dynamic macroeconomic analysis of global climate change and inequality (MICROCLIMATE).

Per Krusell är nationalekonom och hans forskning har fokuserat på makroekonomi med särskilda bidrag inom områdena teknisk förändring, ojämlikhet, politisk ekonomi, makroekonomisk politik och arbetsekonomi. Han bedriver för närvarande ett långsiktigt projekt om samspelet mellan globala klimatförändringar och ekonomin. 

Läs mer om Per Krusells forskning här

Period: 2009–2013
Budget: 2 100 000 euro

Gunnar von Heijne, ERC Advanced Grant, 2009–2014 

New approaches to the study of membrane-protein folding in vivo and in silico (MEMFOLD).

Gunnar von Heijnes forskning har framför allt gällt membranproteiner, de proteiner i cellmembranet som bland annat står för transport och signalering genom membranet. Han är chef för Center for Biomembrane Research vid Stockholms universitet och en av Sveriges mest citerade forskare inom området biokemi och molekylärbiologi.

Läs mer om Gunnar von Heijnes forskning här

Period: 2009–2014
Budget: 2 000 000 euro

 

Mottagare av ERC Consolidator Grant

ERC Consolidator Grant är för dem som nyligen startat en forskningsgrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare (7–12 år efter avlagd doktorsexamen). 

Johanna Rickne, 2023

Johanna Rickne vid Institutet för social forskning får anslag för projektet Research Program on Sexual Harassment Prevention (RE-SHAPE). Projektet kommer att vidga den empiriska och teoretiska forskningen om förebyggande av sexuella trakasserier. Projektet kommer att utvärdera befintliga och nya förebyggande metoder med stora fältexperiment på arbetsmarknaden, studera policyrelevanta bestämningsfaktorer för trakasserier och dokumentera de potentiella kostnaderna och fördelarna med förebyggande av trakasserier i organisationer.

Läs mer om Johanna Ricknes forskning här

 

Ingvild Almås, 2023-2027

From Household Allocations to Global Inequality: New Methods, Facts and Policy Implications  (UNEQUALWITHIN)

För att förstå och mildra ekonomiska ojämlikheter, både lokalt och globalt, måste vi erkänna ojämlikheter inom hushållen. Detta projekt kommer att bidra till detta på flera konkreta sätt. 

Period: 2023-2027
Budget: preliminär budget: 1 999 964 euro för fem år.

Läs mer om Ingvild Almås forskning här
 

Ilona Riipinen, 2020–2025 

An Integrated View on Coupled Aerosol-Cloud Interactions (INTEGRATE).

Period: 2020–2025
Budget: 2 749 920 – ej signerad

David Drew, 2019–2024 

Dynamic Complexes and Allosteric Regulation of Small Molecule Transporters (EXCHANGE)

David Drew kommer från Nya Zeeland och kom första gången till Stockholms universitet som doktorand. Han hade studerat fysiologi och farmakologi och var fascinerad av hur kroppen fungerade. Samtidigt såg han med en viss frustration på de stora komplexa systemen, där det är väldigt svårt att veta exakt vad som händer och vad som gör skillnad. Genom forskningen om membranproteiner blir vetenskapen tydligare.

För att ta reda på hur proteinerna ser ut och fungerar använder David Drew metoder för att titta på enskilda atomers lägen. En sådan metod är röntgenkristallografi. Röntgenstrålar skjuts genom en kristall av proteinerna, och utifrån strålarnas spridning ges en bild av hur transportören ser ut på atomnivå.

Period: 2019–2024
Budget: 1 999 875 euro

Läs mer om David Drews forskning här

Thorsten Mauritsen, 2018–2023 

Reining in the upper bound on Earth’s Climate Sensitivities (highECS).

Period: 2018–2023
Budget: 1 998 654 euro

Läs mer om Thorsten Mauritsens forskning här

Marie Evertsson, 2018–2023  

Revealing Sources of Gendered Parenthood: A multi-method comparative study of the transition to parenthood in same-sex and opposite-sex couples (GENPARENT).

Evertssons forskning fokuserar på ojämlikhet mellan könen i hemmet och på arbetsmarknaden. Hon studerar könsdelningen av betalt och obetalt arbete och i vilken grad familjepolitiken påverkar kvinnors och mäns arbetsmarknadsutsikter. 

Period: 2018–2023
Budget: 1 999 910 euro

Läs mer om Marie Evertssons forskning här

Martin Högbom, 2017–2022 

High-valent protein-coordinated catalytic metal sites: Geometric and electronic architecture (HIGH-GEAR).

Martin Högboms forskargrupps huvudsakliga intresse- och kompetensområde är hur proteinstrukturen förhåller sig till funktion, särskilt i proteiner som använder redoxaktiva metallkofaktorer eller radikaler för katalys.

Period: 2017–2022
Budget: 1 968 375 euro

Läs mer om Martin Högboms forskning här

Maja Schlüter, 2017–2022 

Towards middle-range theories of the co-evolutionary dynamics of multi-level social-ecological systems (MUSES)

Maja Schlüters forskning fokuserar på social-ekologiska interaktioner och mekanismer som kan förklara olika fall av social-ekologiska interaktioner.

Period: 2017–2022
Budget: 1 969 599 euro

Läs mer om Maja Schlüters forskning här

Per Pettersson Lidbom, ERC Consolidator Grant, 2014–2019 

The Swedish historical database project (HISTORICALDATABASE).

Pers forskning är inriktad på politisk ekonomi, offentliga finanser och arbetsekonomi och den är empiriskt inriktad.

Läs mer om Per Pettersson Lidboms forskning här

Period: 2014–2019
Budget: 1 200 000 euro

 

Mottagare av ERC Starting Grant

ERC Starting Grant riktar sig till unga forskare (2–7 år efter avlagd doktorsexamen) som är redo att starta en oberoende forskning.

Birgit Wild, 2022-2027

Rhizosphere priming: Quantifying plant impacts on carbon dioxide emissions from a warming Arctic (PRIMETIME)

Birgit Wilds projekt syftar till att svara på frågan om interaktioner mellan växter och jord kommer att öka CO2-utsläppen från upptinande permafrost i ett allt varmare klimat.

Period: 2022-2027
Budget: 1 499 230 euro

Läs mer om Birgit Wilds forskning här

Jón Gudmundsson, 2022-2027

Transforming cryogenic optics for cosmic microwave background experiments (CMBeam)

Jon Gudmunssons forskargrupp studerar kosmologi, astrofysik och fundamental fysik genom observationer av bakgrundsstrålning av mikrovågor i rymden. 

Period: 2022-2027
Budget: 1 999 711 euro

Läs mer om Jon Gudmunssons forskning här


Peter Søgaard Jørgensen, 2022-2027

Emerging pests and pathogens as a novel lens for unravelling social-ecological cascades (INFLUX)

Jørgensens forskning kommer att fylla en viktig lucka inom hållbarhetsvetenskapen, och hjälpa till att navigera i en framtid där effecter av skadedjur och patogener sannolikt kommer att vara vanligare. Som en del av detta arbete kommer han att sammanställa en stor databas med cirka 1600 nya skadedjur och patogener.

Period: 2022-2027
Budget: 1,499,705 euro

Läs mer om Peter Søgaard Jørgensens forskning här 

Ragnhild Lunnan, 2023-2027

Transients Illuminating the Fates of the Most Massive Stars (TransPIre)

Ragnhild är allmänt intresserad av ovanliga transienter, och vad de säger oss både om massiv stjärnutveckling och om stjärnbildning i extrema miljöer.

Period: 2023-2027
Budget: 1 634 250 euro

Läs mer om Raghild Lunnans forskning här

Mikael Lundqvist, 2020–2025 

Mikael Lundqvist vid Psykologiska institutionen får 1,5 miljoner euro under fem år för forskning om mänsklig kognition och generaliserande artificiell intelligens.

Artificiella neurala nätverk kan tränas för att hantera information på liknande sätt som den mänskliga hjärnan. En avgörande skillnad är dock att dessa inte är lika flexibla som hjärnan. Med stöd av ett ERC Starting Grant ska Mikael Lundqvist vid Psykologiska institutionen förstå de neurala mekanismerna bakom primaters förmåga att generalisera samt skapa flexibla artificiella nätverk.

Period: 2020–2025
Budget: 1,5 miljoner euro

Läs mer om Mikael Lundqvists forskning på institutionens hemsida

Läs mer om Mikael Lundqvists forskning på universitetets forskningssidor

Ben Wilson, 2020–2025 

Ben Wilson, forskare vid Stockholms universitets demografiska avdelning (SUDA), Sociologiska institutionen, får nu drygt 1,4 miljoner euro under fem år från Europeiska forskningsrådet för att studera den ojämlikhet som barn och barnbarn till flyktingar i Sverige upplever.

Period: 2020–2025
Budget: 1,4 miljoner euro

Läs mer om Ben Wilsons forskning på institutionens hemsida

ERC Starting Grants till forskare i psykologi och sociologi

Markus Kowalewski, ERC Starting Grant, 2020-2025 

Chemistry in Optical Nano Cavities: Designing Photonic Reagents and Light-Matter

Projektets mål är att uppnå en större kontroll över kemiska reaktioner genom att använda fotoner som en katalysator och därmed göra det möjligt att utforma nya material av ljus och materia.

Läs mer om Markus Kowalewskis forskning

Period: 2020-2025
Budget: 1 480 750 EUR

Anders Jerkstrand, ERC Starting Grant, 2019-2024 

Three-dimensional spectral modelling of astrophysical transients: unravelling the nucleosynthetic content of supernovae and kilonovae (SUPERSPEC). 

Anders forskning är inriktad på beräkningsmodellering av supernova-ljuskurvor och spektra. I synnerhet är han intresserad av att försöka svara på frågor om stellär nukleosyntes och elementens ursprung. 

Läs mer om Anders Jerkstrands forskning

Period: 2019-2024
Budget: 1 500 000 EUR 

Alexey Amunts, ERC Starting Grant, 2019-2024 

Protein synthesis in organelles (Orgasome).

Alexey Amunts forskargrupp på SciLifeLAb undersöker den grundläggande frågan om hur proteiner syntetiseras, viks och monteras till funktionella multikomponent bioenergiska komplex som driver den cellulära energiproduktionen.

Läs mer om Alexey Amunts forskning

Period: 2019-2024
Budget: 1 331 300 EUR

David Wheatcroft, ERC Starting Grant, 2019-2024 

Species discrimination in birds: A behavioural-neurogenomics approach to auditory learning (SongNeuroGen).

David forskar om hur fågelungar kan lära sig känna igen sin egen arts sång även när de exponeras för sång från andra arter.

Inom forskningen fungerar sångfåglar som studiesystem för undersökningar av den beteendemässiga och neurala basen för sång- och språkinlärning och för hur inlagring av minnen i hjärnan fungerar i största allmänhet. Fågelsångens enorma variation fascinerar och kan även ses som en markör för arternas mångfald. Att förklara hur artskillnaderna i sången bevaras är en utmaning eftersom sångfåglar typiskt lär sig den sång som de har präglats av som ungfåglar.

Läs mer om Davids forskning på Uppsala universitets hemsida

Period: 2019-2024
Budget: 1 490 850 EUR

Karin Lind, ERC Starting Grant, 2020-2024 

Multidimensional Analysis of the Metal-poor Galaxy (MULTIDIMSPEC)

Karin Linds forskning bygger på att observera och analysera stjärnljus.

"Genom att avkryptera stjärnspektra kan vi lära oss en otrolig massa fakta om det universum vi lever i; om stjärnor och stjärnpopulationer, men också om planeter och hela galaxer, och om hur stjärnor har drivit den kosmiska anrikningen av kemiska element från the Big bang fram till i dag."

Läs mer om Karin Linds forskning

Period: 2020-2024
Budget: 1 500 000 EUR    

Oskar Karlsson, ERC-Starting Grant, 2019-2023 

Paternal Epigenetic Inheritance: A man’s life experiences may impact health of his unborn children and grandchildren (PATER). 

Läs mer om Oskar Karlssons forskning här

Period: 2019-2023
Budget: 1 500 000 EUR

Marc Friedländer, ERC Starting Grant, 2018–2023

MicroRNA functions in single cells (miRCell). 

Friedländer-gruppen tillämpar moderna beräknings- och genommetoder för att ta itu med grundläggande frågor inom RNA-biologin.

Läs mer om Marc Friedländer’s forskning här

Period: 2018-2023
Budget: 1 497 650 EUR

Läs mer om Marc Friedländers projekt på den engelska webben: 

Assistant Professor Marc Friedländer receives ERC Starting Grant

Tanja Slotte, ERC-Starting Grant, 2018-2022 

Supergene evolution in a classic plant system - Bringing the study of distyly into the genomic Era (SuperGenE)

Läs mer om Tanja Slottes forskning här

Period: 2018-2022
Budget: 1 475 636 EUR

Jaime de la Cruz, ERC-Starting Grant, 2018-2022 

Understanding magnetic-field-regulated heating and explosive events in the solar chromosphere (SUNMAG). 

Läs mer om Jaime de la Cruz forskning

Period: 2018-2022
Budget: 1 491 967 EUR

Dan Petersen, ERC Starting Grant, 2018–2022 

Topology of moduli spaces of Riemann surfaces (MODULISPACES)

Dan Petersen är verksam inom algebraisk geometri, ett idag mycket omfattande forskningsfält med många förbindelser till såväl andra delar av matematiken som andra vetenskaper. Hans specialområde, teorin för modulirum, har bland annat kopplingar till talteori och den moderna fysikens strängteori.

Period: 2018–2022
Budget: 1 091 249 euro

Läs mer om Dan Petersens forskning här

        
Kurt Mitman, ERC Starting grant, 2017–2022 

Micro Heterogeneity and Macroeconomic Policy (MICROTOMACROANDBACK).

Kurt Mitmans forskning fokuserar på makroekonomi och han är särskilt intresserad av hushållens finansiering, bostäder och arbetsmarknader.

Läs mer om Kurt Mitmans forskning här

Period: 2017–2022
Budget: 1 299 165 euro

Stefano Bonetti, ERC Starting Grant, 2017–2022 

Understanding the speed limits of magnetism (MAGNETIC-SPEED-LIMIT). 

Stefano Bonettis forskning fokuserar på användning av starka laserfält för att manipulera och undersöka kvantmaterial på ultrasnabba tidsskalor. 

Läs mer om Stefano Bonettis forskning här

Period: 2017–2022
Budget: 1 967 755 euro

Ville Kaila, ERC-Starting Grant, 2017–2022 

Functional Proton-Electron Transfer Elements in Biological Energy Conversion (bioPCET).

Kaila Lab, ledd av professor Ville RI Kaila, är inriktat på att förstå molekylära principer för enzymkatalys, med en särskild tonvikt på hur biologiska system fångar upp och lagrar kemisk energi och ljusenergi och omvandlar detta till andra energiformer som cellen kan använda för energikrävande processer.

Läs mer om Ville Kailas forskning här

Period: 2017–2022
Budget: 1 494 368 euro

Abraham Mendoza, ERC Starting Grant, 2017–2022 

New Reagents and Catalysts for Single Carbon Transfer to Organic Molecules (single-C).
    
Abraham Mendozas forskning lägger särskild tonvikt på införlivandet av C-H-aktiveringslogik i syntetisk kemi. 

Läs mer om Abraham Mendozas forskning här

Period: 2017–2022
Budget: 1 487 245 euro

Jiayin Yuan, ERC Starting Grant, 2015–2021

Nanoporous Asymmetric Poly (Ionic Liquid) Membrane (NAPOLI).
    
Jiayin Yuans grupp Yuan Group utformar, skapar och undersöker breddefinierade funktionella polymerer och kolatomer, särskilt i en kolloidal eller porös form, genom enkel kemi och bearbetning.  

Läs mer om Jiayin Yuans forskning här

Period: 2015–2021 (avbrott under USA-vistelse)
Budget: 1 000 000 euro

Markus Hennrich, ERC Starting Grant, 2012–2017 

Quantum simulations with trapped Rydberg ions (QUASIRIO).

I detta projekt fokuserar vi på förverkligandet av fångade Rydberg-joner. Detta kommer att sammanföra två kvantsystem: fångade joner och Rydberg-atomer. Att för dem samman kommer att bilda ett nytt kvantsystem med fördelar från båda sidor. Fångade Rydberg-joner är ett lovande system för applikationer i kvantinformation och kvantsimulering.

Läs mer om Markus Henrichs forskning här

Period: 2012–2017
Budget: 1 499 955 euro, (flyttade från KTH aug 2015).

Maja Schlüter, ERC Starting Grant, 2012–2017 

The nature of social-ecological linkages and their implication for the resilience of human-environment systems (SES-LINK).

Maja Schlüters forskning fokuserar på social-ekologiska interaktioner och mekanismer som kan förklara dessa.

Läs mer om Maja Schlüters forskning här

Period: 2012–2017
Budget: 1 285 000 euro

Ilona Riipinen, ERC Starting Grant, 2011–2016 

Atmospheric Gas-Aerosol Interface: From Fundamental Theory to Global Effects (ATMOGAIN).

Ilona Riipinen arbetar tillsammans med sina kollegor främst med atmosfäriska beräkningsmodeller som representerar de processer som styr utvecklingen och effekterna av atmosfäriska aerosolpopulationer. De modellerar utvecklingen av atmosfärisk aerosol från molekylär till global skala, med en nära anslutning till experimentell data från både laboratorie- och fältstudier.

Läs mer om Ilona Riipinens forskning här

Period: 2011–2016
Budget: 1 498 099 euro, överfört från Helsingfors universitet

Jens Rydgren, ERC Starting Grant, 2011–2016 

Individual Life Chances in Social Context: A Longitudinal Multi-Methods Perspective on Social Constraints and Opportunities (LIFEINCON).
     
Jens Rydgren har bland annat specialiserat sig på forskning inom politisk sociologi. Han har under många år studerat så kallade radikala högerpopulistiska partier i Europa och har av flera olika medier använts som expert på högerpopulism i Europa, bland annat om partierna Sverigedemokraterna och Nationella fronten.

Läs mer om Jens Rydgrens forskning här och på Jens egen hemsida

Period: 2011–2016
Budget: 1 500 000 euro  

Jonas Tallberg, ERC Starting Grant, 2009–2013 

The design of international institutions: Legitimacy, effectiveness and distribution in global governance (DII).

Jonas Tallberg forskar om makt, demokrati, effektivitet och legitimitet inom internationella organisationer. 

Läs mer om Jonas Tallbergs forskning här

Period: 2009–2013
Budget: 1 651 200 euro

David Strömberg, ERC Starting Grant, 2008–2013 

The impact of mass media on public policy (MEDIA AND POLICY).

David Strömbergs forskningsinriktning är massmedias påverkan på ekonomiska och politiska utfall.

Läs mer om David Strömbergs forskning här

Period: 2008–2013
Budget: 799 945 euro

Erik Lindahl, ERC Starting Grant, 2008–2013 

Multiscale and distributed computing algorithms for biomolecular simulation and efficient free energy calculations (ERIKLINDAHLERC2007).

Vår forskning är fokuserad på att förstå hur fönster och dörrar i våra celler i form av membranproteiner fungerar, och speciellt de jonkanaler och pumpar som transporterar joner för att vårt nervsystem ska fungera

Läs mer om Erik Lindahls forskning här

Period: 2008 - 2013
Budget: 992 413 EUR; Projektet placerades vid KTH. 

Verksam vid SU men av tekniska skäl förlades projektet ekonomiskt till KTH

Läs mer hos Wallenbergstiftelserna

 

Kontakt

Har du frågor om Stockholms universitetets forskningsfinansiering och finansiärer?
E-posta info@fs.su.se

På denna sida