Stockholms universitet

Prefekter och föreståndare

Här listas prefekter och föreståndare inom den samhällsvetenskapliga fakulteten.

 

Institutioner

Barn- och ungdomsvetenskap
Hemsida 

Prefekt: Anna Westberg Broström
Frescati backe, Svante Arrhenius väg 21 A
Tel: 08-16 36 11
prefekt@buv.su.se

Data- och systemvetenskap
Hemsida 

Prefekt: Jelena Zdravkovic
Campus Kista, Borgarfjordsgatan 12
prefekt@dsv.su.se

Ekonomisk historia och internationella relationer
Hemsida 

Prefekt: Magnus Petersson
Södra huset, Hus A, plan 9 samt Hus B, plan 7
prefekt@ekohist.su.se

Folkhälsovetenskap
Hemsida

Prefekt: Jenny Cisneros Örnberg
Albanovägen 12, Hus 4
prefekt.publichealth@su.se

Företagsekonomi
Hemsida

Prefekt: Fredrik Nordin
Stockholm Business School, Albanovägen 18, Albano, Hus 2
prefekt@fek.su.se

Kriminologi
Hemsida

Prefekt: Felipe Estrada
Hus C, Södra huset, plan 6
prefekt@criminology.su.se

Kulturgeografi
Hemsida

Prefekt: Marianne Abramsson
Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8, Frescati
prefekt@humangeo.su.se

Nationalekonomi
Hemsida

Prefekt: Sten Nyberg
Hus A, Södra huset, plan 6 och 7
prefekt@ne.su.se

Pedagogik och didaktik
Hemsida

Prefekt: Carina Carlhed Ydhag
Frescativägen 54, Campus Frescati
prefekt@edu.su.se

Psykologi
Hemsida

Prefekt: Fredrik Jönsson
Albanovägen 12, Albano
prefekt@psychology.su.se

Socialantropologi
Hemsida

Prefekt:Renita Thedvall
Hus B, Södra Huset, plan 6
prefekt@socant.su.se

Socialt arbete
Hemsida

Prefekt: Stefan Wiklund
Albanovägen 18, Albano, hus 2, plan B
prefekt@socarb.su.se

Sociologi
Hemsida

Prefekt: Magnus Bygren
Hus B, Södra Huset, plan 8 och 9

prefekt@sociology.su.se

Specialpedagogik
Hemsida

Prefekt: Jenny Wilder
Albanovägen 28, Albano, hus D, plan 2

prefekt@specped.su.se

Statistik
Hemsida

Prefekt: Michael Carlson
Campus Albano, hus 4, plan 6

prefekt@stat.su.se

Statsvetenskap
Hemsida

Prefekt: Göran Sundström
Hus F, Södra Huset

prefekt@statsvet.su.se

 

Institut och centra

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning - SoRAD
Hemsida 

Föreståndare: Jessica Storbjörk
Albanovägen 12, Albano, hus 4
jessica.storbjork@su.se

Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS)
Hemsida 

Föreståndare: Bitte Modin
Albanovägen 12, Albano, hus 4, plan 5
bitte.modin@su.se

CBK (Centrum för barnkulturforskning)
Hemsida 

Föreståndare: Margareta Aspan
Svante Arrhenius väg 21 A
margareta@buv.su.se

Centrum för globala Asienstudier
Hemsida 

Föreståndare: Johan Lagerkvist
Manne Siegbahn, hus C
johan.lagerkvist@score.su.se

CeMoF (Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet)
Hemsida 

Föreståndare: Per Krusell
Södra huset, Hus A, plan 8

forestandare@iies.su.se

Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia (HBC)
Hemsida 

Föreståndare: Aryo Makko
Södra huset, Hus A, plan 9
aryo.makko@historia.su.se

Institutet för social forskning (SOFI)

Föreståndare: Markus Jäntti
Universitetsvägen 10 F, Frescati
Södra huset, Hus F, plan 8 och 9

markus.jantti@sofi.su.se

Institutet för Turkietstudier
Hemsida 

Föreståndare: Paul T. Levin
Hus A, Södra huset, plan 2
paul.t.levin@su.se

Spider Center
Hemsida 

Föreståndare: Caroline Wamala Larsson

DSV, Campus Kista, Borgarfjordsgatan 12

Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE)
Hemsida 

Föreståndare: Staffan Furusten
Frescativägen 14 A
staffan.furusten@score.su.se

Stressforskningsinstitutet
Hemsida 

Föreståndare: Göran Kecklund
Campus Albano, Albanovägen 12
goran.kecklund@su.se

På denna sida