Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning - SoRAD

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) bildades 1999 som ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med uppgift att initiera och bedriva socialvetenskaplig forskning inom alkohol- och drogområdet.

Centret bildades sedan Alkoholforskningsutredningen 1995 identifierat behovet av socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning. SoRAD är det enda samhällsvetenskapliga centret i landet med denna specialinriktning. SoRAD:s forskningsområde har efterhand breddats till att även inkludera tobak och spel. Vid SoRAD bedrevs ingen egen undervisning.

 

Från idé via osäkerhet till nypremiär ­− tjugo år med forskningscentret SoRAD

Jessica Storbjörk, föreståndare för SoRAD, har sammanfattat SoRAD:s utveckling från det att det inrättades 1999 till dess nuvarande status som ett starkt forskningscentrum med aktuella samhällsvetenskapliga forskningsområden. I Popnad kan du läsa om hur SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning) har utvecklats från tanke till ett starkt forskningscentrum. Läs hela artikeln i Popnad:

nordicwelfare.org/popnad/artiklar/fran-ide-via-osakerhet-till-nypremiar-tjugo-ar-med-forskningscentret-sorad/

 

Efter den fusion med CHESS som genomfördes 2018 uppdaterades och integrerades forskningsområdena. Vid den nybildade Institutionen för folkhälsovetenskap är samhällsvetenskaplig forskning om alkohol, droger, tobak och spel nu en viktig forskningsinriktning. I den nya statusen som undervisningsinstitution blev också utvecklingen av gemensam undervisning på grund- avancerad och forskarnivå vid institutionen en ny och utmanande utveckling. Läs gärna mer i Nordic Studies on Alcohol and Drugs:

The new suit of the Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD): A well-tailored costume for tackling research and challenges ahead

 

Forskningsverksamheten vid SoRAD är strukturerad utifrån samhällsvetenskaplig forskning om ANDTS-relaterade frågor.

  • Socialepidemiologi, det vill säga trender, mönster, viktiga sociala och andra förhållanden för bruk och problem, inklusive social ojämlikhet och livsförloppsperspektiv.
  • Kulturens inverkan på bruk och problematiskt bruk i olika subkulturer och sociala miljöer.
  • Policy, implementering och samhälleliga åtgärder för att styra konsumtionen.
  • Definitioner och lösningar, det vill säga samhälleliga och kollektiva definitioner av problem och hur dessa ska hanteras, inklusive den stärkta betoningen på folkhälsa inom ANDTS-området.

ANDTS

ANDTS är en förkortning av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Från början innefattade begreppet endast ANT, men utökades till att även innefatta doping och spel.

Möta utmaningar och minska spelproblem (REGAPS)

Överdrivet spel om pengar har under de senaste årtiondena alltmer kommit att erkännas som ett problem runt om i världen, särskilt med tanke på den ökade tillgängligheten av spel om pengar på internet. Behovet av kunskap om hur spelproblem påverkar individer, familjer och samhällen har därmed ökat. Den svenska lagstiftningen kring spel om pengar är just nu föremål för stora förändringar. Spelmissbruk likställs sedan 1 januari 2018 med alkohol- och narkotikamissbruk, vilket innebär att rätten till stöd och behandling har förtydligats. Från 1 januari 2019 blir dessutom stora delar av spelmarknaden omreglerad till ett licenssystem, vilket innebär nya möjligheter och utmaningar.

Programmet innefattar fem olika forskningsområden, där vi genomför en rad olika studier för att följa utvecklingen och öka kunskapen om hur reglering, prevention, bedömning och behandling av spelproblem kan förbättras, på det individuella planet och ur ett större samhällsperspektiv.

FAKTARUTA

Spel om pengar definieras som spel med satsning av pengar, och där slumpen på något sätt är inblandad. Vanliga spelformer är lotter, bingo, spelmaskiner, kasinospel, sportspel, nummerspel som Keno och Lotto och hästspel som trav.

Ungefär 340 000 personer bedöms ha någon grad av spelproblem i Sverige.  Det kan röra sig om att spela för mer än vad man tänkt sig, att bli stressad eller få ångest till följd av spelandet eller att få ekonomiska problem.

Vid behov av stöd kan du vända dig till Stödlinjen som erbjuder anonym och kostnadsfri rådgivning till spelare och anhöriga på telefon 020–81 91 00.

 

SoRAD anordnar årliga nätverksträffar inom forskningsnätverken Sonad och GARN.

Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning (Sonad)

Gambling Research Network (GARN)

I januari 2018 bildade SoRAD tillsammans med CHESS Institutionen för folkhälsovetenskap.

 

Verksamheten vid forskningscentret SoRAD leds av en föreståndare och en extern styrelse.

SoRAD:s styrelse 2022

Ordförande:

Johan Edman, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

Föreståndare:

Jessica Storbjörk, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Ledamöter:

Robin Room, Centre for Alcohol Policy Research at Turning Point Alcohol and Drug Centre in Fitzroy, Victoria, Australien
Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten

Personalrepresentant:

Jonas Landberg, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

 

Lista över SoRAD:s publikationer om alkohol, narkotika, tobak och spel vid Institutionen för folkhälsovetenskap från 2018 och framåt (Version till och med 2022-04-22).

SoRAD:s publikationslista (uppdaterad 22 april, publicerad 3 juni 2022) (484 Kb)

Forskningsrapporter

Rapportserie (ISSN 1650-5441) - länk till DiVA

Tidigare publikationer

SoRAD:s publikationer 1999-2017 - länk till DiVA

Doktorsavhandlingar

Här visas en översikt över de avhandlingar som presenterades vid SoRAD under tiden 2001-2017.

Följ länken för mer information i DiVA

 

Historik

Historiken bakom SoRADs verksamhet finns tillgänglig via nedladdningsbara verksamhetsberättelser och andra forskningsöversikter.

2010 publicerades en översikt över forskningen vid SoRAD i den vetenskapliga tidskriften Addiction. Artikeln är s.k. Open Access och finns tillgänlig för nedladdning via förlagets hemsida:

Addiction research centres and the nurturing of creativity: Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD), Stockholm University, Sweden.

2014 firade Samhällsvetenskapliga fakulteten 50 år. I samband med detta gavs boken Faculty of Social Sciences 1964-2014 ut. I den kan man läsa om fakultetens och institutionernas framväxt sedan 1964.

Här kan du ladda ner boken i fulltext (via DiVA). För kapitlet om SoRADs verksamhet, ladda hem Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (487 Kb) (15 sidor).

Ta del av den utvärdering av SORAD som sammanställdes 2018:
SoRAD översikt 2018 - Evaluation Forte Centre of Excellence 2007-2017 (16820 Kb)

 

Kontakt

Kontaktinformation för SoRAD

Jessica Storbjörk, föreståndare för SoRAD
Telefon: 08-16 14 68
E-post: jessica.storbjork@su.se

 

På denna sida