Infrastruktur

Vid Institutionen för folkhälsovetenskap finns en lång tradition av forskning med s.k. "big data" - mängder med information från longitudinella studier som samlats i stora databaser. Stora, mångåriga studier har gjorts på hela kohorter, där data genererar värdefull information om utvecklingen av olika aspekter på folkhälsan.

 

Stockholm Multigenerationella studie (SBC Multigen) skapades 2018/2019 och är baserad på statistiskt datamaterial från dataregistret RELINK53.

Registret inkluderar data från 14 608 kohortmedlemmar, (tillsammans med sina syskon, föräldrar, barn och syskons barn, samt barnbarn och syskons barnbarn), vilket utgör underlaget för SBC Multigen. Följaktligen går det att följa denna kohort från deras födelse och för närvarande fram till 60-årsåldern. Dessutom tillåter strukturen av data oss att undersöka och kontrastera livsbanorna för individer som delar genetiska och/eller miljöfaktorer.

Stockholm Multigenerationella studie

På denna sida