Forskningsämnen

Vid Institutionen för folkhälsovetenskap finns en lång tradition av forskning, med inriktningar mot ojämlikhet i hälsa och samhällsvetenskaplig forskning inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Institutionen för folkhälsovetenskap bedriver forskning inom flera olika områden, framförallt inom ojämlikhet i hälsa, som handlar om systematiska skillnader i hälsa och överlevnad mellan individer och mellan socialt definierade grupper, samt inom alkohol-, drog- och spelfrågor.

Vid institutionen finns två forskningscentra: CHESS (Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa) och SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning).

 

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde