Samarbeten

Institutionen för folkhälsovetenskap bildades 2018, genom en fusion av två starka forskningscentra, CHESS och SoRAD. Institutionens olika forskningsområden innefattar ett aktivt samarbete med det omgivande samhället på många olika sätt.

CHESS (Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa) grundades år 2000 som ett samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska Institutet. CHESS har en tydlig tvärvetenskaplig prägel, där sociologer, psykologer och folkhälsovetare samlas för att arbeta tillsammans kring frågor rörande ojämlikhet i hälsa. Det finns ett både vetenskapligt och samhälleligt behov av att kraftsamla kring just detta forskningsområde.

SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning) bildades 1999 som ett tvärvetenskapligt forskningscentrum för nationellt och internationellt samarbete, med uppgift att stimulera nätverksbyggande och kunskapsutbyte mellan olika forskningsdiscipliner samt att initiera och bedriva socialvetenskaplig forskning inom områden som alkohol, droger, tobak och spel. Utbyte sker med en rad olika aktörer i form av nätverk, konferenser, seminarier och projekt, bland annat driver SoRAD de egna nätverken Sonad och GARN. Frågor om alkohol, droger, tobak och spel, har under lång tid varit aktuella och viktiga frågor inte bara för forskare utan också för politiker, tjänstemän, experter på olika områden och inte minst för den breda allmänheten. Detta innebär att samverkansarbetet är en central uppgift.

Illustration: Lumination/Mostphotos
 

Forskare vid institutionen samarbetar mycket med andra forskare i olika forskningsnätverk, bl a Sonad, GARN och GAMIC.

Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning (Sonad)
Gambling Research Network (GARN)
Nordic Gambling Research Network – Gambling in Context (GAMIC)

 

EQUINODE är en nationell samverkansplattform för doktorander i Sverige med ett intresse av ojämlikhet i hälsa. Syftet är att erbjuda doktorander en plattform för utbyte kring forskning om ojämlikhet i hälsa. Föreläsningar, artikelseminarier och workshops är del av de planerade aktiviteterna.

 

 

Forskare vid institutionen samarbetar med olika myndigheter i specifika projekt, både på kortare och längre sikt. Institutets forskare deltar vidare som ledamöter, experter och sakkunniga i styrelser, råd, kommittéer och arbetsgrupper. Vissa forskare delar också sin arbetstid med andra arbetsplatser, såsom olika myndigheter och utredningsinstitut eller andra universitet/högskolor - inom Sverige eller internationellt. Vi är måna om att tillgängliggöra den forskning som utförs, genom sk open access för olika former av publikationer, som vetenskapliga artiklar, undervisningsmaterial och även för böcker.

Illustration: Mostphotos

 

 

Om du har läst vid läst Stockholms universitet är du välkommen att gå med i vårt alumnnätverk för att hålla kontakten med universitetet och tidigare kursare.
Om du har frågor, kontakta alumn@su.se

Stockholms universitets alumnnätverk

 

Är du intresserad av att anställa våra studenter eller att erbjuda en praktikplats eller ett samarbete genom uppsats eller ett examensarbete? Då kan du nå våra studenter genom att annonsera på Stockholms universitets karriärportal MyCareer.

MyCareer för arbetsgivare

Alla våra studenter har fri tillgång till portalen genom sitt universitetskonto. Om du vill ha mer information om våra utbildningar, kontakta vår studievägledare.

På denna sida