Publikationer

Våra forskare och doktorander producerar årligen en stor mängd vetenskapliga publikationer. Sedan 1999 registreras dessa i DiVA, det Digitala Vetenskapliga Arkivet.

Här finns länkar till DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet, vid Stockholms universitet. Information om publikationer finns också under forskningsprojekt och forskargrupper.

Hittar du inte det du söker i listorna kan du själv söka i DiVA.

Sök i DiVA

 
Foto: Sergey Nivens/Mostphotos

Här listas samtliga avhandlingar som producerats sedan 2001 under Institutionen för folkhälsovetenskap, samt de tidigare forskningscentren CHESS och SoRAD.

Avhandlingar

 

 

 

 

I vår rapportserie, "Research Reports in Public Health Sciences", publicerar medarbetare vid institutionen exempelvis vetenskapliga rapporter, arbetsrapporter och tekniska rapporter. Notera att rapporterna inte är externt granskade.

Redaktör: Ylva B Almquist (reports.publichealth@su.se)
ISSN: 2003-0142

Våra rapporter

RRPHS 2021:1

Ylva B Almquist, Christoffer Åkesson & Lars Brännström
"An applied guide to quantitative methods with Stata"
Ladda ner PPRHS 2021:1

RRPHS 2020:1

Eva Samuelsson & David Forsström
"Utbud av stöd och behandling för spelproblem. Uppföljning av förtydligat ansvar i lagstiftningen"
Ladda ner RRPHS 2020:1

RRPHS 2019:2

Ylva B Almquist, Signild Kvart & Lars Brännström
"A practical guide to quantitative methods with SPSS"
Ladda ner RRPHS 2019:2

RRPHS 2019:1

Jessica Storbjörk, Erik Antonsson & Kerstin Stenius
"The Swedish Addiction Treatment System: Government, Steering and Organisation. Technical Report"
Ladda ner RRPHS 2019:1

RRPHS 2018:3

Jannike Kjellström & Gabriella Olsson
"Psykisk ohälsa bland unga. Betydelsen av skolors sociodemografiska egenskaper och arbetsmiljö."
Ladda ner RRPHS 2018:3

RRPHS 2018:2

Jannike Kjellström, Isabelle Holmin von Saenger, Emelie Löfgren Jarl & Bitte Modin
"Technical report for the Teacher Survey with linkage to the Stockholm School Survey."
Ladda ner RRPHS 2018:2

RRPHS 2018:1

David Forsström & Eva Samuelsson
"Utbud av stöd och behandling för spelproblem. En studie om utmaningar inför förtydligat ansvar i lagstiftningen."
Ladda ner RRPHS 2018:1

RRPHS 2017:1

Eva Samuelsson, Kristina Sundqvist & Jenny Cisneros Örnberg
"Spelares upplevelser av förändringar i vanor och problem. En kvalitativ studie om spel om pengar"
Ladda ner RRPHS 2017:1

 

Våra publikationer i DiVA

I DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) finns alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare från och med 2007.

På denna sida