Forskargrupper

Institutionen för folkkhälsovetenskap bedriver forskning inom en rad olika områden, främst inom ojämlikhet i hälsa och inom samhällsvetenskaplig forskning om alkohol-, tobak-, drog- och spelfrågor.

Våra forskargrupper består av ett antal större eller mindre grupperingar inom olika forskningsområden. Dessa leds av en eller flera seniora forskare, det vill säga professorer eller docenter.

Från forskargruppernas sidor kan du hitta vidare till gruppens olika forskningsprojekt samt till forskarnas egna profilsidor där du kan hitta mer information.