Våra utbildningar

Våra utbildningar i folkhälsovetenskap ger dig de kunskaper och verktyg som behövs för att forska eller arbeta praktiskt med hälsofrågor på befolkningsnivå, både inom och utanför Sverige.

Sök bland våra utbildningar

Antagen till sommarkurs hos oss?

Information till antagna på våra sommarkurser finns på respektive kurshemsida.

Boktrave med förstoringsglas mot en somrig bakgrund
För att behålla din plats måste du registrera dig på kursen. Foto: Mostphotos

För att behålla din plats måste du registrera dig på kursen senast den 2 juni, 2024.

Du hittar information om hur du går tillväga på kurshemsidan i utbildningskatalogen.

Våra sommarkurser

Ungdom i det senmoderna samhället: Smartphonegenerationen ur ett folkhälsoperspektiv (PH25G0)

Folkhälsa, artificiell intelligens (AI) och big data: Möjligheter och utmaningar (PH26G1)

Faktaresistens, fake news, sociala medier och hälsa (PH27G0)

Social hållbarhet ur ett folkhälsoperspektiv: jämlikhet i levnadsvillkor och hälsa (PH28G0)

Varmt välkommen till kursen och Institutionen för folkhälsovetenskap.

 

Fristående kurser på grundnivå HT 2024

Studenter på Campus Albano.
Foto: Jens Olof Lasthein

Om du vill få en första inblick i folkhälsovetenskap kan du börja med våra två introduktionskurser om 15 hp vardera. Du kan också välja att läsa våra övriga fristående kurser. Dessa ger dig kunskap och förståelse för folkhälsovetenskapligt viktiga frågor från en rad olika perspektiv. Vi erbjuder kurser inom teori och metod, men också kurser med fokus på hur hälsan i olika befolkningsgrupper påverkas av sociala faktorer och samhällets förändringar.

Kurserna passar bra för dig som har en valfri kursdel inom ett annat utbildningsprogram. Samtliga kurser går också utmärkt att kombinera med andra kurser när du bygger din egna kandidatexamen.

Introduktion till folkhälsovetenskap (15 hp, terminsdel A och B)

Folkhälsoproblem, sociala faktorer och samhällets styrning
(15 hp, terminsdel C och D)

Hälsans sociologi (7,5 hp, terminsdel A)

Familj, skola och psykisk hälsa bland barn och unga (7,5 hp, terminsdel A)

Insamling och grundläggande analys av folkhälsodata (7,5 hp, terminsdel B)

Migration, integration och hälsa
(7,5 hp, terminsdel B)

Ett folkhälsoperspektiv på beroendeframkallande substanser och beteenden (7,5 hp, terminsdel C)

Epidemiologisk utveckling, smittsamma sjukdomar och folkhälsa
(7,5 hp, terminsdel D)

Arbetsliv, åldrande och hälsa
(7,5 hp, terminsdel D)

Ansökan till de fristående kurserna öppnar 15 mars.

 

Program på grundnivå

 

 

 

Är du intresserad av hur samhället kan påverka människors möjligheter till hälsa och välmående? Våra program på grundnivå i folkhälsovetenskap handlar om grundläggande teorier och begrepp, folksjukdomar, hälsoojämlikhet,  olkhälsopolitik, barn och unga, migration och integration, beroendeframkallande beteenden och substanser samt arbetsliv och åldrande.

Du kan välja mellan att läsa vårt kandidatprogram i folkhälsovetenskap (180 hp) eller vårt kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap (180 hp).

Kandidatprogram i folkhälsovetenskap (180 hp)

Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap (180 hp)

Ansökan till kandidatprogrammen öppnar 15 mars.

 

Fristående kurser på grundnivå VT 2024

Folkhälsovetenskapens grunder (PH02G0)

Vanliga folkhälsoproblem – vägar till (o)hälsa (PH03G0)

Sociala faktorer och hälsa (PH04G0)

Folkhälsa och samhällets styrning (PH05G0)

Centrala teoretiska begrepp inom folkhälsovetenskapen (PH21G0)

Att mäta hälsan i befolkningen (PH22G0)

Teknisk utveckling, digitalisering och folkhälsa (PH24G0)

Målkonflikter och folkhälsa (PH41G0)

Folkhälsovetenskaplig analys och prognos (PH42G0)

Ekologisk hållbarhet, klimatförändringar och folkhälsa (PH44G0)
 

 

Fristående kurser på avancerad nivå HT 24

Studenter i gröna fåtöljer på Albano
Foto: Jens Olof Lasthein

De kurser vi ger under masterprogrammets tredje termin ges även som fristående kurs, varje hösttermin.

Dessa kurser ges på engelska, och du hittar mer information om dem bakom länkarna till kurserna i utbildningskatalogen. Länkarna går till de engelska kurshemsidorna.

Hälsa och politik i välfärdsstaten, 7.5 hp (PH14A1)

Global hälsa i en föränderlig värld, 7.5 hp (PH15A1)

Psykologiska perspektiv på hälsa, 7.5 hp (PH16A1)

Stress, återhämtning och hälsa, 7.5 hp (PH17A1)

Prevention, intervention och hälsofrämjande insatser, 7.5 hp (PH18A1)

 

Sommarkurser 2024

Studenter på terrass på Campus Albano
Foto: Jens Olof Lasthein

Sommarterminen 2024 erbjuder vi fyra fristående kurser.

Du kan läsa mer om våra sommarkurser i kurskatalogen genom att följa länkarna nedan.

Ungdom i det senmoderna samhället: Smartphonegenerationen ur ett folkhälsoperspektiv (PH25G0)

Folkhälsa, artificiell intelligens (AI) och big data: Möjligheter och utmaningar (PH26G1)

Faktaresistens, fake news, sociala medier och hälsa (PH27G0)

Social hållbarhet ur ett folkhälsoperspektiv: jämlikhet i levnadsvillkor och hälsa (PH28G0)

 

Program på avancerad nivå

Studenter som pluggar på Campus Albano
Foto: Jens Olof Lasthein

Varje hösttermin startar vårt "Masterprogram i folkhälsovetenskap: Samhälleliga och individuella perspektiv" (120 hp). Där kan du välja att söka till två olika inriktningar: Individuella perspektiv eller Samhälleliga perspektiv. Detta flervetenskapliga program erbjuder en bred översikt av folkhälsovetenskaplig forskning, sett både från ett historiskt och nutida perspektiv.

Som student kommer du att nå en djupare förståelse för individuella hälsoutfall och fördelningen av hälsa i befolkningen, bestämningsfaktorer för hälsa över livsförloppet samt folkhälsorelaterad politik och praktik. Kvalitativa och kvantitativa metoder används genom hela programmet.

Utbildningen ges på engelska, och du hittar mer information om vår utbildning på avancerad nivå på vår engelska webbplats: Courses and programmes

Behörighet och urval för Masterprogram i folkhälsovetenskap: Samhälleliga och individuella perspektiv

Det är viktigt att du tittar på urvalskriterierna innan du ansöker till vårt masterprogram.
Här hittar du mer information om behörighetskraven och våra urvalskriterier:

Behörighet och urval för Masterprogram i folkhälsovetenskap: Samhälleliga och individuella perspektiv

Fristående kurser på avancerad nivå

Vi ger varje hösttermin ett antal fristående kurser i folkhälsovetenskap på avancerad nivå. Du hittar det aktuella kursutbudet längst ned på sidan under "Sök bland våra utbildningar".

 
 

Utbildning på forskarnivå

Photo: Ingmarie Andersson/Stockholm University

Utbildningen i folkhälsovetenskap på forskarnivå vid Stockholms universitet ger särskild tyngd åt perspektiv som belyser uppkomsten av ojämlikhet i hälsa, hur olika livsvillkor och möjligheter inverkar på individens hälsa över livsloppet samt hur strukturella faktorer, individuella handlingar och biopsykologiska mekanismer samverkar i detta.

Såväl teoretiska som metodologiska färdigheter och insikter är centrala, liksom kunskaper och reflektioner rörande åtgärder för en god och mer jämlik hälsa.

Utbildning i folkhälsovetenskap på forskarnivå

Sök bland våra utbildningar