Våra utbildningar

Är du nyfiken på vad det är som gör att en del människor är mer hälsosamma, mår bättre och lever längre liv än andra?

Sök bland våra utbildningar

Våra utbildningar i folkhälsovetenskap ger dig de kunskaper och verktyg som behövs för att forska eller arbeta praktiskt med hälsofrågor på befolkningsnivå, både inom och utanför Sverige.
På den här sidan hittar du information om våra utbildningar i folkhälsovetenskap på alla nivåer. Du kan också läsa mer om våra utbildningar i Stockholms universitets utbildningskatalog

 
 

Vårt utbud av kurser på grundnivå i folkhälsovetenskap handlar om grundläggande teorier och begrepp, folksjukdomar, hälsoojämlikhet, folkhälsopolitik, barn och unga, migration och integration, beroendeframkallande beteenden och substanser samt arbetsliv och åldrande.

Två kandidatprogram och flera spännande sommarkurser

Du kan välja mellan att läsa vårt kandidatprogram i folkhälsovetenskap (180 hp), vårt kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap (180 hp) eller någon av våra fyra olika fristående sommarkurser. Ansökan till sommarkurs öppnar 18 februari och ansökan till kandidatprogram öppnar 15 mars.

Läs mer om vårt kandidatprogram i folkhälsovetenskap

Läs mer om vårt kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap

Du kan läsa mer om våra sommarkurser under nästa rubrik nedan.

Behörighetskrav för studier på grundnivå

De förkunskapskrav och andra villkor som ska uppfyllas för tillträde till kurserna på grundnivå är Engelska B eller Engelska 6.

 

Varje hösttermin startar vårt "Masterprogram i folkhälsovetenskap: Samhälleliga och individuella perspektiv" (120 hp). Där kan du välja att söka till två olika inriktningar: Individuella perspektiv eller Samhälleliga perspektiv. Detta flervetenskapliga program erbjuder en bred översikt av folkhälsovetenskaplig forskning, sett både från ett historiskt och nutida perspektiv. Som student kommer du att nå en djupare förståelse för individuella hälsoutfall och fördelningen av hälsa i befolkningen, bestämningsfaktorer för hälsa över livsförloppet samt folkhälsorelaterad politik och praktik. Kvalitativa och kvantitativa metoder används genom hela programmet.

Utbildningen ges på engelska, och du hittar mer information om vår utbildning på avancerad nivå på vår engelska webbplats: Courses and programmes

Behörighet och urval för Masterprogram i folkhälsovetenskap: Samhälleliga och individuella perspektiv

Det är viktigt att du tittar på urvalskriterierna innan du ansöker till vårt masterprogram.
Här hittar du mer information om behörighetskraven och våra urvalskriterier:

Behörighet och urval för Masterprogram i folkhälsovetenskap: Samhälleliga och individuella perspektiv

Fristående kurser på avancerad nivå

Vi ger varje hösttermin ett antal fristående kurser i folkhälsovetenskap på avancerad nivå. Du hittar det aktuella kursutbudet längst ned på sidan under "Sök bland våra utbildningar".

 
 

De kurser vi ger under masterprogrammets tredje termin ges även som fristående kurs, varje hösttermin:

Psychological perspectives on health, 7.5 hp (PH16A0)
Health and policy in the welfare state, 7.5 hp (PH14A0)
Global health in a changing world, 7.5 hp (PH15A0)
Stress, recovery, and health, 7.5 hp (PH17A0)
Prevention, intervention, and health promotion, 7.5 hp (PH18A0)

Dessa kurser ges på engelska, och du hittar mer information om dem bakom länkarna till kurserna i utbildningskatalogen.

 

Sök bland våra utbildningar