Våra utbildningar

Är du nyfiken på vad det är som gör att en del människor är mer hälsosamma, mår bättre och lever längre liv än andra?

Sök bland våra utbildningar

Våra utbildningar i folkhälsovetenskap ger dig de kunskaper och verktyg som behövs för att forska eller arbeta praktiskt med hälsofrågor på befolkningsnivå, både inom och utanför Sverige.
På den här sidan hittar du information om våra utbildningar i folkhälsovetenskap på alla nivåer. Du kan också läsa mer om våra utbildningar i Stockholms universitets utbildningskatalog

Vårt utbud av kurser på grundnivå i folkhälsovetenskap handlar om grundläggande teorier och begrepp, folksjukdomar, hälsoojämlikhet, folkhälsopolitik, barn och unga, migration och integration, beroendeframkallande beteenden och substanser samt arbetsliv och åldrande.

Du kan välja mellan att läsa vårt kandidatprogam i pedagogik och folkhälsovetenskap (180 hp) eller någon av våra fyra olika fristående sommarkurser.

Läs mer om vårt kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap

En lista över våra sommarkurser finns under "Hitta din utbildning"

Hösten 2022 kommer vi även att erbjuda ett nytt kandidatprogram i folkhälsovetenskap, ansökan till detta kandidatprogram öppnar i mars 2022.

Behörighetskrav för studier på grundnivå

De förkunskapskrav och andra villkor som ska uppfyllas för tillträde till kurserna på grundnivå är Engelska B eller Engelska 6.

Sommarterminen 2021 erbjuder vi fem fristående kurser. Anmälan till dessa är öppen mellan 19 februari och 15 mars 2021.

Du kan läsa mer om våra sommarkurser i kurskatalogen genom att följa länkarna nedan. Informationen på kurshemsidorna kommer att uppdateras fram till ansökningstiden startar.

Grundläggande statistik med SPSS (PH01G1)

Ungdom i det senmoderna samhället: Smartphonegenerationen ur ett folkhälsoperspektiv (PH25G0)

Folkhälsa, artificiell intelligens (AI) och big data: Möjligheter och utmaningar (PH26G1)

Faktaresistens, fake news, sociala medier och hälsa (PH27G0)

Social hållbarhet ur ett folkhälsoperspektiv: jämlikhet i levnadsvillkor och hälsa (PH28G0)

Varje hösttermin startar vårt "Masterprogram i folkhälsovetenskap: Samhälleliga och individuella perspektiv" (120 hp). Där kan du välja mellan de två olika inriktningarna - individuella perspektiv och samhälleliga perspektiv. Detta flervetenskapliga program erbjuder en bred översikt av folkhälsovetenskaplig forskning, sett både från ett historiskt och nutida perspektiv. Som student kommer du att nå en djupare förståelse för individuella hälsoutfall och fördelningen av hälsa i befolkningen, bestämningsfaktorer för hälsa över livsförloppet samt folkhälsorelaterad politik och praktik. Kvalitativa och kvantitativa metoder används genom hela programmet.

Utbildningen ges på engelska, och du hittar mer information om vår utbildning på avancerad nivå på vår engelska webbplats: Courses and programmes

Behörighet och urval för Masterprogram i folkhälsovetenskap: Samhälleliga och individuella perspektiv

Det är viktigt att du tittar på urvalskriterierna innan du ansöker till vårt masterprogram.
Här hittar du mer information om behörighetskraven och våra urvalskriterier:

Behörighet och urval för Masterprogram i folkhälsovetenskap: Samhälleliga och individuella perspektiv

Utbildningen i folkhälsovetenskap på forskarnivå vid Stockholms universitet ger särskild tyngd åt perspektiv som belyser uppkomsten av ojämlikhet i hälsa, hur olika livsvillkor och möjligheter inverkar på individens hälsa över livsloppet samt hur strukturella faktorer, individuella handlingar och biopsykologiska mekanismer samverkar i detta. Såväl teoretiska som metodologiska färdigheter och insikter är centrala, liksom kunskaper och reflektioner rörande åtgärder för en god och mer jämlik hälsa.

Utbildning i folkhälsovetenskap på forskarnivå

 

Photo: Ingmarie Andersson/Stockholm University

 

Sök bland våra utbildningar