Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i folkhälsovetenskap

Programmet vänder sig till dig som vill förstå hur samhället kan påverka människors möjligheter till hälsa och välmående och som är intresserad av en utbildning där du förbereds för analytiskt, strategiskt och praktiskt arbete inom folkhälsoområdet.

Med utgångspunkt i samhällsvetenskaplig teoribildning lär du dig hur strukturer i samhället samspelar med individuella egenskaper för att forma människors hälsorelaterade vanor och livsvillkor. Du kommer också studera varför hälsan fördelas ojämlikt i befolkningen, samt hur hälsa och ohälsa utvecklas genom livets olika faser. Vi går även igenom hur hälsan hos befolkningen har förändrats över historisk tid och ger en orientering i nutida och framtida utmaningar för folkhälsan kopplade till globala trender.

En annan viktig del av programmet fokuserar på folkhälsans praktik. Här ges du färdigheter i att analysera olika folkhälsoproblem och lär dig att praktiskt planera, genomföra och kritiskt utvärdera insatser inom folkhälsoområdet. Det kommer även att ges möjlighet till praktik på verksamhet inom folkhälsoområdet.

Efter genomgången utbildning har du fått de kunskaper och verktyg som behövs för att söka jobb som utredare, samordnare, analytiker eller strateg inom folkhälsoområdet – exempelvis på myndigheter, kommuner, regioner, organisationer eller privata företag. Programmet ger även en bra grund för fortsatta studier på avancerad nivå.

 • Programöversikt

  Programmet löper över sex terminer (180 högskolepoäng).
  I detta ingår obligatoriska kurser i folkhälsovetenskap omfattande totalt 135 högskolepoäng.

  Termin 1
  Under den första terminen ges en översikt och introduktion till folkhälsovetenskap med fokus på begrepp, mätmetoder och förklaringsmodeller. Här introduceras även grundläggande kunskapsteori och vetenskapliga förhållningssätt.

  Termin 2-4
  De tre följande terminerna fokuserar på olika aspekter av folkhälsovetenskap med växelvisa och succesivt fördjupande kurser i folkhälsovetenskaplig teori, metod, ämnets praktiska tillämpning samt temakurser med fokus på aktuella och framtida folkhälsofrågor.

  Termin 5
  Den femte terminen består av valfria kurser. Kurserna kan vara inom huvudområdet folkhälsovetenskap (7.5-30 hp praktik eller andra fristående kurser som erbjuds vid institutionen) och/eller annat huvudområde. Det är även möjligt med utbytesstudier.

  Termin 6
  Programmet avslutas med en fördjupning i form av folkhälsovetenskapens forskningsfält samt självständigt arbete i folkhälsovetenskap.

  Examen
  Programmet leder fram till filosofie kandidatexamen i huvudområdet folkhälsovetenskap.

  År 1

  Termin 1

  Introduktion till folkhälsovetenskap (15 hp)

  Folkhälsoproblem, sociala faktorer och samhällets styrning (15 hp)

  Termin 2

  • Centrala teoretiska begrepp för folkhälsovetenskapen (7.5 hp)
  • Att mäta hälsan i befolkningen (7.5 hp)
  • Evidensbaserad praktik inom folkhälsoarbete (7.5 hp)
  • Teknisk utveckling, digitalisering och folkhälsa (7.5 hp)

  År 2

  Termin 3

  • Hälsans sociologi (7.5 hp)
  • Insamling och grundläggande analys av folkhälsodata (7.5 hp)
  • Planering och utformning av folkhälsoåtgärder (7.5 hp)
  • Epidemiologisk utveckling, smittsamma sjukdomar och folkhälsa (7.5 hp)

  Termin 4

  • Målkonflikter och folkhälsa (7.5 hp)
  • Folkhälsovetenskaplig analys och prognos (7.5 hp)
  • Uppföljning och utvärdering inom folkhälsoarbete (7.5 hp)
  • Ekologisk hållbarhet, klimatförändringar och folkhälsa (7.5 hp)

  År 3

  Termin 5

  • Valfria kurser (30 hp)

  Termin 6

  • Folkhälsovetenskapens forskningsfält (15 hp)*
  • Självständigt arbete i folkhälsovetenskap för kandidatexamen (15 hp)

  * Det är möjligt att ersätta denna kurs med Pedagogikens forskningsfält (5 hp) samt Kvalitativ metod och vetenskaplig analys (10 hp), inom huvudområdet pedagogik. Dessa kurser ges vid Institutionen för pedagogik och didaktik.

 • Så ansöker du

  Programmet är öppet för anmälan 15 mars t.o.m. 19 april 2022.

 • Kontakt

  Kontakta gärna programkoordinatorn eller studievägledare för mer information om utbildningen.

  Studievägledare
  Programkoordinator