Examen

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen ska du ansöka om att få ett examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda.

Kandidat- magister- eller masterexamen?

Examen i folkhälsovetenskap på grundnivå

För att få en kandidatexamen i folkhälsovetenskap läser du vårt kandidatprogram i folkhälsovetenskap.

Examen i folkhälsovetenskap på avancerad nivå

För att få en masterexamen i folkhälsovetenskap läser du något av de två masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

 

Du ansöker om examen via universitetets examensenhet:

Ansök om examen

Där hittar du också mer information om
- Digitala examensbevis
- Examensregler
- Tillgodoräknande
- Frågor och svar (FAQ)

 

Av examensbeviset framgår vilken examen som utfärdats, vilka kurser som ingår, betyg på kurserna och vilket datum de är avslutade.

Examensbeviset är skrivet både på svenska och på engelska. Diploma Supplement är en bilaga på engelska som beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet. Ditt examensbevis dateras med det datum då fullständig ansökan inkommit till Studentavdelningen.

Du är själv ansvarig för att ansökan är komplett. Kontrollera att alla kurser är slutrapporterade i Ladok (se Ladok för studenter). Endast hela avslutade kurser kan tas med i examensbeviset.

 

 

Kontakt

Utbildningsadministratör
På denna sida