Examen

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen ska du ansöka om att få ett examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda.

Kandidat- eller masterexamen?

Examen i folkhälsovetenskap på grundnivå

För att få en kandidatexamen i folkhälsovetenskap läser du vårt kandidatprogram i folkhälsovetenskap.

Examen i folkhälsovetenskap på avancerad nivå

För att få en masterexamen i folkhälsovetenskap läser du vårt masterprogram i folkhälsovetenskap.

Stockholms universitet har inte examensrätt för en magisterexamen i folkhälsovetenskap.

Utbildningar inom ämnet.

 

 

Du ansöker om examen via universitetets examensenhet:

Ansök om examen

Där hittar du också mer information om
- Digitala examensbevis
- Examensregler
- Tillgodoräknande
- Frågor och svar (FAQ)

 

Kontakt

Utbildningsadministratör
På denna sida