Studera hos oss

Vad roligt att du är intresserad av att studera hos oss på Institutionen för folkhälsovetenskap! Vi erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Folkhälsovetenskap är läran om folkhälsa och dess bestämningsfaktorer. På våra kurser och program får du lära dig mer om hur hälsan hos befolkningen har förändrats över historisk tid, hur strukturer i samhället samspelar med individuella egenskaper för att forma människors hälsorelaterade vanor och livsvillkor, samt hur hälsa och ohälsa utvecklas genom livets olika faser.

Vi fördjupar oss i utvecklingen av folkhälsans politik och praktik, såväl nationellt som globalt, med ett särskilt fokus på ojämlikhet i hälsa.

Du får lära dig hur åtgärder kan utformas för att förebygga sjukdom och främja hälsa, inte bara för befolkningen överlag utan även för särskilt sårbara samhällsgrupper. Du får också kunskap om hur uppföljning och utvärdering av sådana åtgärder kan ske.

Våra utbildningar

Vill du veta mer?

I videon får du ytterligare information kring vårt nya kandidatprogram i folkhälsovetenskap som startar höstterminen 2023. Filmen är textad och drygt 13 minuter lång.

 

 

 

Folkhälsovetenskap – ett dynamiskt och dagsaktuellt ämne

Folkhälsovetenskap är ett ämne med ständig samhällsrelevans. I och med coronapandemin så har intresset ökat ytterligare – vilket bland annat märks på söktrycket till våra kurser och program. Vid Institutionen för folkhälsovetenskap arbetar också flera forskare inom områden som kan kopplas till de effekter som följer i pandemins fotspår.

De lärare som du möter i undervisningen av våra utbildningar är samtidigt aktiva forskare inom olika forskningsprojekt vid institutionen, så titta gärna lite extra på våra olika forskningsområden och se vilka expertinriktningar som finns vid institutionen.

Forskning vid Insitutionen för folkhälsovetenskap

 

Möt våra studenter

Kanwal Humayoon
Kanwal Humayoon, student på masterprogrammet i folkhälsovetenskap. Foto: privat

Efter många år som lärare kände Kanwal Humayoon att det var dags att ändra yrkesbana och återuppta studierna. När hon kom in på masterprogrammet i folkhälsovetenskap ansökte hon sedan om att få delta i universitetets mentorskapsprogram.

– Jag visste inte vad jag kunde förvänta mig när jag anmälde mig till mentorskapsprogrammet. Men det har verkligen överträffat alla förväntningar, och jag har fått mycket hjälp och inspiration av min mentor!

”Mentorskapsprogrammet överträffade mina förväntningar”

 

– Är du nyfiken på varför vissa människor är friskare och lever längre så ger utbildningen möjlighet att arbeta med hälsofrågor. Du kan planera och driva folkhälsofrågor eller övervaka folkhälsan i regioner eller myndigheter, och du blir insatt i vad som påverkar hälsa och ohälsa, säger Peter Larm, lektor och forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

”Folkhälsovetenskap är viktigt för att ta reda på hur samhället påverkar vår hälsa”

 

Folkhälsovetenskap är ett ämne för dig som vill ha en samhällsvetenskaplig utbildning för att kunna arbeta med exempelvis analys, utredning och åtgärder inom kommuner och landsting, strategiskt arbete inom statliga myndigheter och i privat sektor, hälso- och sjukvårdsfrågor och internationellt biståndsarbete.

Som folkhälsovetare kan du till exempel arbeta inom kommuner och landsting, myndigheter och organisationer, både i Sverige och internationellt. Våra utbildningar erbjuder även en god förberedelse för en karriär inom forskning.

 

Är du studievägledare eller lärare och tycker att det skulle vara roligt att besöka oss tillsammans med dina elever?

Vi erbjuder ett besök på Campus Albano och en inspirationsföreläsning i folkhälsovetenskap, både på vårterminen (maj) och på höstterminen (december). Du kan då få träffa vår studievägledare, och få vara med på en föreläsning som hålls inom ramen för vårt kandidatprogram.

Låter detta intressant? Kontakta vår studievägledare för mer information och bokning, via epost till studievagledare.publichealth@su.se.

 

Institutionen för folkhälsovetenskap ligger på Albanovägen 12, vid Campus Albano.

Vägbeskrivning

Så här hittar du till Institutionen för folkhälsovetenskap

 

Kontakt

Har du frågor om utbildning, kurser eller studier vid Institutionen för folkhälsovetenskap? Välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon!

Studievägledning

Studievägledaren kan hjälpa till med studieplanering, frågor kring studieuppehåll, tillgodoräknande och studieintyg. Du är också välkommen att boka tid för vägledande samtal, om allt som rör din studiesituation. Om du stöter på problem under studietiden kan det vara bra att veta att studievägledaren arbetar under tystnadsplikt.

Studievägledare
På denna sida