Internt

Denna sida innehåller information för anställda vid Institutionen för folkhälsovetenskap och är ett komplement till Stockholms universitets medarbetarwebb.

 

Onsdagar 13:30-14:30 Seminarium

23 januari (tis) 1012 Institutionsstyrelsemöte (mötesrum 41)

13 februari 1315 Personalmöte (Lärosal 17, hus 2, plan 2)

5 mars (tis) 1012 Institutionsstyrelsemöte (mötesrum 41, Albano Hus 2, Vån 4)

23 april (tis) 1012 Institutionsstyrelsemöte (mötesrum 41, Albano Hus 2, Vån 4) 

23 april 1315 Personalmöte (Lärosal 32, hus 4, plan 2)

28 maj (tis) 1012 Institutionsstyrelsemöte (mötesrum 41, Albano Hus 2, Vån 4)

 

Onsdagar 13:30-14:30 Seminarium

10 september (tis) 10–12 Institutionsstyrelsemöte (mötesrum 41, hus 2, plan 4)

8 oktober (tis) 10– 12 Institutionsstyrelsemöte (mötesrum 41, hus 2, plan 4)

12 november (tis) 10–12 Institutionsstyrelsemöte (mötesrum 41, hus 2, plan 4)

10 december (tis) 10–12 Institutionsstyrelsemöte (mötesrum 41, hus 2, plan 4)

 

Institutionen för folkhälsovetenskap arbetar för en god och hållbar arbetsmiljö. Detta förutsätter att vi alla aktivt deltar och tillsammans skapar en inkluderande verksamhet. Institutionen verkar också för att alla anställda ska behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt.

Arbetsmiljö och lika villkor vid Stockholms universitet

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV) finns för att säkerställa alla anställdas lika villkor och för att värna om och förbättra arbetsmiljön.

I rådet ingår representanter för alla anställningskategorier.

 • Peter Wennberg stf. prefekt
 • Jukka Törrönen  professorerna
 • Håkan Soold – administrationen
 • Tove Sohlberg – skyddsombud
 • Maria Granvik Saminathen – forskarna
 • Peter Larm – lektorerna
 • Lisa Bornscheuer – doktoranderna
 • Hanna-Maria Asgedom – studenterna
 • Marc Miller – studenterna

Om ni har några frågor eller funderingar rörande lika villkor eller arbetsmiljö kan man ta upp det med sin representant eller alternativt en av skyddsombuden.

Institutionen för folkhälsovetenskap arbetar för en god gemensam arbetsmiljö och för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetet.

Institutionen för folkhälsovetenskap har utsett ett råd för arbetsmiljö och lika villkor. Arbetsmiljöarbetet skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. En systematisk genomgång av arbetsmiljön kommer årligen att göras och en sammanställning av de behov som finns för att skapa en god gemensam arbetsmiljö utgör grunden för upprättandet av en handlingsplan om arbetsmiljö. Handlingsplanen skall följas upp och utvärderas årligen.

Vem är institutionens skyddsombud?

Tove Sohlberg valdes till ordinarie skyddsombud och Cathrin Wiksell till ställföreträdande skyddsombud för år 2023.

 

För alla anställda

Här hittar du information om din anställning, resor och resebidrag, sjukdom, semester med mera.

På universitetets hemsida finns omfattande information om de anställdas arbetsvillkor såsom arbetstider, friskvård, sjukanmälan och läkarvård.

Information om din anställning

Information om anställningsvillkor

Du och din arbetsplats

Följ länken för information om institutionens rutiner när det gäller bokning av resor och hotell m m.

Blanketter och rutiner för resor och utlägg

Som anställd vid Stockholms universitet har du rätt till ersättning för friskvård, mot uppvisande av kvitto. Kvitto får inte vara äldre än sex månader. Ersättning ges för inköp av träningsavgifter eller för kort till motionsanläggningar såsom gym, simhallar eller andra fysiska aktiviteter.

Som anställd har du också rätt till en timmes friskvård per vecka.

Friskvård

Stockholms universitet har en tipstelefon för studenter och medarbetare. Här går det att anmäla brott, hot, trakasserier eller annat rörande säkerheten vid universitetet. Även checklistor för krissitutaioner finns att ladda ner.

Säkerhet och krishantering vid Stockholms universitet

Krisplan vid Stockholms universitet (Regelboken)

Intern krisplan

Institutionen har en intern krisplan som finns digitalt på den gemensamma servern under personalinformation och i en pärm i Printomatrummet.

Säkerhet -När/om något händer

Väktare nås på telefonnummer 08-164200
Vid behov kan tjänsten texttelefoni användas.
Väktare nås då på telefonnummer 08-16 22 16 eller 08-16 42 00
Till Texttelefoni.se 

Arbetsplats för gästforskare för kortare tid än två veckor bokas efter överenskommelse med Jenny Eklund eller Cathrin Wiksell. Om vistelsen är längre än två veckor ska överenskommelse göras med prefekten.

Lokal för undervisning bokas genom Linda Rämö.

Institutionens sammanträdeslokaler bokas av var och en direkt i Outlook.

Hur bokar du ett mötesrum i Outlook

Lägg till en kalendergrupp i Outlook

Recording equipment

Stockholms universitets officepaket finns att hämta via Software Center.
Du installerar/uppdaterar mallarna från Software Center. Om du behöver installera mallarna på en dator som inte är SUA-dator, kan du hämta mallarna i Mediabanken (su.se/mediabanken) i mappen Mallar > Office. Vanlig SU-inloggning krävs för tillgång till Mediabanken.

I Mediabanken finns det uppdaterade versioner (2022-02-21) av Stockholms universitets officepaket, med mallpaket för PC och Mac. I paketen finns nya wordmallar med flera nya format att använda, såsom nya rubriknivåer och format för bildtext samt tabelltext. I paketen finns även samtliga mallar för PowerPoint och nya mallar för Excel med färgteman som följer universitetets visuella identitet.

Om du behöver hjälp med utformning av (tillgänglighetsanpassat) informationsmaterial och kommunikativa dokument, kontakta institutionens kommunikatör Ulla Bjursäter.

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya regelverk för personuppgiftsbehandling, dataskyddsförordningen (GDPR).

Personer som fotograferas eller filmas fyller i en medgivandeblankett. Det är alltid universitetets blankett nedan som ska användas, denna får ej ändras.

Om personer på bilder, filmer och ljudinspelningar är igenkänningsbara ska beställaren inom SU se till att universitetets samtyckesblanketter används och undertecknas av personen.

Samtyckesblanketter för foto, rörlig bild och ljudinspelningar

För frågor om bilder i mediabanken, kontakta visuellidentitet@su.se.

Information om personuppgiftsbehandling för dig som medarbetare vid SU

Information om universitetets personuppgiftsbehandling för externa målgrupper som studenter, alumner, intressenter och de som gett samtycken finns här: www.su.se/personuppgifter

In English: www.su.se/privacypolicy

Ifylld blankett lämnas till kommunikatören eller annan administrativ personal för arkivering.

Språkpolicyn är till för att skapa en tydlighet om vilket språk vi använder vid olika tillfällen för att möjliggöra en god arbetsmiljö för samtliga anställda.

Policyn utgår ifrån Stockholms universitets språkpolicy samt två enkätundersökningar som genomfördes vid institutionen i januari 2018. I samband med att språkpolicyn översattes till engelska gjordes en mindre uppdatering av texten (8 februari 2019).

Språkpolicy för Institutionen för folkhälsovetenskap (144 Kb)

 

Gör så här om tekniken börjar krångla:

 • Om printomaten krånglar – skicka mail till teknikergruppen (tekniker.albano@su.se) som åtgärdar problemet.
 • Om datorn krånglar – prata med lokalt IT-stöd eller ring Helpdesk på tel.nr 08-16 1999.
 • Om något annat gått sönder – anmäl direkt i Serviceportalen eller skicka mail till administratör för felanmälan.

Det är viktigt att se till att dokument du upprättar i formatet PDF och som ska laddas upp online är tillgängliga, alltså går att läsa för hjälpmedelsanvändare.

Det innebär förenklat att du använder formatering för alla delar i till exempel ditt Word-dokument (rubriker, brödtext, tabeller, med mera) och att du sparar det i PDF-format via “Spara som” och väljer “PDF”. Du kan kontrollera att ditt dokument är tillgängligt i programmet Adobe.

Lathundar och checklistor

Här hittar du Checklista förbered worddokument inför export till PDF samt en mer detaljerad lathund för att Skapa tillgänglighetsanpassade pdf-dokument från Word.

Checklista förbered Worddokument (320 Kb)

Skapa tillgänglighetsanpassade PDF-dokument från Word (1407 Kb)

Utbildningar i digital tillgänglighet för alla medarbetare

För att underlätta för universitets medarbetare har ett avtal tecknats med leverantören funka.com som erbjuder utbildningsfilmer i ämnet digital tillgänglighet.

Utbildningar i digital tillgänglighet

 

Ledning


Administrativ chef

Jenny Eklund (sjukskriven)
Tomas Wiksten (vikarierande administrativ chef), tomas.wiksten@su.se, 08-674 70 60

 • Ansvar för övergripande planering och samordning av det administrativa arbetet på institutionen
 • Personalansvar för TA-personal
 • Avtalsfrågor
 • Arbetsrättsliga frågor och anställningsärenden
 • Inköp och upphandling
 • Lokalförsörjning och lokalrelaterade frågor

Ekonomi och HR


Personalhandläggare

Åsa Jernewall, asa.jernewall@su.se, tel 08-674 73 53

 • Stöd till chefer och medarbetare i personalfrågor
 • Handläggning av personalärenden (anställningar, ledigheter, med mera)
 • Rekrytering och introduktion nyanställda
 • Primula-support och granskning
 • SUKAT

Personaladministratör

Cathrin Wiksell, cathrin.wiksell@su.se, tel 08-674 75 73

 • Diariet och arkivering
 • Kontor/lokaler, resor och bokningar
 • Inköp/beställningar - allt utom datorer och licenser
 • Telefoni
 • Lokal upphandling

Ekonomiansvarig

Yvonne Handin, yvonne.handin@su.se, tel 08 -16 43 22

 • Ekonomi och redovisning
 • Budget, prognoser, projektredovisning och uppföljning
 • Personaladministration

Studievägledning och utbildningsadministration


Studievägledare

Shona McLean, shona.mclean@su.se, tel 08-16 14 25

 • Studievägledning för utbildning på alla nivåer
 • Kontaktperson för studenter med behov av särskilt pedagogiskt stöd
 • Ansvarar för brevlådan studievagledare.publichealth@su.se
 • Athena-administratör
 • Kursvärderingar

Utbildningsadministratör

Wenche Gros (sjukskriven)
Elisabeth Hansson, elisabeth.hansson@su.se, tel 08-16 42 75 (vik utbildningsadministratör)

 • Utbildningsadministration för utbildning på alla nivåer
 • Ansvarar för brevlådan kursadmin.publichealth@su.se
 • Lokalbokning/schemaläggning i TimeEdit

Administrativ studierektor

Linda Rämö, linda.ramo@su.se, tel 08-674 75 61

 • Ansvarig för planering och genomförande av utbildningsadministration och marknadsföring av utbildningar vid institutionen
 • Support kring utbildningsadministrativa system och rutiner (t ex Ladok, SiSU och Athena)
 • Kontaktperson för doktorander och handledare i det digitala systemet för individuella studieplaner (d-ISP)

Kommunikation och IT

 

Kommunikatör

Håkan Soold, hakan.soold@su.se, tel 08 16 23 42

 • Huvudredaktör för institutionens webbsidor
 • Skribent/redaktör för webbartiklar om forskning och utbildning
 • Institutionens kontakt gentemot SU:s pressavdelning och externa medier
 • Frågor kring Visuell identitet och tillgänglighet
 • Informationsmaterial, trycksaker, broschyrer och annonser
 • Institutionens sidor på sociala medier, LinkedIn Facebook och Twitter/X
 • Ansvarar för brevlådan red.publichealth@su.se
 • Ansvarig DiVA-administratör (granskning och godkännande av masterupppsatser)

IT-ansvarig

Daniel Mattsson, daniel.mattsson@su.se, tel 08 16 43 75

 • Ansvarig för brevlådan it.publichealth@su.se
 • Licensansvarig
 • Inköp av datorer och licenser
 • Kontakten med IT vid SU

Om du tar emot gäster som behöver tillgång till internet kan du skapa en engångskod åt gästen. Koden kan också ges till en större grupp personer, exempelvis vid konferenser. En engångskod ger tillgång till Stockholms universitets publika nät (SU) under en vecka.

Engångskoder användes för att ge gäster tillgång till internet. En engångskod ger tillgång till Stockholms universitets publika nät (SU) under en vecka.  Medarbetare vid institutionen distribuerar själv engångskoden till sina gäster.

Om du ska ta emot gäster som behöver tillgång till internet kan du själv skapa en s.k. engångskod och ge till din gäst. Du skapar koden genom att logga in på nfg.su.se

Engångskod för större grupper

En engångskod kan också delas ut till en större grupp personer, t.ex. för en konferens eller liknande, i dessa fall används samma kod till hela gruppen. I händelse av att koden missbrukas kommer IT-avdelningen att kontakta dig, anteckna därför vem du har givit koden till.

Gästinlogging till det trådlösa nätverket - SU
Så här ansluter man sig till det trådlösa nätverket - SU

Om en gäst ska stanna en längre period bör institutionens SUKAT-ansvarige istället beställa ett personligt användarkonto, ett sk. universitetskonto.

Språkkurser i engelska vid universitetet:
Medarbetare som vill utveckla sin akademiska engelska kan vända sig till Centrum för akademisk engelska (CAE) vid Stockholms universitet.

CAE ger studenter och anställda stöd och vägledning i att muntligt och skriftligt använda engelska i akademiska sammanhang och tillhandahåller bl a specialutformade kurser i engelska för akademiska och professionella syften.
Länk till CAE:
www.english.su.se/centre-for-academic-english

Alla medarbetare vid Stockholms universitet ska följa universitetets riktlinjer för visuell identitet. Information om universitets visuella profil hittar du på medarbetarwebben.

Stockholms universitets grafiska manual

 

För forskare och lärare

Information för dig som är forskare och lärare vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Här hittar du även information om lön till extern föreläsare, riktlinjer och resurser för utbildning samt högskolepedagogisk utbildning för anställda.

Biblioteket har tagit fram tre lathundar för registrering i DiVA, som ska fungera som ett praktiskt stöd för dig som forskare när du registrerar dina publikationer.

Anvisningar för registrering i DiVA

Behöver du boka en gästforskarplats?

Om besöket rör sig om kortare än två veckor så boka platsen med Jenny E eller Cathrin. Om besöket däremot är längre än två veckor så behöver du först kolla av med Jenny Cisneros Örnberg.

Här hittar du information om de processer rörande extern forskningsfinansiering som gäller för dig som är enskild forskare, administrativ chef och prefekt.

Ansökningar och avtal: vem gör vad?

I ett nedladdningsbart PDF-dokument har Avdelningen för forsknings- och samverkanstöd samlat befintliga rutiner för externfinansierad forskning vid ansökningstillfället, beviljande och under projektets gång. Se även kompletterande anvisningar för enskilda utlysningar.

Viktigt att komma ihåg är att:

 • Alla ansökningar ska ha prefektens stöd.
 • Kontakta Avdelningen för forsknings- och samverkanstöd så tidigt som möjligt. Tänk på att det kan behövas minst 7 arbetsdagar vid behov av underskrifter.
 • Du kan vända dig till Avdelningen för forsknings- och samverkanstöd om du har frågor kring etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed, eller andra forskningsetiska aspekter. Läs mer under Etik i forskningen.
 • Avdelningen för forsknings- och samverkanstöd bistår vid granskning och upprättande av avtal, t ex konsortialavtal, samt förmedlar kontakt med universitetets jurister.

Har du frågor kring rutiner för listade eller andra finansiärer, kontakta Avdelningen för forsknings- och samverkanstöd: info@fs.su.se

Hitta rätt:

Avdelningen för forsknings- och samverkanstöd: Rutiner för externfinansierad forskning
Rutiner för externfinanserad forskning (2019-04-30)
Procedures regarding externally funded research (2018-08-28)

Här lägger Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd upp alla nya utlysningsöversikter.

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Värdefulla länkar för dig som är forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap

Rutiner för externfinansierad forskning

Funding portal

Prisma

Publiceringsstöd

Registrera i DiVA

Reserach Professionals

Styrdokument

Den studieadministrativa gruppen vid institutionen består av:

Wenche Gros, utbildningsadministratör (sjukskriven)
Shona McLean, studievägledare
Linda Rämö, administrativ studierektor

Vid ärenden som rör utbildningsadministration (exempelvis bokning av föreläsningssalar, registrering av studenter och betyg i Ladok, kurssidor i Athena och kursvärderingar), skicka e-post till: kursadmin.publichealth@su.se

Vid ärenden som rör studievägledning eller studenter med behov av särskilt pedagogiskt stöd, skicka e-post till: studievagledare.publichealth@su.se

 

Översikt över de rutiner som gäller för externa föreläsare vid olika former av anställningar.

Notera att vi numera använder de belopp som anges i Villkorsavtal-SU under Lön till timlärare. För- och efterarbete ingår i dessa undervisningstimmar.

Föreläsare som har anställning på annan institution på Stockholms universitet

Lön utbetalas från institutionen som föreläsaren är anställd på. Den andra institutionen intern-fakturerar Institutionen för Folkhälsovetenskap.

Föreläsare som har anställning på en annan myndighet

Den andra myndigheten fakturerar direkt till Institutionen för folkhälsovetenskap. Fakturaadress: Stockholms universitet, C8201, 190 87 Rosersberg Ref: 333.

Vid fakturering ange datum och antal timmar på undervisningen efter överenskommen timlön (enligt Stockholms universitets Lön till timlärare).

Föreläsare som har eget företag med F-skattsedel

Enligt överenskommen timlön (Lön till timlärare) ska en faktura skickas direkt till Institutionen för folkhälsovetenskap.
Fakturaadress: Institutionen för folkhälsovetenskap, Sveavägen 160, 106 91 Stockholm Ref: 333. Även här skall datum och antal timmar specificeras. Skannad kopia av F-skattsedel ska bifogas.

Föreläsare som inte har eget företag eller annan anställning

Vid enstaka fall kan timarvode betalas ut till privatperson. Cathrin Wiksell behöver följande information: Namn, personnummer, fullständig adress, samt specificering av datum och antal timmar för undervisningen. Löneutbetalning görs via ”Danske bank” vid Stockholms universitet därför måste föreläsaren själv koppla sitt konto till danske bank genom länken:

https://danskebank.se/lonetjanst

Utländsk föreläsare

Ett SINK-beslut från skatteverket krävs. Nedanstående information mejlas till cathrin.wiksell@su.se

 • Efternamn och alla förnamn som är angivna i passet
 • Födelsedatum
 • Scannad kopia av passet som visar foto, födelsedatum och giltighetstid
 • Individuellt skattenummer
 • Bankens namn
 • Bankuppgifter som IBAN och Swift/BIC

Det är viktigt att kursansvariga har kommit överens och informerat föreläsarna om lön till timlärare.

Här hittar du information om vilka riktlinjer som styr utbildning på grundnivå och avancerad nivå, både vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och generellt vid Stockholms universitet.

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå

Vid Stockholms universitet bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I PDF-dokumentet (länk nedan) återges de författningar och regler som gäller nationellt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt Stockholms universitets lokala d.v.s. gemensamma regler som gäller generellt för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå.

Stockholms universitets regelbok för utbildning

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå
Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå

CeUL har samlat information och material kring undervisning och lärande på sin webbplats. Dessa resurser rör bland annat lärandemål, betygskriterier, examination, plagiat, kursvärderingar, IT, och likabehandling.

Läs mer på CeUL:S webbsida

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) erbjuder många olika högskolepedagogiska kurser, workshops, och aktiviteter för dig som undervisar vid Stockholms universitet.

Institutionens mål är att alla undervisande lärare ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning. Kurserna ger inte bara kunskap om högskolepedagogisk teori och metodik, utan är ett tillfälle att träffa, diskutera med och inspireras av andra lärare vid universiteten.

De kurser som ges vid CeUL erbjuds på både svenska och engelska. Det finns både längre kurser och kortare workshops som alla kan ge högskolepoäng.

Läs mer på CeULs webbsida

Om du är anställd vid vår institution och antagen som doktorand vid Stockholms universitet så kan det vara bra att veta att högskolepedagogiska kurser kan tillgodoräknas inom ramen för avhandlingens kursdel (du hittar mer information i Handbok för doktorander och handledare). Stockholms universitet ställer dessutom kravet att alla doktorander som vill undervisa på grund- eller avancerad nivå ska ha högskolepedagogisk utbildning.

Värdefulla länkar för dig som undervisar vid Institutionen för folkhälsovetenskap

Administrativ kalender

Athena

Ladok

Survey & Report

SISU

Utbildningsriktlinjer

Sök kursplaner i SU:s planarkiv

 

 

På denna sida