Börja forska

Är du intresserad av folkhälsofrågor, exempelvis jämlikhet i hälsa, eller frågor kopplade till alkohol, droger, tobak och spel?

På vår forskarutbildning får du möjlighet att forska kring orsaker och de faktorer och mekanismer som påverkar människors hälsa, både på strukturell och individnivå.

 

Forskarutbildningens upplägg

Du som har avlagt examen på avancerad nivå och dessutom uppfyller vissa andra särskilda behörighetskrav (se den allmänna studieplanen), kan efter särskild ansökan bli antagen till forskarutbildning i folkhälsovetenskap. Möjlighet att ansöka till forskarutbildning i folkhälsovetenskap ges två gånger per år, förutsatt att tillgängliga resurser finns vid institutionen och en utlysning av doktorandanställning har annonserats. Utbildningen omfattar fyra års studier på heltid, och avslutas med en doktorsexamen.

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng och består av en kursdel om 75 högskolepoäng och en avhandlingsdel motsvarande 165 högskolepoäng. Studierna består i hög grad av självständigt arbete, samt deltagande i seminarier och kurser och under studietiden får du vetenskaplig handledning. Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete som försvaras offentligt vid en disputation.

Länk vidare till våra forskarutbildningssidor

Examensbevis. Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet
 

Kontakt

För mer information om utlysta anställningar inom utbildningen, kontakta studierektor för utbildning på forskarnivå

Studierektor, forskarnivå
På denna sida