Centra och andra enheter

Vid Institutionen för folkhälsovetenskap finns två forskningscentra, CHESS (Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa) och SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning).

I januari 2018 bildade CHESS tillsammans med SoRAD Institutionen för folkhälsovetenskap.

På denna sida