Kontakt

 

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktinformation till övergripande funktioner och personal vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

Besöksadress och leveransadress
Albanovägen 12, Hus 4, plan 5, vid campus Albano.
Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för folkhälsovetenskap
106 91 Stockholm
Telefon (Vx)
08 16 20 00
Organisationsnummer
202100-3062 (Stockholms universitet)

 

Press och media

Institutionen har en stark forskningsprofil. Våra forskare är särskilt framstående inom områdena ojämlik hälsa, alkohol-, droger- och spelmissbruk. Vi hjälper dig att komma i kontakt med lämplig forskare inom folkhälsovetenskap. Kontakta gärna någon av oss:

Jenny Cisneros Örnberg, prefekt, jenny.cisneros@su.se,
08-16 36 03

Peter Wennberg, ställföreträdande prefekt, peter.wennberg@su.se,
08-16 36 03

Stockholms universitets centrala presstjänst
Stockholms universitet har även en central presstjänst som förmedlar kontakter och verkar som stöd för dig som journalist.

När vi inte kan svara, vänligen kontakta Stockholms universitets centrala presstjänst tel: 08-16 40 90, press@su.se.

Universitetets pressrum på Mynewsdesk

 

Institutionens ledning

Institutionen leds av en prefekt och en ställföreträdande prefekt. Vid institutionen finns en ledningsgrupp, som består av prefekten, ställföreträdande prefekten och institutionens administrativa chef. Vidare ingår studierektorerna för utbildning på grund- och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå.

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Administrativ chef
Studierektor, grund- och avancerad nivå
Studierektor, forskarnivå
 

Utbildningsadministration

Kontaktuppgifter till studierektorer, programkoordinatorer, studievägledare och utbildningsadministratör vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

Studievägledare
Utbildningsadministratör
Administrativ studierektor
Studierektor, grund- och avancerad nivå
Studierektor, forskarnivå
Programkoordinator
Programkoordinator kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap
Programkoordinator, masterprogrammet i folkhälsovetenskap
 

Lektorer

 

Våra forskare

 

Professorer

Här finns en översikt över institutionens professorer, inklusive emeriti och adjungerade professorer.

 

Gästforskare

 

Doktorander

En del av våra aktiva doktorander ingår i ett samarbete med Karolinska Institutet, med Psykologiska institutionen och Stressforskningsinstitutet, eller med Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. På sina profilsidor presenterar våra doktorander sig själv och sina pågående avhandlingsprojekt.

 

Administration och forskningsassistenter

På denna sida