Kontakt

Vi är här för att hjälpa dig med dina frågor före, under och efter dina studier vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

Studievägledare
Utbildningsadministratör
Administrativ studierektor
Studierektor, grund- och avancerad nivå
Studierektor, forskarnivå
Programkoordinator
Programkoordinator kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap
Programkoordinator, masterprogrammet i folkhälsovetenskap
På denna sida