Om oss

Den 1 januari 2018 bildades Institutionen för folkhälsovetenskap, när forskningsinstituten CHESS och SoRAD gick samman för att ytterligare stärka den samhällsvetenskapliga forskningen och utbildningen kring folkhälsa vid Stockholms universitet.

Vår institution stärker samhällsvetenskaplig folkhälsoforskning

Vid Stockholms universitet bedrivs omfattande forskning och utbildning kring folkhälsa ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) och Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) är två av de främsta aktörerna. Den 1 januari 2018 gick de två samman och bildade Institutionen för folkhälsovetenskap.

 

Brett forskningsfält kring folkhälsa

Institutionen rymmer ett brett forskningsfält kring folkhälsa. SoRAD:s forskning har varit inriktad på alkohol, droger och spel sedan 1999. Forskningen vid CHESS har sedan starten 2000 haft fokus på hur sociala faktorer samt samhällsstrukturer och -processer bidrar till ohälsa och sjukdom. Båda centrumen har genom åren i hård konkurrens beviljats stora forskningsstöd från de främsta forskningsfinansiärerna inom området.

– Den nya institutionen ger en möjlighet att dels samla en del av den starka kompetens som Stockholms universitet har inom folkhälsovetenskap, dels koppla denna till utbildning på grundnivå samt möjlighet att expandera redan existerande forskarutbildning, säger Astri Muren, tidigare vicerektor för Humanvetenskapliga området och dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten.

 

Samhällsvetenskapligt perspektiv på folkhälsa

Mikael Rostila, prefekt för den nya institutionen och tidigare föreståndare för CHESS, ser det som naturligt att den nya institutionen nu även kan erbjuda utbildning i folkhälsovetenskap på grundnivå som komplement till befintliga utbildningar på avancerad nivå och på forskarnivå.

– Genom att gå samman till en institution är jag även övertygad om att det finns möjlighet att utveckla och stärka vår profil – ett samhällsvetenskapligt perspektiv på folkhälsa, säger Mikael Rostila.

– Institutionen har spetskompetens såväl inom forskning om ojämlikhet som forskning om alkohol, droger och spel. Dessutom jobbar vi med policyfrågor. Vi kan därmed bli ett viktigt komplement till Karolinska Institutets folkhälsovetenskapliga institution, som främst har ett medicinskt perspektiv, säger Jenny Cisneros Örnberg, ställföreträdande prefekt vid institutionen och tidigare föreståndare för SoRAD.

 

Nya lokaler i Albano

Institutionens drygt 70 medarbetare sitter i nya och  ändamålsenliga lokaler i Albanoområdet. I samma område sitter även andra verksamheter vid Stockholms universitet med inriktning mot folkhälsoforskning.

 

Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS) bildades 1 januari 2018 och är förlagd vid den samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen har en tvärvetenskaplig profil. Bland personalen finns en bred kompetens inom bland annat folkhälsovetenskap, sociologi, psykologi, epidemiologi, medicin, statsvetenskap, statistik, historia och socialt arbete. Institutionen har idag omkring 65 anställda som är verksamma vid institutionen.

Vid Institutionen för folkhälsovetenskap ingår de två centrumbildningarna Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) och Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). CHESS bildades år 2000 som ett samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska Institutet med syfte att genomföra och sprida forskning om ojämlikhet i hälsa. SoRAD bildades 1999 som ett tvärvetenskapligt forskningscenter med syftet att initiera och bedriva socialvetenskaplig forskning inom alkohol- och drogområdet. Senare har även forskning kring tobak och spel tillkommit.

På denna sida