Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Faktaresistens, fake news, sociala medier och hälsa

Denna kurs syftar till att ge kunskap om hur faktaresistens och fake news har påverkat hälsoområdet, genom framväxten av hälsomyter kring exempelvis kost och motion. Andra, alltjämt aktuella exempel, inkluderar vaccinationsmotstånd och synen på sexuellt överförbara sjukdomar som t.ex. HIV.

Under senare tid har en ökad faktaresistens och spridandet av fake news livligt debatterats. Med faktaresistens avses ett förhållningssätt där individer inte påverkas av fakta som talar emot deras egna föreställningar. Fake news innebär falska uppgifter som presenteras som nyheter. I debatten har även sociala mediers roll lyfts fram. Den ökade användningen av sociala medier tros ha bidragit till spridningen av faktaresistens och fake news, bland annat genom ”filterbubblor” där informationsflödet i sociala medier skräddarsys utifrån användarnas tidigare beteenden.

Denna kurs syftar till att ge kunskap om hur faktaresistens och fake news har påverkat hälsoområdet, genom framväxten av hälsomyter kring exempelvis kost och motion. Andra, alltjämt aktuella exempel, inkluderar vaccinationsmotstånd och synen på sexuellt överförbara sjukdomar som t.ex. HIV.

Kursen går igenom grundläggande begrepp och teorier kring hur faktaresistens och fake news uppstår, samt vilken roll sociala medier spelar. Kursen kommer framförallt att ge fördjupade kunskaper om hur faktaresistens och fake news har skapat olika hälsomyter, vilka mekanismer som ligger bakom samt olika strategier som kan användas för att motverka faktaresistens och spridandet av fake news inom hälsoområdet.

Fyra tärningar i trä som bildar orden FAKE NEWS
Sommarkurs på distans om faktaresistens, fake news, sociala medier och hälsa, 7,5 hp. Bild: Mostphotos
 • Kursupplägg

  PH27G0 Kursbeskrivning ST2020 (413 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen baseras på interaktivt material som tillgängliggörs via en lärplattform (t.ex. inspelade föreläsningar), därutöver består kursen av enskilt arbete. Kursen sker helt på distans utan fysiska träffar. Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen (se ovan under Kursupplägg).

  Examination

  Kunskapskontroll och examination
  Kursen examineras genom ett webbaserat flervalstest under den första delen av kursen samt en avslutande individuell inlämningsuppgift.
  Examinationen sker på svenska.

  Information om betygssättning finns tillgänglig i kursbeskrivningen (se ovan under Kursupplägg).

  Examinator

  Jonas Landberg
  Peter Larm
  Alexander Miething

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen gavs på distans under veckorna 24–32, 2020.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Observera att litteraturlistan är preliminär och kan komma att revideras fram till ca två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studierektor på grundnivå och avancerad nivå
  Ylva B Almquist: studierektor.ga.publichealth@su.se

  Studievägledare
  Anna Nyström: studievagledare.publichealth@su.se

  Utbildningsadministratör
  Linda Rämö: kursadmin.publichealth@su.se