Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Faktaresistens, fake news, sociala medier och hälsa

Denna kurs ger kunskaper om faktaresistens (även kallad kunskapsresistens) och spridandet av fake news som båda ökat men också livligt debatterats under senare tid. Med kunskapsresistens avses ett förhållningssätt där individer inte påverkas av kunskap som talar emot deras egna föreställningar. Fake news innebär falska uppgifter som presenteras som nyheter.

Den stora mängd felaktig information som spreds i kölvattnet av covid-19 utbrottet gjorde att världshälsoorganisationen WHO pratade om en infodemi, det vill säga en global spridning av skadliga rykten. I debatten har även sociala mediers roll lyfts fram. Den ökade användningen av sociala medier tros ha bidragit till spridningen av kunskapsresistens och fake news, bland annat genom ”filterbubblor” där informationsflödet i sociala medier skräddarsys utifrån användarnas tidigare beteenden.

Syftet med kursen är att ge studenterna kunskap om hur kunskapsresistens och fake news påverkat hälsoområdet, genom framväxten av hälsomyter exempelvis kring covid-19 och vaccinationer. Andra, alltjämt aktuella exempel, inkluderar 5G-teknologin och synen på sexuellt överförbara sjukdomar som t.ex. HIV.

Kursen omfattar grundläggande begrepp och teorier kring hur kunskapsresistens och fake news uppstår, samt vilken roll sociala medier spelar. Kursen kommer framförallt ge fördjupade kunskaper om hur kunskapsresistens och fake news har skapat olika hälsomyter, vilka mekanismer som ligger bakom samt olika strategier som kan användas för att motverka kunskapsresistens och spridandet av fake news inom hälsoområdet.

Fyra tärningar i trä som bildar orden FAKE NEWS
Sommarkurs på distans om faktaresistens, fake news, sociala medier och hälsa, 7,5 hp. Bild: Mostphotos

Information till antagna sommaren 2023

Kursen startar 7 juni. Vi ber dig ta del av viktig information nedan och följa tre kursförberedande steg innan dess.

1. Aktivera ditt universitetskonto

För att kunna registrera dig på kursen och få tillgång till universitetets IT-tjänster behöver du aktivera ditt universitetskonto.

Aktivera ditt universitetskonto här

2. Registrera dig på kursen

För att behålla din plats på kursen behöver du registrera dig i Ladok för studenter i perioden 22 maj - 7 juni.

Logga in i Ladok för studenter här

3. Logga in i Athena

Vi använder lärplattformen Athena för undervisning och examination.
Det är viktigt att du loggar in i Athena innan kursstart för att ta del av kursupplägget.

För att logga in i Athena behöver du först ha registrerat dig på kursen.

Logga in i Athena här

Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet erbjuder dig som har en varaktig dokumenterad
funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd i studierna.

Observera att du behöver ett intyg från Stockholms universitet även om du har särskilt pedagogiskt stöd vid ett annat lärosäte.

Mer information om detta hittar du på webbsidan Studera med funktionsnedsättning

Har du frågor är du välkommen att kontakta Studievägledningen via e-postadress studievagledare.publichealth@su.se.

Mer information

Besök gärna webbsidan En lyckad start för mer information om studiestarten vid Stockholms universitet

Frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Utbildningsadministrationen via
e-postadress kursadmin.publichealth@su.se.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen baseras på interaktivt material som tillgängliggörs via en lärplattform (t.ex. inspelade föreläsningar).

  Kursen sker helt på distans utan fysiska träffar. Dock kommer möjligheten att kunna diskutera kursens innehåll med andra kursdeltagare och lärare att möjliggöras genom träffar på e-mötestjänsten Zoom. Därutöver består kursen av enskilt arbete.

  Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

  För mer detaljerad information se kursbeskrivningen:  PH27G0 Kursbeskrivning 2023 (207 Kb)

  Kursansvariga

  Peter Larm, Alexander Miething och Tove Sohlberg

  Examination

  Kunskapskontroll och examination
  Kursen examineras genom ett webbaserat flervalstest under den första delen av kursen samt en avslutande individuell inlämningsuppgift.

  Examinationen sker på svenska.

  Betygskriterier kommer att finnas tillgängliga på Athena senast i samband med kursstart.

  Examinator

  Peter Larm

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges på distans under veckorna 23–31, 2023.

  Flervalstestet som examinerar del 1 av kursen är tillgängligt i Athena:

  • Mellan måndag den 26 juni klockan 8.00 till tisdag den 27 juni klockan 9.00 (tillfälle 1).
  • Mellan torsdag den 10 augusti klockan 8.00 till fredag den 11 augusti klockan 9.00 (tillfälle 2).

  Två drop-in-träffar på zoom tillkommer där deltagandet är frivilligt. Datum för dessa är ännu inte bestämda.

  Den individuella inlämningsuppgiften som examinerar del 2 av kursen är öppen mellan onsdag den 28 juni klockan 8.00 och fredag den 4 augusti klockan 16.00. Observera att uppgiften ska lämnas in senast fredag den 4 augusti klockan 16.00.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

   

  Studentkontakter

  Vi är här för att hjälpa dig med dina frågor före, under och efter dina studier vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

  Studievägledare
  Utbildningsadministratör
  Studierektor, grund- och avancerad nivå