Om oss

Välkommen till Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer! Här arbetar ett sextiotal personer; lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Sammantaget registreras ca 450 studenter varje år.

Institutionen består av två tydligt åtskilda men nära samverkande ämnen, ekonomisk historia (EH) och internationella relationer (IR). Ambitionen är att institutionen ska vara nationellt ledande och internationellt framstående inom dessa ämnen. 

 

Ekonomisk historia

Ekonomisk historia är studiet av produktion, reproduktion, fördelning och konsumtion, och de föränderliga sociala samt institutionella förutsättningar för detta. Ekonomisk-historisk forskning präglas av teoretisk pluralism och metodbredd, som innebär att både kvantitativa och kvalitativa metoder används, t. ex. ekonometri, diskursanalys, muntlig historia och källkritiska arkivstudier. Inom ämnet ryms flera olika fält så som företagshistoria, prishistoria, socialhistoria, arbetslivshistoria, miljöhistoria, historisk demografi och genusarbetsdelning. Vid institutionen bedrivs forskning inom flera av dessa områden och under långa historiska perioder.  

Våra utbildningar i ekonomisk historia

Läs mer om ämnet ekonomisk historia här

 

Internationella relationer

Inom ämnesområdet internationella relationer studeras hur det internationella systemet fungerar politiskt, ekonomiskt och kulturellt, dess historiska framväxt och förändrade maktförhållanden. Institutionen har tre forskningsprofiler inom internationella relationer: internationell säkerhet, internationella institutioner och global politisk ekonomi i ett historiskt perspektiv.

Våra utbildningar i internationella relationer

Läs mer om ämnet internationella relationer här

 
 

Ekonomisk historia är ett ganska ungt ämne med ett ursprung i nationalekonomi och historia och blev ett självständigt ämne under 1950-talet. Eli. F. Heckscher, 1870-1952, var den som introducerade ämnet ekonomisk historia i Sverige.

2008 blev internationella relationer fastställt som ett eget ämne vid institutionen, och 2015 fick ämnet också en egen forskarutbildning. 2018 bytte också institutionen namn från Ekonomisk-historiska institutionen till Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. 
 

På denna sida