Studera hos oss

Välkommen till Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer! Här får du möjlighet att studera grundläggande samhälleliga processer i ett längre perspektiv. Vår institution är förhållandevis liten och ger goda förutsättningar att som student bli sedd och lyssnad på.

 

Södra huset, Stockholms universitet
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer hittar du i Södra huset, A-huset plan 9. Här arbetar ca 70 personer - forskare och lärare samt administrativ personal. Sammantaget registreras ca 450 studenter varje år.
 

Våra ämnen

Institutionen består av två distinkta men nära samverkande ämnen, ekonomisk historia och internationella relationer. Ämnena kan kombineras i en examen eller studeras enskilt. 

Ekonomisk historia

Varför är vissa länder rika och andra fattiga? När utlöser ojämlikhet sociala konflikter? Hur uppstår finanskriser? Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Med ett historiskt perspektiv kan dessa frågor få fördjupade svar. 

Inom ekonomisk historia studeras därför produktion, fördelning och konsumtion, samt deras sociala och institutionella förutsättningar i det förflutna. Här undersöks exempelvis företagandets villkor, kvinnors och mäns arbete, ändrade konsumtionsvanor, välfärdsstatens grundvalar, det ekonomiska tänkandets historia, globaliseringens effekter på låglöneländer och tillväxtens konsekvenser för klimatet.

Ämnet ger unika möjligheter att förstå dagens stora samhällsfrågor genom att sätta in dem i ett längre tidsperspektiv.
 

Våra utbildningar i ekonomisk historia

Läs mer om ämnet ekonomisk historia här

 

 

Internationella relationer

Vill du bygga en karriär i internationella relationer? Då har du kommit till rätt utbildning! Ämnet ger dig fördjupade kunskaper om hur det internationella systemet vuxit fram och fungerar i dag. Lär dig använda vetenskapliga verktyg för att analysera internationellt samarbete, säkerhet, internationell politisk ekonomi och global styrning. 

Våra utbildningar i internationella relationer

Läs mer om ämnet internationella relationer här

 

 

 

Möt våra studenter

Är du nyfiken på hur det är att studera hos oss? Här berättar några av våra studenter om just deras upplevelser och erfarenheter.

Foto: Privat

Therese studerar ekonomisk historia och siktar på att arbeta som diplomat efter hennes utbildning.

Läs mer om Therese här

Foto: Privat

"Jag fastnade för Ekonomisk historia eftersom ämnet kombineras av både nationalekonomi och historia, vilket är en givande och spännande kompott. Jag har också alltid känt att historia och samhällsvetenskap ligger mig nära om hjärtat".

Läs mer om Olivia här

Foto: Privat

Freja studerar fristående kurser i internationella relationer och siktar på att efter avslutad masterexamen jobba med säkerhetsfrågor och mänskliga rättigheter, gärna inom någon internationell organisation. 

Läs mer om Freja här

Foto: Privat

"Mina framtidsplaner är att jobba utomlands och att ständigt öka min kunskap om världen. Det är inte alltid lätt att veta exakt vad man vill jobba med, men i alla fall med något där jag känner att jag kan göra skillnad".

Läs mer om Diana här

 

 

Möt våra alumner

Är du osäker vad en utbildning hos oss kan leda till efter studierna? Här kan du läsa om hur det har gått för några av våra tidigare studenter och vad de arbetar med idag.

Foto: Privat

Luisa Monse har studerat masterprogrammet i Global Political Economy vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer och tog sin examen i GPE 2017. Idag arbetar hon som programanalytiker för Accelerator Labs Network vid UNDP i New York.

Läs mer om Luisa här

Foto: Privat

"Fortsätt hela tiden att utveckla din spetskompetens, och ta chansen att börja som praktikant, det ger ofta fler möjligheter och du får möjlighet att lära dig mer på plats."

Läs mer om Micaela här

 

Kontakt

Studievägledare
Kursadministratör
Kursadministratör
Kursadministratör Masterstudenter/Avancerad nivå
På denna sida