Studera hos oss

Välkommen till Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer! Här får du möjlighet att studera grundläggande samhälleliga processer i ett längre perspektiv. Vår institution är förhållandevis liten och ger goda förutsättningar att som student bli sedd och lyssnad på.

 

Södra huset, Stockholms universitet
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer hittar du i Södra huset, A-huset plan 9. Här arbetar ca 70 personer - forskare och lärare samt administrativ personal. Sammantaget registreras ca 450 studenter varje år.
 

Våra ämnen

Institutionen består av två distinkta men nära samverkande ämnen, ekonomisk historia och internationella relationer. Ämnena kan kombineras i en examen eller studeras enskilt. 

I våra kurser ingår träning i kritisk analys genom olika teoretiska perspektiv och olika metoder för hur man kan använda historiska och samtida källmaterial. I undervisningen lägger vi stor vikt vid teoretisk öppenhet och tränar förmågan att värdera styrka och svagheter i olika teoretiska ansatser. Pluralism och teoretisk öppenhet har alltid varit ett kännemärke för forskning och undervisning vid vår institution.

Ekonomisk historia är studiet av produktion, reproduktion, fördelning och konsumtion, och de föränderliga sociala samt institutionella förutsättningar för detta. Ekonomisk-historisk forskning präglas av teoretisk pluralism och metodbredd, som innebär att både kvantitativa och kvalitativa metoder används, t. ex. ekonometri, diskursanalys, muntlig historia och källkritiska arkivstudier. Inom ämnet ryms flera olika fält så som företagshistoria, prishistoria, socialhistoria, arbetslivshistoria, miljöhistoria, historisk demografi och genusarbetsdelning. Vid institutionen bedrivs forskning inom flera av dessa områden och under långa historiska perioder.  

Våra utbildningar i ekonomisk historia

Läs mer om ämnet ekonomisk historia här

Inom ämnesområdet internationella relationer studeras hur det internationella systemet fungerar politiskt, ekonomiskt och kulturellt, dess historiska framväxt och förändrade maktförhållanden. Institutionen har tre forskningsprofiler inom internationella relationer: internationell säkerhet, internationella institutioner och global politisk ekonomi i ett historiskt perspektiv.

Våra utbildningar i internationella relationer

Läs mer om ämnet internationella relationer här 

 

Möt våra studenter

Är du nyfiken på hur det är att studera hos oss? Här berätter några av våra studenter om just deras upplevelser och erfarenheter.

Foto: Privat

Freja studerar fristående kurser i internationella relationer och siktar på att efter avslutad masterexamen jobba med säkerhetsfrågor och mänskliga rättigheter, gärna inom någon internationell organisation. 

Läs mer om Freja här

Foto: Privat

"Mina framtidsplaner är att jobba utomlands och att ständigt öka min kunskap om världen. Det är inte alltid lätt att veta exakt vad man vill jobba med, men i alla fall med något där jag känner att jag kan göra skillnad."

Läs mer om Diana här

 

 

Möt våra alumner

Är du osäker vad en utbildning hos oss kan leda till efter studierna? Här kan du läsa om hur det har gått för några av våra tidigare studenter och vad de arbetar med idag.

Foto: Privat

Luisa Monse har studerat masterprogrammet i Global Political Economy vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer och tog sin examen i GPE 2017. Idag arbetar hon som programanalytiker för Accelerator Labs Network vid UNDP i New York.

Läs mer om Luisa här

 

Kontakt

Studievägledare
Kursadministratör
Kursadministratör
Kursadministratör Masterstudenter/Avancerad nivå
På denna sida