Ny student

Välkommen till oss! Vi hoppas att du ska trivas med dina studier och vi är glada att vara en del av just din studentupplevelse.

Foto: Jens Olof Lasthein

Är du ny som student vid Stockholms Universitet? Här har vi samlat viktig information du bör ta del av inför terminsstart. 

En lyckad start

Denna information riktar sig till dig som ska läsa någon av våra kurser på grundnivå eller vårt kandidatprogram. Vi tillämpar webbregistrering på samtliga av våra kurser och program och kommer inte ha något upprop. Det är därför väldigt viktigt att du läser informationen nedan noggrant. 

Är du antagen med villkor (kod VI på www.antagning.se) kan du inte registrera dig. Det är därför viktigt att du noggrant läser igenom informationen som återfinns under rubriken Antagen med villkor.


Obligatorisk registrering för antagna

För att du ska få behålla din plats måste du:

  1. Aktivera ditt universitetskonto på Stockholms universitet för att få tillgång till universitetets olika IT tjänster, så som kurssidorna i athena. Aktivera ditt universitetskonto här: Select id provider (su.se) 
  2. Registrera dig på kursen du är antagen till. Kursregistreringen sker i studentportalen Ladok för studenter (Logga in på Ladok). Från och med 2024-01-01 kan studenter enbart logga in i Ladok med sitt konto hos antagning.se eller med ett eduID. 

Vänligen notera att du förlorar din plats på kursen om du inte registrerar dig inom registreringsperioden. Platsen går då vidare till nästa reserv. Vi gör inga undantag för utebliven registrering oavsett skäl till varför du inte har registrerat dig.

När du registrerar dig mottar du inget bekräftelsesmejl från Ladok. Men om kursen dyker upp under "Aktuell utbildning" i studentgränsnittet efter att du registrerat dig så är du registrerad på kursen.

Om du inte kan registrera dig själv eller har problem vid din registrering behöver du kontakta oss via studentexpeditionen@ekohist.su.se och be om hjälp innan sista dag för registrering. Ange ditt personnummer samt vilken kurs det gäller. Kontaktar du oss efter registreringsperioden kan vi tyvärr inte hjälpa dig.


Efter registreringen

Efter din kursregistrering är det viktigt att du besöker Athena, SU:s lär- och samarbetsplattform, för att säkerställa din åtkomst till siten och din kurssida. Notera dock att det kan ta upp till 48 h efter kursregistrering innan man kommer in och ser sin aktuella kurs i systemet. Om du upplever problem med åtkomsten efter det, men vet med dig att du har kursregistrerat dig korrekt och har ett aktivt universitetskonto, kan du vända dig till studentexpeditionen@ekohist.su.se för hjälp. Ange vad problemet gäller, vilken kurs samt ditt personnummer.

Du loggar in i Athena med ditt universitetskonto: 
Logga in på Athena


Antagen med villkor

Om du vid ansökningstillfället ej uppfyllde behörighetskraven har du blivit antagen med villkor. Detta betyder att du inte kan webbregistrera dig. Istället kommer du få mail med instruktioner för hur du ska göra för att behålla din reserverade plats på kursen och när du senast behöver ha uppfyllt kravet för att få läsa kursen. Vi mailar dig alltid till den mailadress du har registrerat när du ansökt via antagning.se så se till att denna mailadress är korrekt och uppdaterad. 
 

Reservantagning

Reservantagning startar efter att kursregistreringen är klar. Därefter genomförs omregistreringar i den mån vi har platser över. Vid frågor kontakta studentexpeditionen@ekohist.su.se

 

Mer information

För kursens schema, litteraturlista och annan information, se Athena eller kursens hemsida.

En lyckad start

Studera med funktionsnedsättning
 

När registreringen är klar är det viktigt att du så snabbt som möjligt kommer igång med studierna och tillägnar dig en studieteknik som passar för akademiska studier. Dessa skiljer sig från gymnasiestudier. Det är stora mängder text du ska kunna läsa in, analysera, strukturera och presentera i olika former. Det är viktigt att du lär dig behärska akademiskt skrivande. 

Studie- och språkverkstaden i Studenthuset kan hjälpa dig att utveckla ditt akademiska skrivande och erbjuder individuell texthandledning. Schemalagda gästföreläsningar från Språkverkstaden rekommenderar vi starkt att du närvarar på.

Om du studerar på heltid måste du räkna med att din arbetstid är minst lika lång som om du förvärvsarbetade. 40 timmars arbete per vecka är en förutsättning för att klara studierna på avsedd tid. Börja läsa kurslitteraturen för en kurs omedelbart efter det att föregående kurs slutat och försök hålla ett någorlunda fast arbetsschema. Observera att det alltså förutsätts att du utnyttjar tiden mellan de olika schemalagda undervisningstillfällena.

Tips: Bilda studiegrupper!
Då studierna till största delen består av självstudier rekommenderar vi att du bildar en studiegrupp med tre-fyra kamrater för att arbeta tillsammans under olika delar av utbildningen och diskutera kurslitteraturen.

 

Athena - vår lärplattform

Institutionen använder sig av universitetets lärplattform Athena. Vid kursstart får du information av läraren om Athena och hur det ska användas på kursen. Inloggning krävs, och du loggar in med ditt universitetskonto (användarnamn och lösenord). Du måste vara registrerad på en kurs för att få tillgång till Athena. 

Lär dig mer om Athena här

 

Kontakt

Kursadministratör och administrativ studierektor
Studentexpedition och studievägledning
Kursadministratör
På denna sida