Forskningsämnen

På institutionen studeras och forskas inom två ämnen: ekonomisk historia och internationella relationer.

Dessa ämnen är distinkt separata men nära samverkande och med starka synergieffekter inom forskning och utbildning. Forskningsmiljön på institutionen är inkluderande och intellektuellt stimulerande med kontinuerliga öppna seminarier för både ekonomisk historia och internationella relationer. 

 

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde