Publikationer

Våra forskare producerar årligen en stor mängd publikationer av hög vetenskaplig kvalitet. Vid sidan av doktorandernas avhandlingar författar forskarna både vetenskapliga och populärvetenskapliga texter. Dessa spänner från debattinlägg och enstaka artiklar i tidskrifter till längre texter i antologier och egna böcker.

Våra publikationer i DiVA

I DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) finns alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare från och med 2007.

På denna sida