Börja forska

Hör du till dem som tycker att ekonomisk historia eller internationella relationer är så intressant att du har funderat på att forska i något av ämnena? Forskarutbildningen är en spännande väg in i forskarens verkstad där du själv får formulera och genomföra en större forskningsuppgift.

Under forskarutbildningen lär du dig om det vetenskapliga hantverket – om hur idéer, hypoteser och forskningsfrågor formuleras. Foto: Mostphotos.

En doktorandtjänst är en fyraårig anställning. Du kan endast ansöka antingen till en öppen utlysning, annonserad här och på denna universitetsgemensamma webbsida, eller kontakta oss om din arbetsgivare vill finansiera din forskarutbildning vid vår institution.

Vi erbjuder för tillfället två forskarutbildningar - en i ekonomisk historia och en i internationella relationer.

I forskarutbildningen lär du dig om det vetenskapliga hantverket – om hur idéer, hypoteser och forskningsfrågor formuleras, om olika metoder och teorier som kan användas för att tolka källorna och ge svar på dina frågeställningar, om hur forskningsarbetet praktiskt genomförs i arkiv och på bibliotek. Du får fördjupad kunskap inom forskningsmetodik och teoribildningar som kan användas för att ge svar på dina frågeställningar. 

Högre seminariet utgör forskarutbildningens hjärta. Doktorander ska delta regelbundet och aktivt. Vid högre seminariet presenterar forskarstuderande kapitel- eller artikelutkast och där granskas texterna i kollegial samverkan.

Forskarutbildning i ekonomisk historia 

Forskarutbildning i internationella relationer

 

Kontakt

Studierektor för forskarutbildning ekonomisk historia
Studierektor för forskarutbildning internationella relationer
På denna sida