Studera utomlands

Drömmer du om att studera utomlands? Här nedan kan du få tips och information om hur det kan bli möjligt.

Foto: Erasmus

Utlandsstudier ger förutom språkkunskaper även en internationell erfarenhet som idag är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

Stockholms universitets utbytesavtal och -nätverk finns på två olika nivåer: institutionsnivå och central nivå. Ansökningsproceduren skiljer sig åt mellan de två nivåerna och därför är det viktigt att du identifierar vilken nivå avtalet ligger på innan du söker. 

Läs mer om utlandsstudier

Genom Erasmusstudier finns det möjlighet att under en termin studera på ett av institutionens samarbetsuniversitet ute i Europa. Som Erasmusstudent har du rätt att ansöka om ett Erasmusbidrag utöver ditt vanliga studiestöd och du kan även med ett Learning Agreement från institutionen tillgodoräkna dig dessa studier i din svenska examen. 

Läs mer om Erasmus och att studera utomlands här

Förutom Stockholms universitets centrala avtal har institutionen ERASMUS-avtal med: 

Paris, Frankrike
Université Paris, Panthéon Sorbonne
 
Antal platser: 3 studenter, max 1 termin.

Bilbao, Spanien 
University of Deusto
 
Antal platser: 2 studenter, max 1 termin.

Lissabon, Portugal 
Universidade de Lisboa
 
Antal platser: 3 studenter, max 1 termin.

Vi har begränsade antal platser för respektive utbytesavtal. Högst prioritet ges åt studenter som läser vårt kandidatprogram och ett urval görs utifrån de studenter med högst betyg på våra kurser. Därefter tar vi in studenter som läser fristående kurser hos oss, baserat på betyg på våra kurser. Är man inte inskriven vid vår institution är man inte behörig att ansöka om utbyte via våra avtal.

Minor Field Studies MFS är ett av Sida finansierat stipendium som administreras av Universitets- och högskolerådet. Syftet med stipendiet är ge studerande på C-nivå och masternivå tillfälle att skaffa sig en första erfarenhet av vetenskapligt arbete i ett land som ingår i OECD:s biståndskommitté DAC (Development Assistance Committee).  

Minor Field Studies MFS

 

Nordlys är centralt nätverk inom Nordplus. Studenter som inte har tillgång till ett ämnesnätverk via sin institution eller vill studera i något annat ämne vid ett nordiskt universitet kan ansöka om utbyte genom Nordlys.

Nordlys

North2North är ett utbytesprogram inom nätverket University of the Arctic vars syfte är att öka samarbetet mellan ett antal deltagande universitet i de nordliga delarna av Sverige, Island, Norge, Finland, USA, Kanada och Ryssland.

North2North

 

Kontakt

Kursadministratör
På denna sida