Examen

Efter slutförda studier är det dags att ansöka om ditt examensbevis. Examensbeviset intygar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå och inom ett visst område.

Magisterpromotion i Aula Magna. Foto: Niklas Björling

Grundnivå

När du slutfört studier på 180 högskolepoäng varav 90 hp består av antingen Ekonomisk historia I, II och III eller Internationella relationer I, II och III, inklusive skrivit ett självständigt examensarbete om 15 hp så kan du ansöka om att få en filosofie kandidatexamen i Ekonomisk historia eller Internationella relationer.

Ansök om examen

SU:s samlade information om examen

För att få en masterexamen i programmet Global Political Economy (två år) behöver du ha slutfört studier på 120 hp, där obligatoriska kurser (för studenter som påbörjade sina studier hösten 2020 eller senare) inkluderar:

Introduction to Global Political Economy (15 hp)
Qualitative methods course (7,5 hp)*
Quantitative methods course (7,5 hp)*
Research design course (7,5 hp)
Advanced qualitative methods course (7,5 cred) ELLER Advanced quantitative methods course (7,5 hp)
Master Dissertation (30 hp)
*= eller motsvarande (alla obligatoriska poäng på programmets metodspår måste godkännas).

Om du önskar erhålla en oberoende masterexamen i ekonomisk historia eller internationella relationer måste du slutföra 120 hp, där obligatoriska kurser inkluderar:

Qualitative methods course (7,5 hp)*
Quantitative methods course (7,5 hp)*
Research design course (7,5 hp)
Advanced qualitative methods course (7,5 hp) ELLER Advanced quantitative methods course (7,5 hp)
Master Dissertation (30 hp)
*= eller motsvarande (alla obligatoriska poäng på programmets metodspår måste godkännas).

Dessutom måste du slutföra studier på 45 hp i relevanta valfria kurser, praktik, eller i kurser på andra institutioner där så är möjligt.

 

Kontakt

Studievägledare
Kursadministratör Masterstudenter/Avancerad nivå
Kursadministratör
Kursadministratör
På denna sida