Konferenser och seminarier

Här hittar du information om forskningsseminarier och andra evenemang som arrangeras vid institutionen.

 

Högre seminarium

Vid högre seminariet presenterar forskare och forskarstuderande kapitel- eller artikelutkast och där granskas texterna i kollegial samverkan. Du hittar tid och plats för dessa seminarier under kalendern på förstasidan

På denna sida