Konferenser och seminarier

Här hittar du information om forskningsseminarier och andra evenemang som arrangeras vid institutionen.

 

Högre seminarium

Vid högre seminariet presenterar forskare och forskarstuderande kapitel- eller artikelutkast och där granskas texterna i kollegial samverkan.

Högre seminarium - ekonomisk historia hösten 2022

Högre seminarium - internationella relationer hösten 2022 (endast på engelska)

På denna sida