Kontakt

Här hittar du adress- och kontaktinformation till övergripande funktioner och forskare vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.

Telefon och e-post
Växel telefon: 08-16 20 00
E-post medarbetare och forskare: fornamn.efternamn@ekohist.su.se

Besöks- och leveransadress
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Universitetsvägen 10 A
Frescati, Stockholm
Södra huset ingång A, plan  9

Postadress
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Stockholms universitet
SE-106 91 STOCKHOLM

Fakturaadress
Stockholms Universitet
Box 50741
202 70 Malmö

Referensnr: 301

Organisationsnummer
202100-3062 (Stockholms universitet)

 

 

Ledning

Prefekt
Stf prefekt
Administrativ chef
Studierektor för ekonomisk historia
Studierektor för internationella relationer
Studierektor för Masterstudenter/Avancerad nivå
Studierektor för forskarutbildning ekonomisk historia
Studierektor för forskarutbildning internationella relationer
 

Studievägledning och kursadministration

Studentexpedition och studievägledning
Kursadministratör och administrativ studierektor
Amanuens
Kursadministratör Masterstudenter/Avancerad nivå
Kursadministratör
 

Professorer ekonomisk historia

 

Lektorer och forskare - ekonomisk historia

 

Doktorander - internationella relationer

 

 

 

 

 

 

 

 

Emeritus-professorer

 

 


 

 

Teknisk och administrativ personal

Administrativ chef
Kursadministratör Masterstudenter/Avancerad nivå
Kursadministratör och administrativ studierektor
Kursadministratör
 

Samtliga anställda vid institutionen

På denna sida