Internt

Denna sida innehåller information för anställda vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.

Det mesta du behöver veta om att vara anställd vid Stockholms universitet hittar du på Medarbetarwebben.

Medarbetarwebben vid Stockholms universitet

 

Athena

Lärplattformen Athena

Hjälpdokumentation och videoguider kring Athena finns i Serviceportalen. I Athena finns även en hjälpfunktion som nås från menyn bestående av tre prickar.

Under Vanliga frågor & svar hittar du svar på allmänna frågor om Athena. 

För frågor eller felanmälan kontakta Helpdesk via su.se/serviceportalen

 

Miljöpolicy

Det är viktigt att du som anställd känner till den gemensamma miljöpolicyn. Du behöver också veta vilka av våra miljörutiner som berör ditt arbete så att du kan medverka till att universitetets miljömål uppnås.

Miljöfrågor och hållbar utveckling ska vara en integrerad aspekt i all verksamhet som bedrivs på universitetet samt att universitetets naturresursanvändning ska minskas. Alla medarbetare ska vara medvetna om miljöarbetet och bidra till den.

Miljöhandlingsplan 2022 (659 Kb)

Universitetets miljöwebb

På institutionen finns en särskild miljörepresentant, Sven Hellroth, som ansvarar för att samordna miljöarbetet.

På denna sida