Profiles

Image2

Anna Broman

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Specialpedagogiska institutionen
Telefon 08-120 764 30
E-post anna.broman@specped.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 10
Rum 423
Postadress Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är fil.dr. i psykologi och kommer ursprungligen från Ryssland. Vid sidan av mitt uppdrag som universitetslektor omfattar mina huvudsakliga forskningsintressen bl.a. undervisningsutveckling och dess metoder, mediering, modellering inom lärandeverksamhetsteori samt olika typer av formativa experiment.

Min doktorsavhandling utgick från den kulturhistoriska teorin grundad av Lev Vygotskij och lärandeverksamhetsteori av Daniil El’konin och Vasilij Davydov. Med hjälp av intervention designad som formativt experiment undersökte jag förutsättningar för kunskapers funktionella övergång till ett redskap; denna övergång är central för alla elevers lärande och i synnerhet för elever i behov av särskilt stöd. Jag har efter sin doktorsexamen fortsatt att arbeta som forskare. Några av mina studier handlar om modellering som redskap för lärande och främjande av elevers avsiktliga redskapsanvändande i lärandeprocesser.

Några av de frågor jag är intresserad av just nu:

  • Varför behöver inkluderande undervisning en översyn av undervisningsinnehållet?
  • Hur kan undervisningsinnehåll vara inkluderande?
  • Varför behöver lärare ha ett multidisciplinärt arbetslag för att kunna skapa ett inkluderande undervisningsinnehåll?

Senast uppdaterad: 5 augusti 2019

Bokmärk och dela Tipsa