Profiles

Cecilia Lundholm

Cecilia Lundholm

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Telefon 08-16 40 42
E-post cecilia.lundholm@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A, plan 4
Rum P 449
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är professor i pedagogik med inriktning mot undervisning och lärande i samhällsvetenskapliga ämnen. Min forskning rör undervisning och lärande i olika samhällsvetenskapliga ämnen i grund- och gymnasieskolan samt högre utbildning. Forskningen rör främst ekonomi (gymnasiet och högre utbildning), statsvetenskap och geografi.  Vidare är miljöundervisning i fokus och ett större projekt finansierat av VR har avslutats.

På HSD leder jag en forskningsgrupp om Conceptual Change/Begreppsbildning med fokus på geografi, miljö och samhällskunskap och samhällsvetenskap i högre utbildning. Gruppen består av Prof. Peter Davies, University of Birmingham, UK, FD Caroline Ignell, Inst. för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet och doktorander Mattias Arrhenius, Mattias Björklund and Ann-Sofie Jägerskog på HSD (Forskningsgrupp om Conceptual Change).

Publikationer

Undervisning

Jag undervisar på alla nivåer på HSD samt på Statsvetenskapliga institutionen och master kursen Environment, lifestyles, and individuals på programmet International Master's Programme in Environmental Social Science http://www.statsvet.su.se/english/education/courses-programmes/second-level/international-master-s-programme-in-environmental-social-science

Forskning

Min forskning rör undervisning och lärande i olika samhällsvetenskapliga ämnen i grund- och gymnasieskolan samt högre utbildning. Forskningen rör främst ekonomi (gymnasiet och högre utbildning), statsvetenskap och geografi.  Vidare är miljöundervisning i fokus och ett större projekt finansierat av VR har avslutats.

Publikationer

Senast uppdaterad: 26 juli 2018

Bokmärk och dela Tipsa