Profiles

David Thorsén

David Thorsén

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-120 763 54
E-post david.thorsen@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Rum 1512
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

My research focuses on the history of medicine, curriculum studies, and visual and material culture in science and health education. I am currently working on the introduction of medical posters and dissection of small animals in Swedish schools during the first half of the twentieth century. My latest publications include articles on the use of film in HIV/AIDS education, historical perspectives on value conflicts in the production and distribution of pharmaceuticals, patients as collective actors, and collaborative learning in higher education.

 

Nyhet

Daniel Normark & David Thorsén. "Gränsdragningar. Den svenska Preconativskandalen". In Eklöf, M. (Ed.). Medicinska skandaler och moraler. Vetenskapens (etiska) gränser. (Stockholm: Carlssons Bokförlag 2019), 210-33.

"Hiv-blivandets känslolandskap", lambda nordica. Nr 3-4 (2018), 200-3.

“Disease, representation, and activism. Crossover: The Global Impact of AIDS (1988) and its reverberations”. In Björklund, E. (Ed.), Larsson, M. (Ed.). A Visual History of HIV/AIDS. (London: Routledge 2018), 90-104.

"AIDS – Metaphor and Reality", på faceofaids.ki.se

 

Publikationer (urval)

”Studentengagemang och aktiverande gruppuppgifter – ett exempel”Högre utbildning. Vol. 6, Nr 2 (2016), 157-163. 

Epidemins aktörer. Patentkollektiv som maktfaktor: exemplet hiv/aids”. Socialmedicinsk tidskriftEtik och politik i epidemibekämpning. Vol. 92, Nr 6 (2015), 717-25.

’Gray Heritage’. Om att använda (problematiska) kulturarv i undervisningssammanhang”. Blogg ”Kulturarvet som pedagogisk resurs”. Uppsala universitet (13/10 2015).

”Rädd för AIDS Lasse?”. In Anderberg, K., Laskar, P., Sundevall F., (ed.). Sexualpolitiska nyckeltexter. (Stockholm: Leopold förlag 2015), 462-75.

Den svenska aidsepidemin. Ankomst, bemötande, innebörd (Uppsala: Uppsala universitet 2013).

”AIDS i Sverige”. In Gustavsson Chorel, T. & Bondestam, M. (ed.). In på bara huden. Medicinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson. (Nora: Nya Doxa 2010), 211-238. 

”Epidemic times. A brief history of HIV/AIDS in Sweden”. In Follér M-L. & Thörn H. (ed.). No name fever. Aids in the time of Globalization. (Studentlitteratur: Lund 2005), 307-30.

Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa