Stockholms universitet logo, länk till startsida

David ThorsénUniversitetslektor/Studierektor

Om mig

My research focuses on the history of medicine, curriculum studies, and visual/material culture in science and health education. I am currently working on the introduction of medical posters and dissection of small animals in Swedish schools during the first half of the twentieth century. My latest publications include articles on female "teacher-scientists" in late 19th and early 20th century, the use of animal dissections in science education and vocational training of Swedish teachers c. 1900-1920, film in HIV/AIDS education, and historical perspectives on value conflicts in the production and distribution of pharmaceuticals.

 

Nyhet

"The First Report - June 5, 1981", on faceofaids.ki.se (2021)

"Karolina Widerström och skolans dissektionsundervisning 1900-1920". Nordic Journal of Educational History. Vol 8, nr 1 (2021), 3-30.

Albertina Carlsson (1884-1930), Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (2021)

Augusta Christie-Linde (1870-1953), Svensk kvinnobiografiskt lexikon (2021)

 

Publikationer (urval)

"Dissektioner i svensk skolundervisning under tidigt 1900-tal". In Eklöf, M. (Ed.). Humanimalt. (Malmköping: Exempla förlag 2020), 49-55.

Daniel Normark & David Thorsén. "Gränsdragningar. Den svenska Preconativskandalen". In Eklöf, M. (Ed.). Medicinska skandaler och moraler. Vetenskapens (etiska) gränser. (Stockholm: Carlssons Bokförlag 2019), 210-33.

"Hiv-blivandets känslolandskap", lambda nordica. Nr 3-4 (2018), 200-3.

“Disease, representation, and activism. Crossover: The Global Impact of AIDS (1988) and its reverberations”. In Björklund, E. (Ed.), Larsson, M. (Ed.). A Visual History of HIV/AIDS. (London: Routledge 2018), 90-104.

"AIDS – Metaphor and Reality", on faceofaids.ki.se (2017)

”Studentengagemang och aktiverande gruppuppgifter – ett exempel”Högre utbildning. Vol. 6, Nr 2 (2016), 157-163. 

Epidemins aktörer. Patentkollektiv som maktfaktor: exemplet hiv/aids”. Socialmedicinsk tidskriftEtik och politik i epidemibekämpning. Vol. 92, Nr 6 (2015), 717-25.

”Rädd för AIDS Lasse?”. In Anderberg, K., Laskar, P., Sundevall F., (ed.). Sexualpolitiska nyckeltexter. (Stockholm: Leopold förlag 2015), 462-75.

Den svenska aidsepidemin. Ankomst, bemötande, innebörd (Uppsala: Uppsala universitet 2013).

”AIDS i Sverige”. In Gustavsson Chorel, T. & Bondestam, M. (ed.). In på bara huden. Medicinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson. (Nora: Nya Doxa 2010), 211-238. 

”Epidemic times. A brief history of HIV/AIDS in Sweden”. In Follér M-L. & Thörn H. (ed.). No name fever. Aids in the time of Globalization. (Studentlitteratur: Lund 2005), 307-30.

Forskningsprojekt