Profiles

Karl Gauffin

Karl Gauffin

Postdoktor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för folkhälsovetenskap
Telefon 08-674 79 94
E-post karl.gauffin@su.se
Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan
Rum 347
Postadress Institutionen för folkhälsovetenskap 106 91 Stockholm

Om mig

 

Karl Gauffin är forskare i folkhälsovetenskap med bakgrund i statsvetenskap. Han intresserar sig för en rad frågor inom området ojämlikhet i hälsa och arbetar för närvarande inom tre huvudområden:

 • Arbetets villkor och hälsa: prekarisering av arbetsmarknaden; hälsoeffekter av låglönearbete och osäkra arbetsvillkor; nya former av egenföretagande och hälsa

 • Folkhälsovetenskaplig teoribildning: teorier bakom hälsans sociala bestämningsfaktorer; ojämlikhetens förkroppsligande; kopplingen mellan social rättvisa och hälsa; samspelet mellan individuella och strukturella faktorer i vidmakthållandet av den ojämlika hälsan

 • Migration och hälsa: utbildning, arbete och hälsa bland unga flyktingar i de nordiska länderna; global hälsa och ojämlikhet

Karl Gauffin har arbetat vid institutionen för folkhälsovetenskap och Centre for Health Equity Studies (CHESS) sedan 2011. Dessförinnan och under tiden har han studerat och gjort utbyte vid Karolinska institutet (PhD), Freie Universität Berlin (Dipl.Pol.), University of Edinburgh (MSc) och University of California, Berkeley. 

Komplett publikationslista via ORCID ID

 

 

Undervisning

 

Kursansvarig

 • Introduktion till folkhälsovetenskap, 7.5 hp, forskarnivå, Stockholms universitet

 • Global hälsa: utveckling och ojämlikhet, 7.5 hp, avancerad nivå, Stockholms universitet

 • Theory in Practice (TiP), seminarieserie på masterprogrammet i folkhälsa vid Stockholms universitet

Gästföreläsare på master- och doktorandkurser i folkhälsovetenskap och psykologi på Karolinska insititutet och Stockholms universititet

 • Folkhälsovetenskaplig teori och förklaringsmodeller till ojämlikhet i hälsa

 • Genus och ojämlikhet i hälsa

 • Ett livsloppsperspektiv på alkoholrelaterad sjukdom

 

Forskning

 

Egenföretagande, prekärt arbete och ojämlikhet i hälsa, projektledare för postdok-projekt vid institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet (2018-2019).

Projektet syftar till att undersöka prekärt arbete som en av hälsans sociala bestämningsfaktorer. Prekärt arbete kan beskrivas som "irreguljärt, lågavlönat, osäkert, oskyddat arbete som inte kan försörja ett hushåll", och samspelar i hög grad med etablerad kategorisering av social klass. 

Genom ett stort registermaterial över samtliga folkbokförda individer födda i Sverige eller utomlands mellan 1972 och 1997 kommer projektet att undersöka hur prekärt arbete påverkar sjukdom och dödlighet inom olika befolkningsgrupper. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt olika former av egenföretagande, då denna anställningsform ofta undantar arbetare de rättigheter som människor med andra anställningsformer har. Dessutom kommer projektet att specifikt fokusera på den utlandsfödda befolkningen, då denna är överrepresenterad inom prekärt arbete i Sverige. 

Ett metodologiskt syfte med detta projekt är att utveckla ett registerbaserat mått på prekärt arbete, vilket i kombination med etablerade enkätbaserade mått kan komma att bidra med ökade möjligheter att förstå fenomenet prekärt arbete i Sverige.

Projektet finansieras av Forskningsrådet för hälsa, samhälle och välfärd (Forte).

 

Coming of Age in Exile, forskare, studiekoordinator och ställföreträdande projektledare för Sverige, Köpenhamns universitet (2015-2019)

Detta stora nordiska projekt syftar till att studera uppväxtvillkoren för unga flyktingar i de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige. I kvantitativa registerstudier, policyanalyser och kvalitativa intervjustudier undersöker projektet utbildning, hälsa och arbete bland unga flyktingar som kom till de nordiska länderna under senare delen av 1900-talet. 

I december 2017 publicerades rapporten Working for integration - a comparative analysis of policies impacting labour market access among young refugees in the Nordic countries av Karl Gauffin och Eveliina Lyytinen 

Projektet finansieras av NordForsk.

 

Social ojämlikhet i barndomen och alkoholrelaterad sjukdom senare i livet, doktorand, Karolinska institutet (2011-2015)

Detta doktorandprojket syftade till att undersöka sambandet mellan olika former av social ojämlikhet i barndomen och alkholrelaterad sjukdom senare i livet. Projektet använde sig av ett registermaterial över den svenska befolkningen född mellan 1973 och 1984. Resultaten presenteras i avhandlingen Embodiment of inequality - The translation of childhood social inequality to alcohol related health disparities later in life

 

Medierapportering

Dagens ETC, 2018-04-24: Nya rapporter: Ökande skillnad i livslängd mellan fattiga och rika

SvD, 2018-04-22: Regeringen kan inte blunda för hälsoklyftorna

Dagens ETC, 2018-03-31: Har welfare blivit workfare?

Expressen, 2017-05-16: Det är arbetsvillkoren som gör att anställda går på knäna

AoN, 2016-12-27: Skolan - viktig faktor för utjämning av klassrelaterad ohälsa

Dagens ETC, 2015-10-06: Social utsatthet gör fler sjuka av alkohol

 

Rapporter

Gauffin, K. Hogstedt, C. Östergren, P-O. (2018): Klass och hälsa, Katalys.

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2017. Hélio Manhica (et al.). BMC Public Health 17

  Background

  Psychological distress and lack of family support may explain the mental health problems that are consistently found in young unaccompanied refugees in Western countries. Given the strong relationship between poor mental health and alcohol misuse, this study investigated hospital admissions due to alcohol related disorders among accompanied and unaccompanied young refugees who settled in Sweden as teenagers.

  Methods

  The dataset used in this study was derived from a combination of different registers. Cox regression models were used to estimate the risks of hospital care due to alcohol related disorders in 15,834 accompanied and 4376 unaccompanied young refugees (2005–2012), aged 13 to 19 years old when settling in Sweden and 19 to 32 years old in December 2004. These young refugees were divided into regions with largely similar attitudes toward alcohol: the former Yugoslavian republics, Somalia, and the Middle East. The findings were compared with one million peers in the native Swedish population.

  Results

  Compared to native Swedes, hospital admissions due to alcohol related disorders were less common in young refugees, with a hazard ratio (HR) of 0.65 and 95% confidence interval (CI) between 0.56 and 0.77. These risks were particularly lower among young female refugees. However, there were some differences across the refugee population. For example, the risks were higher in unaccompanied (male) refugees than accompanied ones (HR = 1.49, 95% CI = 1.00–2.19), also when adjusted for age, domicile and income. While the risks were lower in young refugees from Former Yugoslavia and the Middle East relative to native Swedes, independent of their length of residence in Sweden, refugees from Somalia who had lived in Sweden for more than ten years showed increased risks (HR = 2.54, 95% CI = 1.71–3.76), after adjustments of age and domicile. These risks decreased considerably when income was adjusted for.

  Conclusion

  Young refugees have lower risks of alcohol disorders compared with native Swedes. The risks were higher in unaccompanied young (male) refugees compared to the accompanied ones. Moreover, Somalian refugees who had lived in Sweden for more than ten years seems to be particularly vulnerable to alcohol related disorders.

 • 2016. Karl Gauffin (et al.). PLoS ONE 11 (3)

  The aim of this paper is to estimate the cumulative effect of childhood household dysfunction (CHD) on alcohol related illness and death later in life and to test the interaction between CHD and socioeconomic background. The study utilised Swedish national registers including data of a Swedish national cohort born 1973-82 (n = 872 912), which was followed from age 18 to 29-40 years. Cox regression analyses were used to calculate hazard ratios (HR) for alcohol related illness or death in young adulthood. The CHD measure consisted of seven indicators: parental alcohol/drug misuse, mental health problems, criminality, death, divorce, social assistance, and child welfare interventions. Childhood socioeconomic position (SEP) was indicated by parental occupational status. Outcomes were alcohol related inpatient hospital care, specialised outpatient care or deaths. Using the highest socioeconomic group without CHD experience as a reference, those in the same socioeconomic group with one indicator of CHD had HRs of 2.1 [95% CI: 1.7-2.5], two CHD indicators 5.6 [4.4-7.1], three or more indicators 9.4 [7.1-12.4] for retrieving inpatient care. Socioeconomic disadvantage further increased the risks-those with low socioeconomic background and three CHD indicators or more had a HR of 12.5 [10.9-14.3]. Testing for interaction suggests that the combined HRs deviates from additivity [Synergy index: 1.6, 95% CI: 1.4-1.9]. The results for outpatient care were similar, but not as pronounced. In conclusion, this Swedish national cohort study shows that childhood household dysfunction is strongly and cumulatively associated to alcohol related illness later in life and that it interacts with socioeconomic disadvantage.

 • 2016. Hélio Manhica (et al.). PLoS ONE 11 (11)

  Background

  High rates of mental health problems have been described in young refugees, but few studies have been conducted on substance misuse. This study aimed to investigate the patterns of hospital care and criminality associated with substance misuse in refugees who settled in Sweden as teenagers.

  Methods

  Gender stratified Cox regression models were used to estimate the risks of criminal convictions and hospital care associated with substance misuse from national Swedish data for 2005–2012. We focused on 22,992 accompanied and 5,686 unaccompanied refugees who were aged 13–19 years when they settled in Sweden and compared them with 1 million native Swedish youths from the same birth cohort.

  Results

  The risks of criminal conviction associated with substance misuse increased with the length of residency in male refugees, after adjustment for age and domicile. The hazard ratios (HRs) were 5.21 (4.39–6.19) for unaccompanied and 3.85 (3.42–4.18) for accompanied refugees after more than 10 years of residency, compared with the native population. The risks were slightly lower for hospital care, at 2.88 (2.18–3.79) and 2.52(2.01–3.01) respectively. Risks were particularly pronounced for male refugees from the Horn of Africa and Iran. The risks for all male refugees decreased substantially when income was adjusted for. Young female refugees had similar risks to the general population.

  Conclusion

  The risks of criminality and hospital care associated with substance misuse in young male refugees increased with time of residency in Sweden and were associated with a low level of income compared with the native Swedish population. Risks were similar in accompanied and unaccompanied refugees.

 • 2015. Karl Gauffin, Bo Vinnerljung, Anders Hjern. International Journal of Epidemiology 44 (3), 919-927

  Background Alcohol misuse is an important global health determinant and a major contributor to health inequalities. We aimed to investigate the association between school performance and alcohol-related disorders in early adulthood in a longitudinal register-based national cohort study. Methods We followed a register-based national cohort of Swedish citizens born 1973-1984 (N = 948 440) from compulsory school graduation at age 15-16 to 2009. We divided the population into five groups: high school marks (> mean+1 SD); high average (between mean and mean - 1 SD); low average (between mean and mean - 1 SD); low (< mean - 1SD); and missing. Cox proportional hazard models were used to investigate the relation between school marks at time of graduation and hospital care for alcohol-related disorders in early adulthood. Results There was a steep gradient in the risk of alcohol-related disorders related to school performance. In comparison with peers in the top category of school marks, students with low marks had adjusted hazard ratios of 8.02 [95% confidence interval (CI) 7.20 to 8.91], low average 3.02 (2.72 to 3.35) and high average 1.55 (1.39 to 1.73). The risk associated with low school marks was stronger in the male population and in the group from high socioeconomic background. Conclusions The study demonstrated a strong graded relation between low school performance and alcohol-related disorders in young adulthood. School performance should be taken into account when developing prevention programmes/policies targeting alcohol misuse among teenagers and young adults, especially if the aim is to reach high-risk groups.

 • 2013. Karl Gauffin (et al.). Addiction 108 (8), 1441-1449

  Aim To investigate whether socio-economic status (SES) in childhood and school failure at 15 years of age predict illicit drug abuse in youth and young adulthood. Design setting and participantsRegister study in a Swedish national cohort born 1973-88 (n=1405763), followed from age 16 to 20-35 years. Cox regression analyses were used to calculate hazard ratios (HR) for any indication of drug abuse. Measurements Our outcomes were hospital admissions, death and criminality associated with illicit drug abuse. Data on socio-demographics, school grades and parental psychosocial problems were collected from censuses (1985 and 1990) and national registers. School failure was defined as having mean school grades from the final year in primary school lower than -1standard deviation and/or no grades in core subjects. Findings School failure was a strong predictor of illicit drug abuse with an HR of 5.87 (95% CI: 5.76-5.99) after adjustment for age and sex. Childhood SES was associated with illicit drug abuse later in life in a stepwise manner. The lowest stratum had a HR of 2.28 (95% CI: 2.20-2.37) compared with the highest stratum as the reference, when adjusted for other socio-demographic variables. In the fully adjusted model, the effect of SES was greatly attenuated to an HR of 1.23 (95% CI: 1.19-1.28) in the lowest SES category, while the effect of school failure remained high with an HR of 4.22 (95% CI: 4.13-4.31). Conclusions School failure and childhood socio-economic status predict illicit drug abuse independently in youth and young adults in Sweden.

 • 2013. Karl Gauffin, Tomas Hemmingsson, Anders Hjern. Journal of Epidemiology and Community Health 67 (11), 932-938

  Background: Alcohol use is the third most important global-health risk factor and a main contributor to health inequalities. Previous research on social determinants of alcohol-related disorders has delivered inconsistent results. We aimed to investigate whether socioeconomic position (SEP) in childhood predicts alcohol-related disorders in young adulthood in a Swedish national cohort.

  Methods: We studied a register-based national cohort of Swedish citizens born during 1973–1984 (N=948 518) and followed them up to 2009 from age 15. Childhood SEP was defined by a six-category socioeconomic index from the Censuses of 1985 and 1990. Rs of alcohol-related disorders, as indicated by register entries on alcohol-related death and alcohol-related medical care, were analysed in Cox regression models with adjustment for sociodemographic variables and indicators of parental morbidity and criminality.

  Results: Low childhood SEP was associated with alcohol-related disorders later in life among both men and women in a stepwise manner. Growing up in a household with the lowest SEP was associated with risk for alcohol-related disorders of HR: 2.24 (95% CI 2.08 to 2.42) after adjustment for sociodemographic variables, compared with the highest SEP group. Adjusting the analysis for parental psychosocial problems attenuated the association to HR 1.87 (95% CI 1.73 to 2.01).

  Conclusions: The study demonstrates that low SEP in childhood predicts alcohol-related disorders in young adulthood. Alcohol abuse needs to be addressed in policies to bridge the gap of health inequalities.                                                                                 

 • Hélio Manhica (et al.).
Visa alla publikationer av Karl Gauffin vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 18 september 2019

Bokmärk och dela Tipsa