Profiles

Kicki Skog

Kicki Skog

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 764 01
E-post kicki.skog@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Rum P 407
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Forskning

Min forskningsprofil i matematikämnets didaktik handlar om möjlighet till lärande i matematik och hur detta kan ta sig uttryck i olika kulturer, såväl nationellt som internationellt.

I mitt avhandlingsprojekt studerade jag möjligheter och utmaningar som blivande matematiklärare möter och hanterar under lärarutbildningen. Det var en longitudinell och etnografisk studie som utifrån ett sociopolitiskt perspektiv satte ljus på rådande diskurser om lärande och undervisning i matematik och hur studenterna utmanar eller accepterar dessa av olika orsaker.

För närvarande arbetar jag med ett projekt om matematiklärares lärande tillsammans med kollegor i Sverige, Sydafrika, Rwanda och Grekland. Här finns möjligheter att studera utmaningar som nyutexaminerade matematiklärare står inför oavsett kulturell kontext och hur politiska och socioekonomiska förhållanden ser ut, men också hur dessa förhållanden gör skillnad för matematiklärares utveckling.

1. Peer-reviewed original articles
Skog, K., & Andersson, A. (2015). Exploring positioning as an analytical tool for understanding becoming mathematics teachers’ identities. Mathematics Education Research Journal. 27(1), pp. 65-82

2. Peer-reviewed conference contributions
Skog, K., & Andersson, A. (2013b). Immigrant mathematics teacher students’ subject positioning. In A. M. Lindmeier, & A. Heinze, (Eds.). Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 4, (pp. 233-240). Kiel, Germany: PME.

Skog, K., & Andersson, A. (2013a). Exploring identity positioning as an analytical tool. in M. Berger, K. K. Brodie, V. Frith, & K. le Roux (Eds.), Proceedings of the 7th International Mathematics Education and Society Conference (pp. 441-451). Capetown: Hansa Print Ltd.

Skog, K. (2012). Beginning prospective mathematics teachers' identity construction viewed as positioning of self. in G. Gunnarsdóttir, E. Jablonka, A. Ryve, & G. Pálsdóttir (Eds.), Proceedings of NORMA 11. The sixth Nordic conference on mathematics education (pp. 587-596). University of Iceland Press.

3. Monographs
Skog, K. (2014). Power, positionings and mathematics. Discursive practices in mathematics teacher education. (Doctoral dissertation) Stockholm: Stockholm University.

Senast uppdaterad: 18 juni 2018

Bokmärk och dela Tipsa