Profiles

Dr Shengnan Han _pic2017

Shengnan Han

Universitetslektor, docent

View page in English
Arbetar vid Institutionen för data- och systemvetenskap
Telefon 08-674 74 67
E-post shengnan@dsv.su.se
Besöksadress Nodhuset, Borgarfjordsgatan 12
Postadress Institutionen för data- och systemvetenskap 164 07 Kista

Om mig

 • Docent i data-och systemvetenskap
 • Koordinator för kandidatprogrammet i marknadskommunikation och IT
 • Ledamöter i Styrelsen för Institutionen för data-och systemventenskap (2018-01-01-2020-12-31)
 • ED i informationssystem, Åbo Akademi, Finland (2005)

Undervisning

 • Digitala affärer inom IT, 7,5 hec

Digitala tekniker sammanfattas som kombinationer av informationskällor, databehandling, kommunikation, och integrationstekniker. Digitala tekniker transformerar affärsstrategier, affärsprocesser, kompetenser, produkter, tjänster och nyckelrelationer till utökade affärsnätverk. Målet med kursen är att ge deltagarna kunskap och förståelse för grunderna och de utmärkande dragen hos digitala affärer samt hur de kan tillämpas.

 • Kompletteringskurs i data- och systemvetenskap (SUPCOM), 15 hec
 • Kompletteringskurs i data- och systemvetenskap för Health Informatics (SUPCOM-HI) , 15 hec
 • Kompletteringskurs i data- och systemvetenskap för PhD, 7.5 hec
 • Jag handleder och examinerar uppsatser på kandidat- och magister/master nivå.
   

Forskning

Digital innovation, digital verksamhet / regering / tjänster, strategisk förvaltning av affärsprocesser, IT-styrning, hälsoinformatik och användaracceptering av informationsteknik.

Ph.D students

 • Andreas Paulsson (Incorporating subjective values in decision making for  sustainable digital transformation) (main advisor, starts September 2018)

 • Mohamed Shafraz (Digital Government)(main advisor, starts September 2017)

 • Jens Ohlsson (Business Process Management/Digitalization) (main advisor, disputated 2016)

 • Parisa Aasi (IT Governance) (co-advisor, Licentiate degree 2015)

Selected Publications

 1. Nardello, M., Han, S., Møller, C. &  Gøtze, J. (2019). “Automated Modelling with Abstraction for Enterprise Architecture (AMA4EA): Business Process Model Automation in an Industry 4.0.” Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly.(Pre-published) Available at : http://csimq.mozello.com/

 2. Liu, X., Min, Q., & Han, S. (2019). “Understanding users’ continuous content contribution behaviours: an integrated perspective of uses and gratification theory and social influence theory”, Behaviour & Information Technology (Accepted)

 3. Ohlsson, J., Han, S. (2018). Business Process Prioritisation: Design and Evaluation of the Prioritisation and Categorisation Method (PCM), Springer

 4. Ohlsson, J., Han, S*., and Bouwman, H. (2017). “The prioritization and categorization method (PCM): an evaluation at Ericsson,” Business Process Management Journal, 23 (2), 377-398, doi: 10.1108/BPMJ-07-2016-0136
 5. Wang, Y., Min, Q., & Han, S. (2016). Understanding the effects of trust and risk on individual behavior toward social media platforms: A meta-analysis of the empirical evidence. Computers in Human Behavior, 56, 34-44.
 6. Han, S., Juell-Skielse, G., Smedberg, Å., Aasi, P., and Nilsson, A.G. (2014). The benefits of mobile reporting systems in social home care: the case of Seven Swedish municipalities. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 30:4, 409-15.
 7. Aasi, P. Rusu, L., and Han, S. (2014): Culture Influence on IT Governance: What We Have Learned”, International Journal of IT/Business Alignment and Governance, 5 (1), pp. 34-59.
 8. Liu, Y. Han, S., and Li, H. (2010): Understanding the factors driving m-learning adoption: A literature review, Campus-Wide Information Systems, Vol. 27, Issue: 4, pp.210 – 226.
 9. Han, S. (2005): Understanding User adoption of Mobile Technology: Focusing on Physicians in Finland, Doctoral Dissertation, Turku Centre for Computer Science & Åbo Akademi University. First edition: April, 2005; Second edition: June, 2005, ISBN 952-12-1523-2, ISSN 1239-1883

Senast uppdaterad: 16 september 2019

Bokmärk och dela Tipsa