Profiles

Tanya O'Reilly

Tanya O'Reilly

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
E-post tanya.oreilly@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Rum 2611
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i pedagogik på Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.

Mitt övergripande forskningsintresse kretsar kring innovativa undervisningsmetoder, samt lärande och bedömning i den digitala miljön. Inom detta område är jag särskilt intresserad av innovativa examinationsformer som utmanar konventionella sätt att representera akademisk kunskap. Dessa intressen har växt fram genom mina studier inom lingvistik och digital education, men även genom min erfarenhet som lärare i Sverige, Belgien och Nordirland.

Mitt pågående forskningsprojekt syftar till att empiriskt utforska innovativa examinationsformer inom digitala miljöer i högre utbildning.

Vid sidan av min forskning har jag undervisat på kandidatprogrammet i digitala medier, samt språkgranskat engelskspråkiga artiklar, bokkapitel och avhandlingar inför publicering. Jag är knuten till två av institutionens forskargrupper;

Handledare: Professor Max Scheja, Docent Anna-Lena Kempe och Docent Stefan Ekecrantz.

Senast uppdaterad: 13 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa