Fenno-Ugrica Suecana - Nova series

Fenno-Ugrica Suecana - Nova series # 15

Det andra numret i den återupplivade Fenno-Ugrica Suecana -skriftserien (numera med underrubriken ‘Nova Series‘) publiceras på institutionens webbsida. Tidskriften fokuserar på den fenno-ugristiska och fennistiska forskningen i Norden samt närliggande forskningsfält.

FUS logo

Fenno-Ugrica Suecana - Nova Series reestablished

The scientific periodical for Fenno-Ugric linguistic, literature and culture research has been reestablished as from December 2013.