Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs

Kursen innehåller fjärde terminens studier i Mellanöstern- och Nordafrikastudier och leder till kandidatexamen i Mellanösterns språk och kulturer.

Inom denna kurs kommer studenten att arbeta med sitt examensarbete. Studenten kommer också att läsa en delkurs om språk och samhälle samt en uppsatsförberedande delkurs i teori och metod.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre moduler.

  Delkurser

  1. Mellanöstern och Nordafrika: Språk och samhälle, 7.5 hp
  Språk är en central del av samhället. Denna delkurs fokuserar på språk som ett lingvistiskt system och språk som ett socialt fenomen. Studenten kommer att lära sig lingvistiska grundprinciper och kommer att introduceras för sociolingvistik som akademiskt ämne. Studenten kommer att få kunskap om Mellanöstern- och Nordafrikas språk, med särskilt fokus på arabiska och kommer att introduceras för frågor såsom lingvistikens och sociolingvistikens grundprinciper, språkvariation, attityder till språk, språkpolitik, samtspråk, genus och sociala grupper.

  2. Teori och metod, 7.5 hp
  Inom ramen för denna delkurs skall studenten i samråd med en handledare välja en vetenskaplig teoretisk eller metodologisk diskurs och läsa och analysera litteratur som behandlar, för diskursen, relevant teori och metod samt ger en översikt över tidigare forskning och tillgänglig empiri.

  3. Examensarbete, 15 hp
  Inom denna delkurs ska studenten skriva ett examensarbete inom huvudområdet Mellanösterns språk och kulturer. Delkursen behandlar de formella och teoretiska krav som ställs på ett examensarbete och ger studenten övning i att självständigt och kritiskt utföra en vetenskaplig studie.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlista finns i läroplattformen Athena.

  Observera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Delkurserna Språk och samhälle, 7.5 hp och Teori och metod, 7.5 hp, examineras genom skriftligainlämningsuppgifter.

  Examensarbete, 15 hp, examineras genom skriftligt examensarbete, ventilering av det skriftligaexamensarbetet, samt opposition på en annan students examensarbete.

  Examinator

  Elie Wardini

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Telefon: 08-16 29 43