Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mellanöstern: Minoriteter och migration

  • 7,5 hp

Denna kurs ger en översikt över minoriteter i Mellanöstern och Nordafrika genom att belysa ett antal minoritetsgruppers historiska utveckling och samtida situation. Delkursen behandlar även orsakerna till, och konsekvenserna av, den omfattande migrationen av minoriteter från Mellanöstern och Nordafrika till Europa, med särkilt fokus på migration till Sverige. Kursen behandlar inom ramen för detta tidigare forskning kring migration, religion, etnicitet och relationen mellan stat och samhälle, samt teoretiska diskurser kring diaspora och identitet.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.