Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Mellanöstern: Minoriteter och migration

Denna kurs ger en översikt över minoriteter i Mellanöstern genom att belysa ett antal minoritetsgruppers historiska utveckling och samtida situation.

Kursen behandlar även orsakerna till, och konsekvenserna av, denomfattande migrationen av minoriteter från Mellanöstern till Europa. Kursen behandlar inom ramen för dettatidigare forskning kring migration, religion, etnicitet och relationen mellan stat och samhälle, samt teoretiskadiskurser kring diaspora och identitet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Undervisningen sker på det/de språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen.

  Kursupplägg och resurser

  Kursinformation, upplägg och literaturlista för VT24 finns i läroplattformen Athena.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till resurser som nedladdningsbara PDF dokument i Athena.

  Examination

  Kursen examineras genom en grupp-presentation, en mindre skriftlig inlämningsuppgift samt en salstentamen.

  Vid kurstillfällen som ges på svenska och engelska sker examination på engelska i de fall undervisning hålls på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examinator

  Examinator för kursen VT24 är Isa Blumi.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Telefon: 08-16 29 43

  Studierektor för Mellanösterns språk och kulturer
  Studievägledare