Mellanöstern: Minoriteter och migration, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs ger en översikt över minoriteter i Mellanöstern och Nordafrika genom att belysa ett antal minoritetsgruppers historiska utveckling och samtida situation. Delkursen behandlar även orsakerna till, och konsekvenserna av, den omfattande migrationen av minoriteter från Mellanöstern och Nordafrika till Europa, med särkilt fokus på migration till Sverige. Kursen behandlar inom ramen för detta tidigare forskning kring migration, religion, etnicitet och relationen mellan stat och samhälle, samt teoretiska diskurser kring diaspora och identitet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen