Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Genus och feminism i Mellanöstern

  • 7,5 hp

Denna kurs introducerar studenterna för genusvetenskap och ger ett genusvetenskapligt perspektiv på Mellanöstern och Nordafrika. Olika former av feminism och kvinnorörelsers historiska utveckling och nutida situation i Mellanöstern och Nordafrika studeras, liksom konstruktionen av femininet och maskulinitet i diskurser och praktiker.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.