Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Genus och feminism i Mellanöstern

Denna kurs introducerar studenterna för genusvetenskap och ger ett genusvetenskapligt perspektiv på Mellanöstern och Nordafrika.

Olika former av feminism och kvinnorörelsers historiska utveckling och nutidasituation i Mellanöstern och Nordafrika studeras, liksom konstruktionen av femininet och maskulinitet i diskurser och praktiker.