Genus och feminism i Mellanöstern, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs introducerar studenterna för genusvetenskap och ger ett genusvetenskapligt perspektiv på Mellanöstern och Nordafrika. Olika former av feminism och kvinnorörelsers historiska utveckling och nutida situation i Mellanöstern och Nordafrika studeras, liksom konstruktionen av femininet och maskulinitet i diskurser och praktiker.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen