Politik och utveckling i Mellanöstern, 7,5 hp

Denna kurs ger en introduktion till Mellanöstern och Nordafrikas samtida politiska landskap, geografiska förutsättningar, demografi och ekonomi. Kursen behandlar även regionens samtida samhällsliv utifrån ett genusperspektiv, med särskilt fokus på kvinnors rättigheter. Särskilt fokus ligger på förutsättningarna för politisk och ekonomisk utveckling i Mellanöstern och hur politiska och ekonomiska faktorer samverkar, och mer specifikt frågor kring genus, geografi och demografi, för en förståelse av samtida utmaningar, såsom demokratisering i regionen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen