Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Mellanösterns moderna historia: 1500-1920

Den här kursen ger en översikt över Mellanösterns moderna historia från de abbassidiska och seldjukiska rikenas nedgång till det osmanska rikets uppgång fram till slutet av första världskriget.

Kursen antar både ett kronologiskt och ett tematiskt perspektiv, för att beskriva de mest relevanta dynamikerna i regionen i samband med det osmanska rikets expansion, med särskilt fokus på politiska och legala strukturer, socioekonomiska omvandlingar och relationer med framväxande europeiska imperier som Ryssland, det Habsburgska riket, Portugal, Storbritannien, Frankrike, Italien, Sverige och Nederländerna.

Syftet är att beskriva regional dynamik inom Mellanöstern under loppet av de sex århundradena som det osmanska riket styrde på Balkan, i Nordafrika, de arabiska områdena och Västasien. Kursen kopplar Mellanöstern och Nordafrika till andra regioner i den större eurasiska regionen och anta ett globalt perspektiv. Den kommer också att hjälpa studenterna att förstå framväxten av två andra stora muslimska makter under denna tidsperiod: det safavidiska riket och mogulimperiet.

Samtidigt kommer framväxten av Mellanöstern, som såväl ett geopolitiskt begrepp och ett forskningsfält, att diskuteras i ett sociokulturellt sammanhang format av europeisk imperialism och de intellektuella följdverkningarna av detta diskuteras genom att studera betydande verk som kritiserar orientalism inom området postkoloniala studier. Detta kommer att göra det möjligt för studenterna att utveckla en kritisk översikt över sitt studieområde, dess historiska uppkomst och dess nuvarande begränsningar beroende på om de omfattar eller utesluter denna avgörande period i regionens moderna historia.

Kursen är en nätbaserad distansutbildning och ges på engelska.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av en modul som omfattar 7.5 högskolepoäng.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Närvaro på all undervisningen är obligatorisk.

  Undervisningen sker på svenska och/eller engelska enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Kursupplägg och resurser

  Kursinformation, upplägg och literaturlista för HT24 finns i läroplattformen Athena.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Kursen examineras genom digitala tentamina bestående av flervalsfrågor.

  Vid kurstillfällen som ges på svenska och engelska sker examination på engelska i de fall undervisning hålls på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examinator

  Isa Blumi

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Telefon: 08-16 29 43